FEM STASJONER I SKI: Totalt fem stasjoner for el-bysyklene ble etablert i Ski. Ordningen ble etablert i 2017 og utvidet i 2020.
FEM STASJONER I SKI: Totalt fem stasjoner for el-bysyklene ble etablert i Ski. Ordningen ble etablert i 2017 og utvidet i 2020.

Fiasko for kommunens el-bysykkelordning

Kommunedirektøren anbefaler at kommunens el-bysykkelordning avvikles.

Publisert Sist oppdatert

El-bysykkelordningen for Nordre Follo ble etablert i Ski kommune i 2017 og utvidet i 2020. Denne ordningen, som eies av Nordre Follo og driftes av Vei og park, består av fem stasjoner (etablert på forskjellige steder i gamle Ski kommune) med fastmonterte stativer for kommunens el-bysyklene.

Nå anbefaler kommunedirektøren at hele denne ordningen avvikles. Det er fordi at elsyklene er lite brukt, teknologien er utdatert, og det er kostbart å drifte og vedlikeholde syklene. Det har også vært mye hærverk på både sykler og ladestasjoner. På Vevelstad ble alle ladepunktene ødelagt.

Går med underskudd

I fjor ble det registrert totalt 407 turer med kommunens el-bysykler fordelt på 68 unike brukere. Dette resulterte i inntekter på 20.000 kroner, mens reparasjonene av syklene kostet kommunen over 63.000 kroner. Dette er i tillegg til kommunens egne driftsutgifter.

TOTALT 407 TURER I FJOR: Diagrammet viser hvordan bruken i fjor var fordelt mellom de fem stasjonene for el-bysyklene. Totalt ble det registrert 407 turer i fjor, hvorav 207 av disse ble registrert på el-bysykkelstasjonen ved Ski Storsenter.
TOTALT 407 TURER I FJOR: Diagrammet viser hvordan bruken i fjor var fordelt mellom de fem stasjonene for el-bysyklene. Totalt ble det registrert 407 turer i fjor, hvorav 207 av disse ble registrert på el-bysykkelstasjonen ved Ski Storsenter.

Til sammenlikning har det private selskapet Tier leid ut el-sparkesykler i Ski sentrum til cirka 5.000 unike brukere. Det ble registrert cirka 40.000 turer på fire måneder.

2,5 millioner kroner igjen

Nordre Follo har nå cirka 2,5 millioner kroner i ubrukte midler avsatt til el-bysykkelordningen.

Kommunedirektøren anbefaler å avvikle hele ordningen og bruke deler av det ovennevnte beløpet (minst 300.000 kroner) på å fjerne alle ladestasjonene. I tillegg må strømtilførselen kobles av ved disse stasjonene.

Resten av midlene anbefaler Øyvind Henriksen å bruke på tiltak på gang- og sykkelveier.

Økonomiske konsekvenser uansett løsning

Det er foreslått flere alternative løsninger, men det understrekes at uansett hvilken disse alternative løsningene kommunen vil velge, vil dette ha økonomiske konsekvenser for kommunens driftsbudsjett.

Av alternative løsninger har det blant annet vært vurdert å flytte el-bysyklene til en alternativ plassering på Svartskog. Manglende infrastruktur med trygge gang- og sykkelveier, parkeringsmuligheter for sykler og tilreisende som kommer med bil samt tilrettelegging for oppkobling til el-nettet er blant de største utfordringene ved dette alternativet.

Det har også blitt foreslått et alternativ med å videreføre dagens ordning eller at ansatte kunne benytte el-bysyklene som et alternativ til bil på tjenesteoppdrag i nærområdet.

Formannskapet tar stilling til saken torsdag 2. juni.

Powered by Labrador CMS