FIKK TRIST BREV FRA ORDFØREREN: Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd.
FIKK TRIST BREV FRA ORDFØREREN: Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd.

Er det de uføre som skal betale prisen for sammenslåingen?

"Er dette sånn det blir videre? At kommunen sparer penger ved å legge ekstra byrder på de uføre som har nok byrder fra før? Er det virkelig denne gruppen som skal betale for at kommunene har slått seg sammen, og at det er dere som styrer?" skriver Gerd Hammerstad i sitt leserinnlegg.

Publisert

Jeg vil først gratulere Hanne Opdan med ny kommune, og si at vi har lest hennes nyttårsbudskap med interesse og forventning.  

Vi har bodd i Ski siden 1983, og har alltid opplevd Ski som en god kommune å leve i. I disse årene har vi aldri hørt noe negativt om hverken sykehjemmene, eldreomsorgen, eller kvaliteten på barnehager og skole.

REAGERER PÅ ENDRINGER: Gerd Hammerstad fra Ski.
REAGERER PÅ ENDRINGER: Gerd Hammerstad fra Ski.

Legevakten fungerte bra inntil cirka 2017, da jeg opplevde å måtte sitte der i åtte timer, totalt neglisjert, etter en akutt skade og med fryktelige smerter, og forsto at neste gang var det bare å ta taxi til Volvat, koste hva det koste måtte.

Får vi en god fremtid?

I ditt nyttårsskriv, Hanne, nevner du gode mål for fremtiden, og ut i fra det som står skrevet, burde vi ha grunn til å se en god fremtid for Nordre Follo.

Men det vi innbyggere faktisk ser når vi våkner til et nytt år, er det at to velstående kommuner som har slått seg sammen, plutselig blir til en kommune med fryktelig dårlig råd.

Den nye storkommunen må plutselig spare. Og den må spare så mye. Og den må ta det fra den delen av befolkningen som har mindre krefter og ressurser til å slå i bordet med.

Trist nyhetshilsen fra Nordre Follos første ordfører

Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd.

Det er noe som i både Ski og Oppegard tidligere var dekket av offentligheten, fordi disse kommunene forsto at dette var et pengesparende tiltak, også for kommunene, fordi det reduserte behov for hjemmebesøk.

Nederst i brevet står det en setning om at man må si i fra hvis man "ikke lenger ønsker alarm".

Rammer mange og kan bli dyrt for kommunen

Resultatet går ikke bare utover den enkelte, men kan fort bli dyrt for kommunen hvis syke og eldre som er mye alene ikke ser seg råd til dette, det skjer noe, og på grunn av sen hjelp, blir hendelsen ekstra belastende for kommunens hjelpeapparat.

Det er nærliggende å tro at hjemmetjenesten må foreta flere besøk. Så ser innbyggerne at det er reduksjoner i TT-tjenesten, noe som fører til at mange syke og uføre får redusert sine muligheter for å bli selvhjulpne, må kutte ned på sitt sosiale liv, og slutte å drive med aktiviteter som holder dem i form, slik at de ikke belaster kommunens helsetjeneste.

Er dette sånn det blir videre?

Legevakten blir omorganisert (igjen) på tidligere Ski sykehus, de ansatte sier seg fornøyd, men kanskje de ansatte var fornøyd da jeg hadde min fryktelige opplevelse der i 2017, pasientene ble vel ikke spurt.

Så ser vi at det blir reduserte/dyre parkeringsplasser i sentrum. Dette rammer ikke folk som går uten smerter, det rammer de svake, de syke, de eldre og de uføre, (som ennå ikke er fullt så uføre at de får parkeringsbevis, det vil si de klarer til nød å gå 200 meter).

Det er de samme personene som rammes, noen hundrelapper her, noen hundrelapper der, og dette er folk som har store tilleggsutgifter på grunn av sin sykdom fra før, ikke alt, svært lite egentlig, fås på blå resept.

Så jeg har noen spørsmål til deg, Hanne: Er dette sånn det blir videre? At kommunen sparer penger ved å legge ekstra byrder på dem som har nok byrder fra før? Er det virkelig denne gruppen som skal betale for at kommunene har slått seg sammen, og at det er dere som styrer?

Powered by Labrador CMS