VENSTRE: Ketil Larsen er listekandidat for Venstre til høstens kommunestyrevalg.

Livskvalitet for alle

Eldreomsorgen diskuteres i Oppegård Avis, blant annet ved innlegg fra Arbeiderpartiets Anne-Grethe Eriksen, Høyres Benthe Austad Biltvedt og nå nylig fra Senterpartiets Paal Sjøvall. Nå kaster også Venstre seg inn i debatten.

Publisert

Som listekandidat for Nordre Follo Venstre melder jeg meg på debatten. Utfordringene i helse- og omsorgssektoren blir ikke mindre av at vi fremover får flere eldre, færre i yrkesaktiv alder og strammere offentlige budsjetter. Jeg er enig med Paal Sjøvall i at helse- og omsorgstjenestene handler om mer enn antall sykehjemsplasser.

De fleste eldre er spreke

I en valgkamp kan det bli fristende å male med svart og hvitt istedenfor farger. Det hører med at pensjonister med sine kunnskaper og lange livserfaring har mye å bidra med. De fleste eldre er spreke nok til å bo hjemme og kan leve sine liv slik de ønsker med litt hjelp fra familie og kommunen. Her gjelder det for både kommunen og frivillig sektor å legge til rette for at eldre fortsatt blir deltakere i samfunnet, og ikke isolerte hjemme.

Men så er det noen som av ulike grunner trenger mer hjelp, eller ikke lenger kan bo hjemme. For disse gjør de ansatte i helse- og omsorgssektoren i Nordre Follo kommune en formidabel innsats. Det samme gjelder en rekke pårørende. Jeg vet at mange eldre er takknemlige.

Hva betyr egentlig en verdig eldreomsorg?

Mange snakker om verdighet i eldreomsorgen. Men hva betyr det? Den enkeltes opplevelse av verdighet handler om mer enn at kommunen og familien stiller opp. Noen synes det er slitsomt å måtte forholde seg til flere ulike hjemmehjelpere som ved hvert besøk rasker på og ikke har tid til en prat. Det er heller ikke enkelt å måtte flytte fra sin private bolig til ett rom på institusjon. Og vi kan alle forestille oss følelsen av tapt verdighet når vi ikke lenger kan ordne våre intime gjøremål uten hjelp.

Vi politikere må forstå at det vil variere hvordan hver enkelt opplever ulike livssituasjoner. Men politikere og kommune kan opptre verdig ved å lytte til brukernes behov og gjøre individuelle tilpasninger. Målet må være at det skal oppleves trygt å motta hjelp.

Uansett alder er du et selvstendig menneske

Venstres lokale program for Nordre Follo har ikke et eget kapittel om eldreomsorg. Men programmet har et kapittel som heter "Livskvalitet for alle". For uansett alder er du et selvstendig menneske. Å være pensjonist er ikke det samme som å bli parkert.

Venstre vil at de som ønsker det skal få bo i egen bolig så lenge som mulig, blant annet ved hjelp av velferdsteknologi. Vi vil øke tilbudet av kortidsplasser, dagsentre og aktivitetstilbud. Partiet mener at alle som trenger en sykehjemsplass skal få det. Når det gjelder dem som mottar tjenester i hjemmet, skal alle få et fast og stabilt antall personer å forholde seg til. Venstre mener dessuten at det er kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som tilbyr dem, som er avgjørende. Private innslag kan være et supplement som kan gi bedre kapasitet, innovasjon og et mer variert tilbud. Her er vi altså uenige med noen av de øvrige av dagens styringspartier.

Du skal bli møtt med respekt for den du er

Men heller ikke Venstre kan ikke gi en garanti om hvordan hver enkelt i Nordre Follo, ung som gammel, selv vil oppleve sin livssituasjon. Men jeg kan garantere at Venstre vil at du skal bli møtt med respekt for den du er. Det gjelder uansett hvilken alder du har, om helsen svikter eller hvor mye hjelp du trenger i det daglige. For i all vår politikk jobber vi for et samfunn med frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Og det mottoet har ingen aldersgrense.

Ketil Larsen
Listekandidat for Venstre

Powered by Labrador CMS