TØMTEBANEN KUNSTGRESS

I SLUTTEN AV MAI: Det er besluttet at brønneparken skal etableres under selve banen, mens sentralen skal bygges nord for banen. KIL håper på at ENOVA dekker halvparten av kostnadene med etablering av energisentralen. Svaret om eventuell støtte ventes i slutten av mai. Foto: Yana Stubberudlien
I SLUTTEN AV MAI: Det er besluttet at brønneparken skal etableres under selve banen, mens sentralen skal bygges nord for banen. KIL håper på at ENOVA dekker halvparten av kostnadene med etablering av energisentralen. Svaret om eventuell støtte ventes i slutten av mai. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi venter på svar om støtte fra ENOVA

KIL har som forutsetning at inntil halvparten av kostnadene med etablering av energiløsningen på Tømtebanen skal dekkes med investeringsstøtte fra ENOVA.

Publisert Sist oppdatert

Det er kommunen som skal bygge den nye kunstgressbane på Tømtebanen.

Kostnadene med energisentralen til denne banen, som vil sørge for en vinterdrift av den, skal i sin helhet dekkes av Kolbotn idrettslag (KIL), men prosjektleder for anlegg i KIL, Einar Engedahl, presiserer at det er en forutsetning at idrettslaget mottar investeringsstøtte fra ENOVA.

– Søknaden om støtte ble sendt 4. mars. Vi venter svar innen utgangen av mai. Totale byggekostnader er noe vi må komme tilbake til når avtale med entreprenør foreligger. En mulig investeringsstøtte fra ENOVA vil kunne utgjøre inntil halvparten av de totale kostnadene, sier han.

Oppegård Avis har bedt KIL om innsyn i søknaden, men foreløpig har vi ikke mottatt dokumentet.

Les også: – Venter på noen avklaringer fra KIL

Har ikke valgt leverandør ennå

Forprosjektet om energiløsningen ble ferdigstilt i slutten av februar, men etter snart tre måneder er leverandøren ikke valgt ennå.

– Vi er i prosess for å inngå avtale om totalentreprise. Planen er å beslutte dette relativt raskt. Fremdriftsplan vil først kunne besluttes når avtalen er på plass, sier Engedahl.

På bakgrunn av den pågående prosessen nekter KIL på det nåværende tidspunktet å svare på spørsmål om hvor mange tilbud de har mottatt. De vil heller ikke gi flere detaljer om totale kostnader for byggingen av anlegget.

Byggestart tidlig høst

Det er besluttet at brønneparken skal etableres under selve banen, mens sentralen skal bygges nord for banen.

– Når vil grunnarbeidene med brønneparken og sentralen settes i gang?

– Tentativ (foreløpig) tidsplan tilsier tidlig høst, men endelig plan blir besluttet først etter avklaring om investeringsstøtte fra ENOVA og avtale med entreprenør, sier Engedahl.

– Ifølge kommunen venter de kun på KIL for å sette i gang med anbudsprosessen for banen. Hva som gjenstår hos dere og når vil dere levere alt som mangler?

– Vi er i tett og god dialog med kommunen. Det gjenstår kun mindre avklaringer, sier prosjektlederen for anlegg i KIL.

Avgjørende brikke

Siden svaret om eventuell støtte fra ENOVA, som ventes i slutten av mai, vil ha en avgjørende rolle i prosessen videre, vil ikke avtalen med entreprenøren bli tegnet før det ovennevnte er avklart.

Etter at avtalen er tegnet må det lages en fremdriftsplan før den nye anbudsprosessen for selve banen kan settes i gang av kommunen. Anbudsprosessen kan pågå i en til to måneder, ifølge Artem Romanov i kommunen.

Powered by Labrador CMS