Tømtebanen kunstgress

HER SKAL TBK BYGGES: Går alt etter planen, kan den nye kunstgressbanen stå ferdig i desember 2021. Foto: Yana Stubberudlien
HER SKAL TBK BYGGES: Går alt etter planen, kan den nye kunstgressbanen stå ferdig i desember 2021. Foto: Yana Stubberudlien

– Venter på noen avklaringer fra KIL

Prosjektet Tømtebanen kunstgress (TBK) er nesten klart for en ny anbudsrunde i løpet av de nærmeste dagene.

Publisert Sist oppdatert

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle bygges om til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg, ifølge vedtaket fra 2018.

Den nye banen skulle stå klar til sesongåpningen i fjor, men grunnarbeidene har ikke startet ennå. Det viser seg at kommunen fortsatt venter på noen avklaringer fra idrettslaget.

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt kunstgressdekke, med undervarme og flomlysanlegg, og tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".
  • Kostnadsrammen har økt fra på 13,6 millioner i 2018 til 17,95 millioner kroner i 2020.
  • KILs intensjon var å ha en kunstgressbane klar ved sesongåpning 2020. Nå håper både KIL og kommunen at TBK kan stå ferdig innen utgangen av 2021.

– Prosjektet Tømtebanen kunstgress (TBK) blir utlyst i nærmeste framtid, det meste er oppdatert og klart. Vi venter på noen avklaringer fra Kolbotn idrettslag (KIL) for å få anbudsutlysningen komplett, sier virksomhetsleder for byggeprosjektene i Nordre Follo, Aud Val.

Hun forklarer at TBK-prosjektet fortsatt er avhengig av at energisentralen, som KIL er ansvarlig for, siden energiløsningen må ferdigstilles før selve kunstgressbanen legges.

– Dette er fordi brønnparken som skal etableres av KIL, blir plassert under selve Tømtebanen, sier Val.

Les også: – Vi håper Tømtebanen kan stå ferdig i desember 2021

Under selve banen

Da Oppegård Avis omtalte saken i januar i år, sa kommunen at det meste i forbindelse med den nye anbudsrunden for TBK var da på plass hos dem, men at det gjenstod å tilpasse beskrivelsen i den nye anbudskonkurransen til KILs forprosjekt om energiløsningen for TBK og fremdriftsplanen fra leverandøren av den sistnevnte løsningen.

Energiløsningen vil bestå av energibrønner og sesongvarmelager. Forprosjektet ble satt i gang i september i fjor og skulle være ferdig i februar i år. Det ble også gjennomført prøveboring på Tømtebanen for å sjekke berggrunnen på stedet.

Nylig har det blitt bestemt at brønneparken skal ligge under selve banen (dette var det beste av alternativene for plasseringen av energiløsningen), mens sentralen skulle bygges i nærområdet. Etter at forprosjektet ble levert inn, skulle leverandøren av energiløsningen lage en fremdriftsplan.

Oppegård Avis har kontaktet daglig leder Harald Vaadal i KIL i forbindelse med det sistnevnte. Les mer om dette i Oppegård Avis denne uken.

PLASSERINGEN ER NÅ AVGJORT: Brønneparken skal ligge under selve banen. Foto: Yana Stubberudlien
PLASSERINGEN ER NÅ AVGJORT: Brønneparken skal ligge under selve banen. Foto: Yana Stubberudlien

Les også: Tømtebanen kunstgress utsatt igjen

Ny anbudsrunde i mai

Ifølge Roman Artemov, som jobber tett med saken på vegne av kommunen, kan hele banen bli ferdigstilt innen utgangen av 2021 dersom alt går etter planen.

– Vi håper vi kan sette i gang med en ny anbudsrunde i løpet av de nærmeste dagene. Anbudsprosessen i forbindelse med byggingen av selve banen vil ta en til to måneder, mens byggeprosessen vil være på cirka tre måneder, sier Artemov.

Han sier kommunen vil sette i gang med grunnarbeidene så fort som mulig etter kontraktsigneringen. Siden anskaffelsen ikke er gjennomført ennå, vet de ikke noe om leverandør.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Hadde for lav kostnadsramme

Det blir ikke en fullverdig 11'er-bane. Kommunen forholder seg til den vedtatte reguleringen som sier at banen må løses innen målene 51x89 meter. Om vinteren må banen brøytes, så bruksarealet på banen blir mindre på grunn av snøen som blir liggende i sikkerhetssoner.

Den forrige anbudsutlysningen fra i fjor vår viste blant annet at kostnadsrammen fra 2018 var for lav (13,6 millioner kroner), og at det var vanskelig å definere tildelingskriterier kun på miljøaspektet og samtidig ivareta spillegenskaper som er avgjørende for bruken.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Blir uten gummigranulat

FÅR NABOBANE I ÅR: Tømtebanen kunstgress skal bygges syd for dagens Sofiemyr kunstgress. Foto: Yana Stubberudlien
FÅR NABOBANE I ÅR: Tømtebanen kunstgress skal bygges syd for dagens Sofiemyr kunstgress. Foto: Yana Stubberudlien

I midten av desember 2020 ble det bevilget ytterligere 4,35 millioner kroner, slik at kostnadsrammen for TBK per i dag er på 17,95 millioner kroner (brutto). Det er søkt om spillemidler tilsvarende om lag 2,2 millioner kroner (netto), men i påvente av eventuelle spillemidler, skal prosjektet i sin helhet finansieres ved bruk av lån.

Tidligere vedtak fra 2018 presiserte en klar miljøprofil om innfyll i kunstgresset uten fokus på spillegenskapene som er viktige med tanke på bruken og sikkerheten.

I desember 2020 ble det vedtatt at det ikke skal brukes gummigranulat ved etablering av TBK, og at ikke bare miljøegenskaper, men også spilleregenskaper/kvalitet skal vektlegges i den nye anbudsprosessen. Kalkyle fra KIL viser at miljøvennlig innfyll ligger cirka 2 millioner kroner over det klassiske gummigranulatet på en ferdig oppbyggd bane.

Les også: Derfor sa de nei til kunstgress på Tømtebanen