Ordfører Hanne Opdan, varaordfører Hans Martin Enger og de andre partiene i flertallskonstellasjonen i Nordre Follo, har i dag levert et klokkeklart nei til fengsel på Trollåsen.
Ordfører Hanne Opdan, varaordfører Hans Martin Enger og de andre partiene i flertallskonstellasjonen i Nordre Follo, har i dag levert et klokkeklart nei til fengsel på Trollåsen.

Sier nei til fengsel

I dag har ordfører Hanne Opdan (AP) og resten av flertallspartiene, tatt et tydelig standpunkt i fengselssaken. De vil ikke ha fengsel på Trollåsen.

Publisert Sist oppdatert

«Flertallspartiene i Nordre Follo (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG) ber Statsbygg prioritere andre plasseringer for Oslo fengsel enn tomten som vurderes i Nordre Follo, Trollåsveien 8.

Flertallspartiene mener en etablering av et fengsel i kommunen, i tråd med Statsbyggs kriterier og behov på eiendommen, ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etter en helhetsvurdering vil vi derfor fremme et forslag til vedtak i kommunestyret 27. januar som gir tilbakemelding til Statsbygg i tråd med vårt syn på saken.

Vi er bekymret for konsekvensene et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet i området, at trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser som allerede er etablert på tomten må vike.

Flertallspartiene anerkjenner arbeidet kommunen har lagt ned i å behandle og følge opp henvendelsen fra Statsbygg og oppfølgingen fra et samlet formannskap som ønsket etablering av Oslo fengsel i kommunen.

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

På vegne av flertallspartiene (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG)

MOT FENGSEL: Slik det så det ut da flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i formannskapssalen på Ski rådhus. I dag har de tatt tydelig avstand fra fengselsplanene på Trollåsen. På bildet: Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).
MOT FENGSEL: Slik det så det ut da flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i formannskapssalen på Ski rådhus. I dag har de tatt tydelig avstand fra fengselsplanene på Trollåsen. På bildet: Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).
Powered by Labrador CMS