FORTSATT SMÅ LEVERANSER: Denne uken får kommunen mellom 3.340 og 3.776 enkeltdoser med vaksine, hvorav minst 2.534 doser til dose én. På bildet kan du se konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Sigbjørn Vedeld

Ingen skjevfordeling ennå

De ukentlige vaksineleveransene til Nordre Follo har ikke økt ennå til tross for lovnadene om skjevfordelingen av vaksinedosene til vår kommune fra uke 23.

Publisert Sist oppdatert

Cirka 38 prosent eller 17.414 av de totalt 45.978 innbyggerne av innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose, og totalt 26 prosent har blitt fullvaksinert per i dag.

Samtidig ser kommunen at rundt 31 prosent av innbyggerne over 18 år ikke har meldt seg inn for vaksinering.

– Vi ønsker at folk melder seg inn i Helseboka så snart som mulig, oppfordrer konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i Nordre Follo.

Tabellen nedenfor viser at kun 51 prosent av de 19.338 innbyggerne i alderen 18-44 år har registrert seg i Helseboka.

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune.

Mangler fortsatt informasjon

Kommunen holder fortsatt på å vaksinere gruppe åtte (55-64 år). Vaksinering foregår på vaksinestasjonen på Ski Storsenter. De som får tilbud om vaksine blir kontaktet.

Rundt 44 prosent eller 2.578 personer av de totalt 5.824 personene i gruppe åtte som har registrert seg i Helseboka, venter fortsatt på første vaksinedose.

Kun 21 prosent av de som har registrert seg, tilsvarende 1.239 personer i gruppe åtte, har blitt ferdigvaksinert per nå.

– Vi vaksinerer cirka 1.000 personer per dag. Akkurat nå inviterer vi personer født i 1965. Det er nå sendt innkalling til vaksinering av disse i uke 23, sier Biermann.

Videre opplyser kommunen at de fleste innbyggerne i gruppe åtte vil få første dose i løpet av neste uke (uke 23).

Gruppe ni fra uke 24

38 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Cirka 38 prosent av innbyggerne over 18 år (17.414 av de totalt 45.978) har fått første vaksinedose. Drøye 26 prosent (11.779 personer av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år) har blitt fullvaksinert per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 31. mai)

I uke 24 setter kommunen i gang med vaksinering av neste prioriteringsgruppe, gruppe ni (45-54 år), som består av 9.049 personer.

Kun 6.362 av disse har registrert seg i Helseboka hittil. Litt i underkant av 2.000 innbyggere i gruppe ni har fått første vaksinedose.

Etter at disse har fått første dose, vil kommunen sette i gang med vaksinering av de to nylig prioriterte gruppene, nemlig de unge voksne på 18 til 24 år og 40-åringene (40 til 44 år).

Har ingen plan ennå

– Vi forstår at mange er utålmodige og ønsker svar på når de får time til vaksinasjon. Vi er også utålmodige og vil gjerne få invitert folk til vaksinering litt fram i tid, men vi mangler fortsatt forutsigbarhet og informasjon fra FHI om hvor mange vaksinedoser Nordre Follo får i tiden som kommer. Per i dag vet vi bare om antall vaksiner vi får denne og kommende uken, sier Biermann.

Forrige uke lovet overlege Preben Aavitsland i FHI at de snart skulle forsøke å gi kommunene en plan om vaksineleveransene fire uker fremover.

– Det er ikke noe som har endret seg siden den gang. Vi har ikke fått en slik fireukers plan ennå. Vi vet ikke når vi får vaksiner og hvor mange vaksiner vi får. Så snart vi vet mer, vil vi gå ut med informasjonen, sier Biermann.

Overbelastet

Vaksinetelefonen, som besvares av fem personer, er overbelastet for tiden, ifølge kommunen.

– Det er alt for mange som ringer oss for å stille generelle spørsmål om når de kan bli vaksinert eller spør om ting vi ikke kan svare på. Vaksinetelefonen er ikke ment for dette formålet. Den skal brukes av dem som ikke kan registrere seg digitalt og trenger hjelp til registrering i Helseboka, samt av dem som ønsker å avbestille den tildelte timen av ulike årsaker, sier Biermann.

Uke 22: Minst 2.534 førstedoser

Denne uken (uke 22) vil Nordre Follo få mellom 3.340 og 3.776 enkeltdoser med vaksine, hvorav minst 2.534 doser til dose én.

Vaksinefordelingen vil da være slik:

* 225 hetteglass med Pfizer-vaksine, tilsvarende mellom 1.350 og 1.575 enkeltdoser, hvorav litt under halvparten av disse (124 hetteglass, tilsvarende mellom 744 og 868 enkeltdoser) skal gis som dose én.

* 181 hetteglass med Moderna-vaksine, tilsvarende mellom 1.810 og 1.991 enkeltdoser, hvorav 179 av hetteglassene (1.790 til 1.969 enkeltdoser) skal gis som dose én.

Tannleger og ferievikarer

Det er også slik at inntil 10 prosent av dosene kommunen får hver uke skal gis til prioritert helsepersonell, både i kommunale og private virksomheter.

– Denne uken skal vi ha gitt tilbud til alle tannlegene og annet tannhelsepersonell som har meldt seg for vaksinering. Ferievikarer på sykehjem blir tilbudt vaksine fra neste uke, sier Biermann.

Hun påpeker at det er FHI som kommer med sine føringer når det gjelder hvilke yrkesgrupper tilhørende gruppen helsepersonell som skal prioriteres til enhver tid.

– Samtidig er det mange andre yrkesgrupper, blant annet lærere og ansatte innen barnevern, som ikke har blitt prioritert ennå, sier Biermann.

Ingen skjevfordeling ennå

Forrige uke skrev vi at fra uke 23 skulle det komme større vaksineleveranser til Nordre Follo og 23 andre kommuner på Østlandet.

I opptil syv uker skulle Nordre Follo få 45 prosent flere vaksinedoser (tidligere var det lovet 60 prosent flere doser) enn det vi hadde fått hittil basert på fordelingsnøkkelen fra FHI.

Denne skjevfordelingen av vaksinedosene skulle gjelde fra uke 23 (tidligst 7. juni) og til og med 25. juli (uke 23-uke 29), men til tross for lovnader om skjevfordelingen fra uke 23, ser vi ingen stor endring i vaksineleveransene fra tidligere.

– Det henger sammen med at Norge får færre vaksinedoser enn tidligere antatt. Tallene hos FHI endrer seg hele tiden og er noe som gjør det vanskelig for oss når det gjelder planlegging her lokalt, forklarer Biermann.

Uke 23: Cirka 2.000 førstedoser

Neste uke (uke 23) vil Nordre Follo få mellom 3.570 og 4.065 enkeltdoser med vaksine, hvorav minst 1.968 doser til dose én.

Vaksinefordelingen vil da være slik:

* 345 hetteglass med Pfizer-vaksine, tilsvarende mellom 2.070 og 2.415 enkeltdoser, hvorav kun 78 hetteglass, tilsvarende mellom 468 og 546 enkeltdoser) skal gis som dose én.

* 150 hetteglass med Moderna-vaksine, tilsvarende mellom 1.500 og 1.650 enkeltdoser, som skal gis som dose én.

Innen midten av juli

Ifølge kommunen ligger Nordre Follo fortsatt godt an i forhold til FHIs nøkterne scenario for vaksinering. Ifølge den vil alle innbyggere over 18 år få første vaksinedose innen midten av juli.

FHI har tidligere nevnt nedtrapping av antall uker mellom dose én og to mot slutten av den planlagte vaksineringsperioden for å oppnå fullvaksinering på tidligst mulige tidspunkt. Nedtrappingen skulle være på tre uker for Pfizer og fire uker for Moderna, men foreløpig opererer kommunen fortsatt med intervall på seks til tolv uker.

– Hva skjer med de yngste aldersgruppene som skal vaksineres? Mange av disse skal videre til ulike studiesteder til høsten. Hvordan blir det i forhold til når de får dose to?

– Det beste er at begge dosene skal settes i den kommunen studentene er bosatt i, men det kan hende at det blir mulig å få dose to på studiestedene. Foreløpig har vi ikke noe informasjon om når konkret 18- og 19-åringene kan bli vaksinert, men vi kommer til å bruke Pfizer-vaksine på disse innbyggerne for at denne vaksinen har stabile leveranser, sier Biermann.

Powered by Labrador CMS