TUREN TIL KOLLEN: – Kollen er en liten grønn oase midt i Kolbotn sentrum, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Naturvernforbundet i Nordre Follo og Anders Often fra NINA. Foto: Yana Stubberudlien
TUREN TIL KOLLEN: – Kollen er en liten grønn oase midt i Kolbotn sentrum, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Naturvernforbundet i Nordre Follo og Anders Often fra NINA. Foto: Yana Stubberudlien

– En grønn oase midt i smørøyet av Kolbotn

I slutten av oktober ble Oppegård Avis invitert til å bli med på tur til Kollen med Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Naturvernforbundet i Nordre Follo og botaniker Anders Often fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Publisert Sist oppdatert

– Det er stas med så rikt biologisk mangfold midt i sentrum av Kolbotn. Dette bør virkelig tas vare på! utbryter Memo og Often, mens de følger stien i den flotte skogkledde åsen som heter Kollen, rett bak Stabburet (fra 1700-tallet) på Kullebunden gård.

EN STI TIL SKOGEN: Kollen ligger mellom Skiveien i øst, Kolbotnveien i nord, Theodor Hansens vei i vest og Østfoldbanen i sør.
EN STI TIL SKOGEN: Kollen ligger mellom Skiveien i øst, Kolbotnveien i nord, Theodor Hansens vei i vest og Østfoldbanen i sør.

Kollen har en lang og allsidig kulturhistorie, men det var ikke derfor Oppegård Avis ble invitert til å bli med på tur. Vi ble invitert for å se på den flotte naturen som ligger rett i smørøyet av det urbane Kolbotn!

– Mange går forbi den flotte oasen uten å vite hvor flott og unik den er. Du går litt oppover den lille åsen bak stabburet og plutselig er du midt i skogen, omkranset av de høytreiste og flotte furutrærne og fuglene som synger, men du er fortsatt i sentrum av Kolbotn, med togene og bilene som dundrer forbi de nye blokkene som står tett i tett, sier Often og Memo.

SJEKK LINDEKLONEN OG DEN TROLLSKE STEMNINGEN: – Denne roten er veldig gammel, sier Anders Often, mens han viser oss det gamle lindetreet, som kan bli flere hundre år.
SJEKK LINDEKLONEN OG DEN TROLLSKE STEMNINGEN: – Denne roten er veldig gammel, sier Anders Often, mens han viser oss det gamle lindetreet, som kan bli flere hundre år.

Svært variert flora

Den erfarne botanikeren fra NINA, som bor i Ås, sier at det var i begynnelsen av juli han besøkte Kollen for første gang. Often ble invitert hit av Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Solbråtan, som han kjenner gjennom felles naturinteresse.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg opplevde Kollen. Det er en blandet skog her og naturområdet er ikke stort, men det er svært variert og har et stort artsmangfold, både av planter og fugl, og trolig også sopp og insekter, sier Often.

KATTEKLO FRA KOLLEN, 1. JUNI 1951: Kattefot/-katteklo fra herbariet til Mariella Memos mor. Planten er plukket på Kollen 1. juni 1951. Arten ble ikke gjenfunnet i 2020, ifølge Memo. Navnet 'katteklo' er en dialektform av kattefot.
KATTEKLO FRA KOLLEN, 1. JUNI 1951: Kattefot/-katteklo fra herbariet til Mariella Memos mor. Planten er plukket på Kollen 1. juni 1951. Arten ble ikke gjenfunnet i 2020, ifølge Memo. Navnet "katteklo" er en dialektform av kattefot.

Sammen med Memo, som sitter i styret i Naturvernforbundet i Nordre Follo, gjorde han en del spennende registreringer av floraen på Kollen.

Eldre enn kommunen

– Vi fant blant annet et grantre som kan være cirka 120 år gammelt, det vil si eldre enn tidligere Oppegård kommune. Til sammen fant vi cirka 140 ulike arter da vi gikk på kryss og tvers i det lille, men samtidig store, sentrumsnære og vakre området. Her er det også en stor tetthet av fuglearter, med mange ulike trostefugler, spurvefugler og til og med dvergspett, sier Often og Memo.

Helt nederst i saken kan du se plantelisten, som viser en oversikt over de ulike planteartene de to har kartlagt på Kollen.

– Bare sjekk det gamle, flotte furutreet som står der! Det er jo et helt økosystem her inne. Dette furutreet kan være 250 år gammelt. Se på de flotte grenene. Når et furutre begynner å bli gammelt, vokser grenene utover og legger seg hengende ned som et skjørt, akkurat som vi ser her, sier Often.

KAN VÆRE 250 ÅR GAMMELT: Furutreet bak Anders Often kan være 250 år gammelt. Sjekk også den flotte utsikten fra Kollen!
KAN VÆRE 250 ÅR GAMMELT: Furutreet bak Anders Often kan være 250 år gammelt. Sjekk også den flotte utsikten fra Kollen!

Han sier Norges eldste furutre er cirka 750 år gammelt, mens på Østlandet er det sjeldent å se så gamle trær. Det eldste her er cirka 450 år, ifølge biologen fra NINA.

STORE TRÆR: – Trær akkumulerer biologisk mangfold med tiden. Store, gamle trær har en unik verdi nettopp i kraft av sin alder, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Naturvernforbundet i Nordre Follo.
STORE TRÆR: – Trær akkumulerer biologisk mangfold med tiden. Store, gamle trær har en unik verdi nettopp i kraft av sin alder, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Unik verdi i store trær

Solbråtan-kvinnen understreker at trær akkumulerer biologisk mangfold med tiden, og at store, gamle trær har en unik verdi nettopp i kraft av sin alder.

– Slike trær akkumulerer viktig biologisk mangfold da de representerer lang kontinuitet, og med økende alder utvikler de en rekke mikrohabitater (red. anm.: hulrom og sprekker i barken) som kan huse et rikt biologisk mangfold, spesielle dyr eller planter, sier hun.

Videre påpeker hun at dette tar lang tid å utvikle, og slike trær gir derfor et viktig bidrag til artsmangfoldet i natursystemene der de forekommer.

– For eksempel er disse mikrohabitatene viktige levesteder for insekter, som igjen er viktige for insektspisende fugler i området, sier Memo.

Bekymret for utbygging

– Vi trenger virkelig å ta vare på det siste vi har igjen av de grønne lungene i sentrum. Det er viktig med hensyn til det biologiske mangfoldet og artenes leveområder, og det er også veldig identitetsskapende og helsefremmende, sier Memo.

KAN VÆRE 120 ÅR GAMMELT: Grantreet på bildet kan være cirka 120 år gammelt.
KAN VÆRE 120 ÅR GAMMELT: Grantreet på bildet kan være cirka 120 år gammelt.

Oppegård Avis har skrevet om flere ulike planer kommunen har hatt for Kollen de siste årene, med alt fra en ny barnehage med seks avdelinger til næringsbygg og urbane parsellhager.

Memo ser med bekymring på utbyggingsplanene for området:

– Det blir en økosorg og et stort tap for det lokale naturmangfoldet hvis den flotte oasen skal ødelegges. Den burde ha vært automatisk fredet, sier hun.

Her er hva de fant på Kollen

Nedenfor kan du se en planteliste for Kollen.

OBS! Forvillede hageplanter og nyinnkomne ugras er merket med bokstaven 'F', mens busker og trær er merket med bokstaven 'L'.

 • Akeleie F
 • Alperips L
 • Agnbøk L,F
 • Alm L
 • Amerika mjølke F
 • Ask L
 • Berberis L,F
 • Beinved L,F
 • Bergrørkvein
 • Blankmispel L,F
 • Bleikstarr
 • Blåbær
 • Blåklokke
 • Blåkoll
 • Bringebær
 • Broddtelg
 • Bråtestarr
 • Burot
 • Buskfuru L,F
 • Buskmure L,F
 • Bustnype L
 • Dagfiol F
 • Dielsmispel L,F
 • Dyrket eple L, F
 • Einer L
 • Einstape
 • Engfiol
 • Engkvein
 • Enghumleblom
 • Engmarimjelle
 • Engsyre
 • Engsoleie
 • Engsvingel F
 • Engtimotei F
 • Engtjæreblom
 • Engsyre
 • Fagerfredløs F
 • Fingerstarr
 • Firkantperikum
 • Fredløs
 • Fuglevikke
 • Fugletelg
 • Furu L
 • Geitrams
 • Geitelg
 • Gjerdevikke
 • Glansmarikåpe
 • Glattveronika
 • Gran L
 • Gravbergknapp F
 • Gauksyre
 • Gravmyrt F (enormt stor bestand)
 • Grasstjerneblom
 • Gråselje L
 • Gulflatbelg
 • Hassel L
 • Hegg L
 • Hekkspirea (mye) L,F
 • Hengeaks
 • Hengebjørk L
 • Hestehov
 • Hestekastanje L,F
 • Hundegras
 • Hundekjeks
 • Hundekveke
 • Hvitmaure
 • Hvitkløver
 • Hvitsteinkløver F
 • Hvitveis
 • Høstberberis L,F
 • Høymol
 • Hårfrytle
 • Jonsokkoll
 • Kjøttnype L
 • Kanadagullris F
 • Koloradoedelgran L,F
 • Knollerteknapp
 • Kratthumleblom
 • Krattmjølke
 • Krattslirekne
 • Krossved L
 • Krypsoleie
 • Kveke
 • Legesteinkløver F
 • Leddved L
 • Legeveronika
 • Liljekonvall Lind (gamle, med utrolige fine sokler) L
 • Lintorskemunn
 • Lodnebregne
 • Lundrapp
 • Mahonia L,F
 • Mannasøtgras
 • Markjordbær
 • Markrapp
 • Mattesveve
 • Mjødurt
 • Myrrapp
 • Moskusjordbær F
 • Ormetelg
 • Osp L
 • Prikkperikum
 • Provinsrose (cf.) L,F
 • Raigras
Powered by Labrador CMS