KLAR NESTE HØST: Nye Kolbotn skole skal etter planen stå klar etter høstferien 2021. Dette bildet av byggeplassen fra luften er tatt i mai i år. Foto: Sigbjørn Vedeld

– Løsningen er Kolbotn barne- og ungdomsskole

"Mange familier vil ikke påvirkes av de foreslåtte endringene i skolekretsgrensene for å fylle en overdimensjonert Kolbotn skole, mens noen berørte familier ønsker dem velkommen", skriver Aje Singh, Rihel Kjersti Horgen-Rihel, Amna Veledar, Siri Walberg, Daniel Svensson og Tonje Raknes i et debattinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

Derimot er det også veldig mange barn og familier på Tårnåsen, Ødegården, Sofiemyr, Solbråtan og Skogsåsen som vil påvirkes sterkt av de foreslåtte endringene, både med hensyn til trygg skolevei, avstand, hverdagslogistikk og tilhørighet til nærmiljøet.

Det respekterer vi høyt nok til at vi mener at de foreslåtte endringene ikke er gode nok. Og da bør de heller ikke gjennomføres. Og særlig ikke når det finnes bedre og vesentlig mer praktiske løsninger.

Et forslag som kan løse veldig mye og som politikerne og kommunen nærmest ikke kan unngå å vurdere, er i denne omgang å endre ungdomsskolegrensene fremfor barneskolegrensene.

Og følgende er løsningen: Gjør nye Kolbotn skole til kombinert barne- og ungdomsskole, flytt Fløysbonn skole midlertidig til Kolbotn skole og flytt Sofiemyr skole midlertidig til Fløysbonn skole.

Les også: Skolekretskabalen

Fordelene

Grepet er lite, men fordelene er enorme:

  • Umiddelbart høyt belegg på nye Kolbotn skole, mens Fløysbonn skole (pluss de bestilte modulene) dekker behovet for barneskole for Sofiemyr, Skogsåsen og Ødegården.
  • Alle barn og ansatte tas ut av dagens, helseskadelig Sofiemyr skole.
  • Bedre at 12-15-åringer pendler daglig til Kolbotn skole fremfor 5-6-åringer.
  • Kommunen får i hvert fall 23 år til å tilrettelegge for fremtidige, permanente endringer i barne- og ungdomsskolegrenser, inkludert tryggere skolevei og mer fleksible overgangsordninger.
  • Når nye Sofiemyr skole er klar, bør man starte bygging av ny Fram ungdomsskole. Denne skolen må tilpasses behovsplan 2.0 og her kan man vurdere endringer av ungdomsskolekretser og størrelsen på Fram skole.
  • I tillegg til umiddelbar god dekningsgrad på Kolbotn skole, vil en slik løsning gi fleksibilitet med tanke på behov fra fremtidig eiendomsutvikling i og rundt Kolbotn.

Det handler om å gi og ta

I saken om endring av skolegrenser må vi gi og ta, være løsningsorienterte og tenke på hvilket alternativ som faktisk er best for alle parter.

Vi ønsker ikke at Kolbotn skole skal stå halvtomt, og vi ønsker heller ikke at barneskolebarna må gå flere kilometer til skolen ved den tungt trafikkerte og stedvis farlige Skiveien.

Endring i skolegrenser har store konsekvenser for familier som blir berørt, og slike endringer må gjøres av absolutt nødvendighet og kan ikke være et mål i seg selv.

Vi har fått høre at endring av Kolbotn skole til barne- og ungdomsskole har blitt foreslått av politikerne flere ganger, men tilsvaret fra kommunen er at skolen er ment som en barneskole.

Vi håper at denne innstillingen ikke er prinsipiell, men tuftet på faktiske argumenter.

Tidligere Oppegård kommune hadde muligens råd til slike prinsipper, men verken Nordre Follos barn, foreldre, økonomi eller moral kan tillate seg slik stormannsgalskap.

Powered by Labrador CMS