VELDIG FOR: Geir Amundsen (Frp).
VELDIG FOR: Geir Amundsen (Frp).

– Oppegård blir drevet som Nord-Korea med press fra departementet!

Til tross for splittelsen rundt saken om grensejustering, sa flertallet av Oppegårds folkevalgte ja til forslaget som skal føre til store konsekvenser for vår nabokommune.

Publisert

Oppegård Frp er blant dem som er for grensejusteringene.  De mener også hele prosessen med kommunereformen har vært enorm uryddig.

Oppegård har områder hvor rike mennesker bosetter seg, og er noe som kan gi Oppegård store skatteinntekter. Ski i seg selv har ikke mye å by på, bortsett fra Taraldrud som kanskje blir Norges statlige beredskapssenter med rundt 1000 nye arbeidsplasser. Vi skal også huske på at det fort kan bli grensejusteringer mot Oslo, så fort en ny fornuftig byråd er på plass, sier Geir Amundsen (Frp). 

VELDIG FOR: Geir Amundsen (Frp).
VELDIG FOR: Geir Amundsen (Frp).

– Hvordan ser du på prosessen mot Ås?

– Hvis vi kan få mer land, gjerne langs sjøen, så er vi for dette.

Geir Amundsen, Oppegård Frp

– Alt her er totalt uryddig. Oppegård burde først og fremst fått vært med på å bestemme. Men flertallet av politikerne, Høyre og Ap, mente at befolkningen ikke var i stand til å ta denne viktige avgjørelsen. Når Oppegård blir drevet som Nord-Korea med press fra departementet, ja hvorfor kan ikke Ås også få merke departementets voldsomme engasjement.  Målet er vel at de også skal bli en del av Nordre Follo, som forøvrig er et forferdelig navn på en kommune, sier Amundsen. 

Støttet rådmannens innstilling

STEMTE FOR: Siv Kaspersen (H). Foto: Anders Nordheim Dahl.
STEMTE FOR: Siv Kaspersen (H). Foto: Anders Nordheim Dahl.

Varaordfører Siv Kaspersen understreker at det er en forutsetning i kommunereformen at et tettsted ligger i én kommune, noe som er viktig i forhold til arealplanlegging og effektiv utnyttelse av kommunale tjenester som for eksempel skole, barnehage og hjemmetjenester.

– Selv om innbyggere i noen tilfeller får lov til å benytte tjenester i nabokommuner, så kan det ikke forventes at Nordre Follo kommune skal tilrettelegge for innbyggere i nabokommunen. En grensejustering er også viktig for å kunne få ansvar for å forvalte hele nedslagsfeltet til drikkevannskilden Gjersjøen, sier Kaspersen.

– Det er en forutsetning at et tettsted ligger i én kommune.

Siv Kaspersen, Høyre

Hun sier Fylkesmannen onsket tilbakemelding om behov for grenseendringer, og påpeker at dette er del av arbeidet med kommunereformen.

– Det har vi svart på, og det synes jeg er ryddig. Alle kommuner har fått samme beskjed, og derfor bør det ikke overraske at dette nå blir tema.

STEMTE FOR: Anne-Beth Skrede (Ap).
STEMTE FOR: Anne-Beth Skrede (Ap).

– Naturlig følge av kommunesammenslåingen

Justeringer for å få mer hensiktsmessige grenser mot nabokommunene er en naturlig følge av kommunesammenslåingen, mener Arbeiderpartiet.

STEMTE MOT: Jens Nordahl .
STEMTE MOT: Jens Nordahl .

– Vi regner med at alle kommunene har deltatt i prosessen og høringene, og har hatt anledning til å komme med sine forslag og ønsker, sier Anne-Beth Skrede (Ap).

Stemte mot

– Å gjøre krav på så mye areal av nabokommunen at det skaper splid, er ikke klokt.

Jens Nordahl, MDG

MDG og SV er de to partiene som stemte mot forslaget om grensejustering. 

Jens Nordahl (MDG) innrømmer samtidig at noen grensejusteringer er opplagt fornuftige, som at Gjersjøen skal forvaltes av en kommune; ikke tre som i dag. Nordahl sier grensejusteringene i dette tilfelle vil øke vannsikkerheten.

STEMTE FOR: KrFs Ida Lindtveit.
STEMTE FOR: KrFs Ida Lindtveit.

– Vi støtter flere grensejusteringer, men ikke alle. Å skape splid, er ikke klokt. Dialog og inkludering er alltid best, og da kunne vi unngått at Ås i dag er så negative til endringer som har mye for seg, sier han.

PS! Saken fortsetter under bildet!

STEMTE MOT: Synnove Kronen Snyen (SV).
STEMTE MOT: Synnove Kronen Snyen (SV).

Helhetlig samfunnsutvikling

Ida Lindtveit (KrF) har også støttet rådmannens innstilling.

Hun mener grensejustering er viktig for at det skal være en helhetlig samfunnsutvikling i Nordre Follo, med arealene som har en naturlig tilknytning til den nye kommunen.

– Overtakelse av store deler av Ås

MENER DETTE ER NATURLIG: Inger Johanne Bjornstad fra Venstre.
MENER DETTE ER NATURLIG: Inger Johanne Bjornstad fra Venstre.

– Oppegård og Ski må respektere at Ås ikke ville være med på en kommunesammenslåing.

Synnøve Kronen Snyen, SV

Synnøve Kronen Snyen (SV) er også meget kritisk til forslaget om grensejusteringen.

– Dette er et svært omfattende forslag. Det er ikke et justeringsforslag, men overtakelse av store deler av Ås kommune, sier SV-politikeren. 

Hun mener Oppegård og Ski må respektere at Ås ikke ville være med på en kommunesammenslåing.

– Dette forslaget om grensejustering er i mot hva innbyggerne i Ås stemte for, og Oppegård kommune har ingen rett til å forhindre deres mening, sier hun. 

Opp til Fylkesmannen

Inger Johanne Bjørnstad fra Oppegård Venstre sier det er naturlig at Ås også ga sine innspill.

– Siden vi, så vidt jeg vet, ikke har nærmere kunnskap om hva Fylkesmannen vil legge til grunn i sine vurderinger, syns jeg det var greit at vi pekte på alle de stedene der det kunne være grunnlag for justering. Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere på bakgrunn av alle de innspillene som er kommet, sier hun.

Powered by Labrador CMS