– STORT SPAREPOTENSIAL: – Det ligger et stort sparepotensial ved å redusere administrasjonsutgiftene i vår kommune, sier Sindre Sandberg, som er styreleder for Frogn Næringsråd.
– STORT SPAREPOTENSIAL: – Det ligger et stort sparepotensial ved å redusere administrasjonsutgiftene i vår kommune, sier Sindre Sandberg, som er styreleder for Frogn Næringsråd.

– Bemerkelsesverdig

Administrasjonsutgiftene i Nordre Follo er skyhøye, og vi er rangert på sisteplass i Follo når det gjelder bruk av kommunens driftsbudsjett til kjøp av tjenester fra private.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet mye om kommunens kjøp av tjenester fra private. Til tross for at Nordre Follo har per mars 2021 hatt 185 høykvalifiserte rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister, brukte kommunen cirka 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor. Av dette beløpet ble 12 millioner kroner ført inn som en del av driftsregnskapet, mens cirka 75,4 millioner kroner ble ført inn i investeringsregnskapet.

12 MILLIONER FRA DRIFTSBUDSJETTET: Kommunen brukte 12 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2020 til eksterne konsulenter i forbindelse med kjøp av konsulentbistand for flere tjenesteområder hvorav bistand innen fellesfunksjoner og barnevern førte til største utgifter.
12 MILLIONER FRA DRIFTSBUDSJETTET: Kommunen brukte 12 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2020 til eksterne konsulenter i forbindelse med kjøp av konsulentbistand for flere tjenesteområder hvorav bistand innen fellesfunksjoner og barnevern førte til største utgifter.

Kommunedirektøren forklarte da at kommunen har et stort og bredt tjenestetilbud med et samlet budsjett på rundt 5 milliarder kroner i år. Han påpekte at i forhold til kommunens totale driftsbudsjett, utgjorde utgifter til eksterne konsulenter fra driftsregnskapet om lag 0,2 prosent av de totale driftsutgiftene.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

Sisteplass i Follo

Allikevel viser statistikken fra NHOs Kommune-NM, basert på tallgrunnlaget fra 2020, at Nordre Follo har de dårligste resultatene i Follo når det gjelder kommunens kjøp av tjenester fra private som andel av driftsutgifter. Vi er rangert på 39. plass i Viken og 150. plass i landet innen dette.

I Follo er det Enebakk (41. plass i landet og 13. plass i Viken) som kjøper minst fra private, etterfulgt av Nesodden (43. plass i landet og 14. plass i Viken), Vestby (51. plass i landet og 17. plass i Viken), Frogn (83. plass i landet og 27. plass i Viken) og Ås (120. plass i landet og 33. plass i Viken).

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

– Bemerkelsesverdig

Basert på fjorårets tall er Nordre Follo rangert på siste plass i Follo, på 33. plass av de totalt 51. plassene i Viken og på 137. plass i landet når det gjelder administrasjonsutgiftene, det vil si kostnader (per innbygger) for å drive kommunen.

GA 75,4 MILLIONER TIL EKSTERNE KONSULENTER: Oversikten viser bruken av rundt 75,4 millioner kroner på eksterne konsulenter fordelt på de totalt 34 investeringsprosjektene i fjor.
GA 75,4 MILLIONER TIL EKSTERNE KONSULENTER: Oversikten viser bruken av rundt 75,4 millioner kroner på eksterne konsulenter fordelt på de totalt 34 investeringsprosjektene i fjor.

– Administrasjonsutgiftene i Nordre Follo er skyhøye, og det er bemerkelsesverdig. Disse kostnadene er nesten dobbelt så store i Nordre Follo sammenliknet med det som det koster å drive de beste kommunene i Viken. Hvorfor skal det koste 43 prosent mer å drive Nordre Follo (4.917 kroner per innbygger) enn for eksempel å drifte Nannestad (2.785 kroner per innbygger, beste resultat i Viken og 4. beste resultat i landet) eller 30 prosent mer enn å drive Vestby (3.443 kroner per innbygger)? spør Sindre Sandberg, som er styreleder for Frogn Næringsråd.

Han sier det ligger et stort sparepotensial ved å redusere administrasjonsutgiftene i vår kommune.

– Nordre Follo kan oppnå mye ved å bruke kronene smartere, sier Sandberg.

Les også: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

ADMINISTRASJONSUTGIFTER PER INNBYGGER: Nordre Follo bruker 43 prosent mer på administrasjonsutgifter enn Nannestad, som ligger på første plass i Viken. De store kommunene som Kongsberg, Ullensaker og Bærum bruker også mindre penger på administrasjonsutgifter. Kilde: NHO
ADMINISTRASJONSUTGIFTER PER INNBYGGER: Nordre Follo bruker 43 prosent mer på administrasjonsutgifter enn Nannestad, som ligger på første plass i Viken. De store kommunene som Kongsberg, Ullensaker og Bærum bruker også mindre penger på administrasjonsutgifter. Kilde: NHO

Legges frem neste uke

Oppegård Avis har også skrevet om at den topptunge organisasjonen med et dobbelt sett av ledere ikke har blitt så vesentlig redusert siden Oppegård og Ski ble slått sammen. Alle kommuneansatte, inkludert ledere på absolutt alle nivåer, ble lovet at stillingene deres skulle beholdes ut 2021.

Det er foreløpig ukjent hva kommunedirektøren vil foreslå i sine forslag til Strategi- og handlingsplanen og budsjettet for 2022 når disse skal legges frem fredag neste uke.

– Kommer flertallspartiene med forslag til budsjettet for 2022 om å redusere bruk av eksterne konsulenter både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet?

– Det må man gjøre en vurdering på, og jeg forventer at kommunedirektøren vil gjøre det når han legge frem sine forslag til budsjettet neste uke. Jeg forventer også at vi bruker våre egne ansatte der det er mulig. Jeg vet for eksempel at innen barnevernet har det blitt ansatt egne jurister for å leie inn færre eksterne konsulenter, sier ordfører Hanne Opdan.

Les også: En hel skole har blitt borte i budsjettoverskridelsene

DRØFTET RESULTATER I KOMMUNE-NM: På bildet kan du se Sindre Sandberg (styreleder for Frogn Næringsråd), ordfører Hanne Opdan og Stian Ulvøy (daglig leder for Folloregionens Næringsforening (FRNF).
DRØFTET RESULTATER I KOMMUNE-NM: På bildet kan du se Sindre Sandberg (styreleder for Frogn Næringsråd), ordfører Hanne Opdan og Stian Ulvøy (daglig leder for Folloregionens Næringsforening (FRNF).

– Multiconsult vil ikke løse det

Konsulentbruken i Nordre Follo har vært utbredt, og den gjelder både store og små prosjekter. Til tross for den topptunge organisasjonen, ble det til og med brukt en ekstern konsulent for å avlaste kommuneledere 16 timer i uken tidligere i år.

Vi har også skrevet om 2 millioner kroner som kommunen skal betale til eksterne konsulenter i Multiconsult for å finne ut hva som skal til for at Kolbotn sentrum blir attraktivt for næringslivet. Sindre Sandberg er veldig skeptisk til dette.

– Jeg har ikke tro på at Multiconsult kan utrede dette fint. Du kan planlegge deg i hjel med ting og tang, men jeg har ikke tro på et konsulentfirma vil løse problemet i Kolbotn sentrum. Kolben bør tas i bruk skikkelig, og det bør være fokus på kunst og kultur døgnet rundt. Liv og røre skapes av mennesker, ikke av konsulenter fra Multiconsult, sier Sandberg.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

Powered by Labrador CMS