FLOTT PRESENTASJON: Folloregionens Næringsforening (FRNF) sørget for en flott presentasjon av resultatene i NHOs Kommune-NM da flere av kommunetoppene i Follo samlet seg i Kolben kulturhus tirsdag denne uken i forbindelse med ringedugnaden for årets TV-aksjon.

Blant de beste i NHOs Kommune-NM

Resultater av årets NHOs Kommune-NM er klare. Av de totalt 356 kommunene i Norge er Nordre Follo rangert som 34. beste kommune i landet.

Publisert Sist oppdatert

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Rangering av naboer i NHOs Kommune-NM 2021

 • Oslo: 3. plass i landet.
 • Ås: 14. plass i landet (6. plass i Viken).
 • Lillestrøm: 18. plass i landet (7. plass i Viken).
 • Vestby: 33. plass i landet (10. plass i Viken).
 • Nordre Follo: 34. plass i landet (11. plass i Viken).
 • Lørenskog: 42. plass i landet (13. plass i Viken).
 • Frogn: 71. plass i landet (19. plass i Viken).
 • Nesodden: 95. plass i landet (26. plass i Viken).
 • Indre Østfold: 143. plass i landet (34. plass i Viken).
 • Enebakk: 153. plass i landet (38. plass i Viken).

Tallgrunnlaget, som er fra 2020, viser at Nordre Follo totalt sett ligger midt på treet i Follo (på tredje plass av de totalt seks kommunene i Folloregionen), på ellevte plass i Viken fylkeskommune (av de totalt 51 kommunene i Viken) og på 34. plass i landet (av de totalt 356 kommunene).

Bærum, etterfulgt av Sola, Oslo, Trondheim og Austevoll er rangert som de aller beste kommunene i landet, mens Hasvik, Kvænangen, Kværfjord, Loabák-Lavangen og til slutt Dyrøy er rangert som landets dårligste.

– Mye av grunnen til at Nordre Follo havner så høyt i årets Kommune-NM er at det er mye organisk vekst som følge av Nordre Follos geografiske plassering (nærheten til Oslo) og at kommunen har mange høyt utdannede innbyggere. Det handler altså om naturlige forutsetningene og ikke nødvendigvis forutsetningene som kommunen selv har skapt. Samtidig viser disse resultatene at Nordre Follo har mye potensiale og kan gjøre det enda bedre ved å jobbe smartere, sier Stian Ulvøy (27), som er daglig leder for Folloregionens Næringsforening (FRNF).

Sammen med Sindre Sandberg, som er styreleder for Frogn Næringsråd, sørget han for en flott presentasjon av resultatene i årets Kommune-NM da flere av kommunetoppene i Follo samlet seg i Kolben kulturhus tirsdag denne uken i forbindelse med ringedugnaden for årets TV-aksjon.

DRØFTET RESULTATER I KOMMUNE-NM: På bildet kan du se Sindre Sandberg (styreleder for Frogn Næringsråd), ordfører Hanne Opdan og Stian Ulvøy (daglig leder for Folloregionens Næringsforening (FRNF).

Sammen for Follo

Både Ulvøy og Sandberg er overbeviste om at de seks kommunene i Follo bør samarbeide tettere i tiden fremover for å tiltrekke mer næringsliv til regionen, og ikke nødvendigvis til seg selv.

– Follo-kommunene er hver for seg for små for å kunne konkurrere mot kommunene som Bærum, Kongsberg og Lillestrøm. Nordre Follo og de andre fem kommunene i Follo bør derfor jobbe sammen for å tiltrekke mer næringsliv til regionen. Vi må samarbeide tettere enn i dag og fokusere mer på Follo som næringsregion, sier de to.

38. plass innen næringsliv

Ser vi på resultatene i årets Kommune-NM innen næringsliv, er Nordre Follo rangert på 38. plass i landet, 14. plass i Viken og 3. plass i Follo (etter Vestby og Frogn), som er blant de beste plasseringene i landet.

Videre kan du finne litt mer detaljert informasjon om kommunens rangering, basert på ulike faktorer innenfor næringsliv-segmentet:

 • Innen næringsvariasjon ligger vi på 149. plass i landet, 30. plass i Viken og 3. plass i Follo (etter Enebakk og Frogn).
 • Innen inntektsnivå (gjennomsnittlig bruttoinntekt per person på 17 år og over, 2019-kroner) er vi rangert på 7. plass i landet, 4. plass i Viken og 2. plass i Follo (etter Frogn).
 • Innen privat sysselsetting (sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte), ligger vi på 98. plass i landet, 24. plass i Viken og 3. plass i Follo (etter Vestby og Enebakk).
 • Når det gjelder kommunens kjøp av tjenester fra private som andel av driftsutgifter, er vi rangert på 150. plass i landet, på 39. plass i Viken og vi har den dårligste plassering i Folloregionen. I Follo er det Enebakk (41. plass i landet og 13. plass i Viken) som kjøper minst fra private, etterfulgt av Nesodden (43. plass i landet og 14. plass i Viken), Vestby (51. plass i landet og 17. plass i Viken), Frogn (83. plass i landet og 27. plass i Viken) og Ås (120. plass i landet og 33. plass i Viken).
Powered by Labrador CMS