Tømtebanen kunstgress

SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen skulle stå ferdig i disse dagene.
SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen skulle stå ferdig i disse dagene.

Dette mener partiene om utsettelsen av Tømtebanen kunsgress

Det er stor risiko for at Tømtebanen kunstgress ikke kan bli realisert før vinteren. Saken har store konsekvenser for KIL med flere hundre fotballspillere i alle aldre, som nok en gang vil stå uten vintertilbud. Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om hva de mener om dette.

Publisert

Les saken her: Tømtebanen kunstgress utsatt igjen

Venstre: – Pengene ligger fortsatt i budsjettet

– Dersom dette tar veldig lang tid, så mener jeg alle barn og unge i kommunen bør kunne dele litt på treningstidene andre steder inntil Tømtebanen er ferdig.

Det er veldig dumt at vi ikke fikk inn noen gode tilbud i det utlyste anbudet. Jeg regner med at dette blir lagt ut igjen på anbud så raskt som mulig. Pengene ligger fortsatt i budsjettet og målet er at banen skal realiseres så raskt som mulig, sier Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

Dersom dette tar veldig lang tid, så mener jeg alle barn og unge i kommunen bør kunne dele litt på treningstidene andre steder inntil Tømtebanen er ferdig. Det vil ta tid å få like god bane- og hallkapasitet i hele kommunen, det har vært store forskjeller på det i de to kommunene, sier Hille. 

ØNSKER RASKEST FREMGANG: Simen Bondevik (KrF).
ØNSKER RASKEST FREMGANG: Simen Bondevik (KrF).

KrF: Bør realiseres så fort som mulig

AKSEPTERER UTSETTELSEN: Hans Martin Enger er gruppeleder for Nordre Follo MDG.
AKSEPTERER UTSETTELSEN: Hans Martin Enger er gruppeleder for Nordre Follo MDG.

– Banen bør realiseres så raskt som mulig. Derfor bør dette bli lagt ut på anbud igjen så raskt som mulig. Pengene ligger fortsatt i budsjettet, så vi får håpe på og jobbe for at det realiseres så fort som mulig, sier Simen Bondevik (KrF).

MDG: Det er lite å få gjort noe med

STOLER PÅ KIL OG KOMMUNEN: Paal Sjøvall (Sp).
STOLER PÅ KIL OG KOMMUNEN: Paal Sjøvall (Sp).

Tømtebanen med miljøvennlig dekke uten bruk av gummigranulat vil være en del av løsningen på det store miljøproblemet som er knyttet til gummigranulat og mikroplast, samtidig som banen vil være viktig for breddeidretten i kommunen. Det er et godt samarbeid mellom kommunen og Kolbotn idrettslag om prosjektet, sier Hans Martin Enger (MDG) fra Sofiemyr.

Utsettelsen som skyldes for få tilbud i anbudskonkurransen er det lite å få gjort noe med, annet enn å jobbe videre slik idrettslaget og kommunen gjør, sier han.

KRITISK TIL UTSETTELSEN: Gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.
KRITISK TIL UTSETTELSEN: Gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.
MENER SKOLEN BØR PRIORITERES: Ola Øygard (Pp) mener det finnes viktigere saker.
MENER SKOLEN BØR PRIORITERES: Ola Øygard (Pp) mener det finnes viktigere saker.

Senterpartiet: Jeg setter min lit til KIL og kommunen

Det er meget synd at nytt kunstgress på Tømtebanen ikke er kommet i gang og står ferdig i august.  Jeg forstår ikke at det kun er én tilbyder i anbudsprosessen, men har derimot forståelse og har forstått at også KIL mener at man må legge anbudet ut på nytt for å få flere tilbydere til anbudsprosessen. Jeg setter min lit til at KIL og kommunen får dette prosjektet på skinner, og at vi har tilbud på plass i løpet av seks til syv uker. Jeg er meget glad for at Oppegård Avis er med å holder presset på å få «spaden i jorda», sier Paal Sjøvall. 

OPPTATT AV FREMDRIFT: Gruppeleder Elin Skifjell (SV).
OPPTATT AV FREMDRIFT: Gruppeleder Elin Skifjell (SV).

Nå er vi en ny kommune med et nytt kommunestyre, og nye medlemmer i utvalget for oppvekst, idrett og kultur. Ny kommune og covid-19 har dessverre også gjort at utvalget ikke har fått jobbet mest effektivt og fått satt seg. Møtene vi har hatt har vært gode og det er engasjerte politikere med god erfaring fra alle partier, men utvalgsleder Camilla Hille (V) har virkelig holdt presset oppe på et høyt nivå for å gjennomføre møter og få viktige saker gjennom. Det er bred enighet i utvalget om viktigheten rundt idretten i Nordre Follo, sier Sp-politikeren fra Tårnåsen.

BER RÅDMANN OM EN REDEGJØRELSE: Tore Bernt Kristiansen (R) vet lite om den konkrete saken.
BER RÅDMANN OM EN REDEGJØRELSE: Tore Bernt Kristiansen (R) vet lite om den konkrete saken.

Fremskrittspartiet: – Hold lovnaden ovenfor brukerne 

– BEKLAGELIG: – Det er beklagelig at Tømtebanen kunstgress ikke er på plass som forventet, sier Helge Marstrander (H).
– BEKLAGELIG: – Det er beklagelig at Tømtebanen kunstgress ikke er på plass som forventet, sier Helge Marstrander (H).

Jeg synes vi politikere skal tilstrebe  å holde det vi har lovet. Partiene som styrer i Nordre Follo (Ap, V, MDG, SV, Sp og KrF) har lovet svømmehaller, skoler og idrettshaller i store mengder, men det var før valget. Nå som de er valgt, og har innvilget seg tidenes største honorarer, så er visst ikke valgløftene like viktig lenger. Jeg vil oppfordre dem til å holde lovnaden ovenfor brukerne av Tømtebanen, siden det er viktig for mange av innbyggerne i vår kommune, sier Tønnes Steenersen (FrP).

Pensjonistpartiet: Sofiemyr skole har høyest prioritet

ØNSKER RASKEST FREMDRIFT: – Vi ønsker selvsagt å få banen på plass så fort som mulig, sier Oddbjørn Lager Nesje (Ap).
ØNSKER RASKEST FREMDRIFT: – Vi ønsker selvsagt å få banen på plass så fort som mulig, sier Oddbjørn Lager Nesje (Ap).

Vi ser gjerne at Tømtebanen får kunstgress og et vintertilbud til flere hundre fortballspillere. Problemet er økonomien i Nordre Follo. Det er ikke penger til alle prosjekter når det gjelder skole, barnehage, idrett med mer. Kommunen har allerede store lån, og ytterlige låneopptak er ikke å anbefale. Politikerne må derfor prioritere det som er viktigst. For meg har Sofiemyr skole høyest prioritet, sier Ola Øygard (Pp).

Sosialistisk Venstreparti: Uheldig

Det er uheldig at det ikke kom inn flere anbud da anbudskonkurransen var ute. Vi har behov for en bane som Tømtebanen. Nå får vi håpe at kommunen sammen med KIL får jobbet frem en kravspesifikasjon som er mer optimal slik at vi får inn anbud, og så raskt som mulig får Tømtebanen på plass, sier Elin Skifjell (SV).

Rødt: Bekymringsverdig

Dette er en sak vi i Rødt vet lite om. Jeg har prøvd å lete i papirene til Nordre Follo og det eneste stedet jeg finner omtale om Tømtebanen er i behovsanalyse idrettsanlegg: Her er banen nevnt med sitat: "Byggeår 1984. Planlagt ombygges til til kunstgress bane". Det er klart bekymringsverdig at arbeidet med kunstgress ikke er igangsatt og det er naturlig at rådmannen kommer med en redegjørelse på hvor saken står i dag. Gjerne som en orientering til utvalg for oppvekst, idrett og kultur, sier Tore Bernt Kristiansen (R).

Høyre: Har tillit til at administrasjonen gjør alt de kan

Det er beklagelig at Tømtebanen kunstgress ikke er på plass som forventet. Vi har imidlertid tillit til at administrasjonen gjør alt de kan for å få gjennomført prosjektet så raskt som mulig, og at KIL nok en vinter klarer å finne løsninger som er akseptable. 
Vi gleder oss til vi kan være med på åpning av banen som Høyre og Krf fikk gjennomslag for i Oppegård, sier Helge Marstrander (H).

I ett litt større perspektiv så handler dette også om utviklingen av hele Sofiemyr området, med Fram skole og nye hallflater. Det er avgjørende prosjekt for at idrett og skole skal få gode tilbud. Dessverre stemte flertallspartiene mot vårt forslag som kunne realisert planene innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, påpeker Marstrander. 

Arbeiderpartiet: Ønsker raskest fremdrift

Oppegård Avis innhentet svar fra alle partiene i Nordre Follo, med unntak av Ap, før vi publiserte denne saken onsdag. Spørsmålene ble sendt mandag kveld, men ordfører Hanne Opdan svarte ikke. Onsdag sendte vi spørsmålet videre til gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje, som svarer følgende:  

– Vi håper dette blir lagt ut igjen på anbud innen kort tid. Midlene er i budsjettet og vi ønsker selvsagt å få banen på plass så fort som mulig, sier Oddbjørn Lager Nesje (Ap).

Les også: – Det haster veldig å få gjort noe med dette

Powered by Labrador CMS