Turveien fra Ødegården til Åsland

MIDLERTIDIG STENGT: Turveien fra Ødegården til Åsland er midlertidig stengt. Dette har noe med etablering av en ny vannledning fra Oslo til Oppegård å gjøre.
MIDLERTIDIG STENGT: Turveien fra Ødegården til Åsland er midlertidig stengt. Dette har noe med etablering av en ny vannledning fra Oslo til Oppegård å gjøre.

Stengt frem til vinteren

Odd Knudsen fra Kolbotn lurer på hva som skjer med den populære turveien fra Ødegården til Åsland, og om dette har noe med det nye beredskapssenteret på Taraldrud å gjøre. Her får du svaret.

Publisert

For fem eller seks år siden ble det laget en flott turvei på cirka åtte kilometer, fra Ødegården via Åsland til Kloppa og videre til Fløysbonn. I dag er strekningen fra Ødegården til overgangen over E6 ved Åsland hermetisk stengt. Det virker som det lages en bilvei i turveitraseen. Lysmastene som ble satt opp i fjor ser ut til å være fjernet. Har dette noe med beredskapssenteret å gjøre? lurer han på.

SLIK SÅ VEIEN UT FØR: Dette bildet viser den populære turveien slik den alltid har vært.
SLIK SÅ VEIEN UT FØR: Dette bildet viser den populære turveien slik den alltid har vært.

Reservevannledning fra Oslo til Oppegård

Oppegård Avis har skrevet flere ganger om at turveien fra Ødegården til Åsland er midlertidig stengt.

Les også: Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Anleggsarbeidene som foregår på stedet er knyttet til etablering av en ny vannledning fra Oslo til Oppegård. Reserveledningen lages for å styrke sikkerheten i kommunens vannforsyning. Gjennom denne forbindelsen med Oslo skal Oppegård kommune være sikret vannforsyning selv om kommunens vannverk ikke kan levere vann fra Gjersjøen. 

Anleggsarbeidene fører til at deler av løypetraseen inn mot Åsland (se nummer 1 på kartet nedenfor) skal være stengt frem til vinteren 2019.

 
 

Les også: Slik kommer du til marka

Her kan du sykle og gå tur i mellomtiden:

  • Grønliåsen–Kongeveien (se nummer 2 på kartet overfor)
  • Ødegården–Kongeveien (Sprett aktivitetspark, tidligere Hurlumheihuset, se nummer 3 på kartet ovenfor)
  • Mot Bjørndal idrettsplass (se nummer 4 på kartet)
  • Slimeåsen–Trollstien–Bjørndal (se nummer 5 på kartet)
  • Bjørndal–Grønliåsen/Branntårnet (se nummer 6 på kartet)

Les også: Ny friluftsbro til 10 millioner

Flott løypetrasé inn til marka til vinteren

Oppegård kommune opplyser på sin hjemmeside at innbyggerne kan bruke Fløisbonnveien, men på grunn av anleggstrafikken må turgåere være ekstra oppmerksomme og forsiktige.

Kommunen opplyser også at stien som går sør for Fløisbonnveien, skal bli lysløypetrasé for helårsbruk. Stien vil bli bygget opp med grus og bark. Kantene skal forsterkes slik at vedlikeholdsmaskiner og løypemaskin kan brukes.

Går alt etter planen, vil Oppegård få en flott løypetrasé inn til marka til vinteren.

– Hvorfor har anleggsarbeidene med reservevannledningen tatt så lang tid?

– Arbeidet startet 27. august 2018 og har hatt en rask fremdrift med tanke på at det er snakk om 3,6 kilometer vannledning og vanskelige forhold, sier seksjonsleder for kommunikasjonsavdelingen i kommunen, Marit F. Nilsen, etter å ha snakket med entreprenøren.

Her er kommunens svar på flere spørsmål fra leserne

– Hvorfor har entreprenøren måttet grave i stykker omtrent hele veien for å legge den nye vannledningen? Hele turveien ser nå ut som en bred motorvei, ifølge leserne våre.

– Arbeidene har holdt seg innenfor rammene i vedtatt reguleringsplan. Anleggsbeltet er avhengig av bredden til grøften som igjen er avhengig av grunnforholdene. Anleggsbeltet beregnes av sakkyndige etter en faglig vurdering, sier Nilsen.

– Har der virkelig vært nødvendig å hugge ned og ødelegge så mye skog for å lage en ny vannledning?

Skogen er fjernet der den ligger i trasé til lysløypen og vannledningen. Dette er godkjent av grunneieren, sier Nilsen.

– Hvorfor har entreprenøren ikke laget en midlertidig trasé rundt sperringen, slik det står på skiltet?

Når deler av turveien sperres, blir det lagt opp ny, midlertidige trasé, sier Nilsen, og viser til informasjon om midlertidige turveier på kommunens nettside.

– Alternativruten 5 på kartet er helt ufremkommelig på sykkel, knapt nok til fots også, ifølge leserne. Hvordan kan dere forklare dette?

– På kommunens nettside er det presisert at dette er en turvei og at veien ikke er tilrettelagt til sykkel. De inntegnede alternative traseene viser muligheten for å komme fra Kongeveien over Grønliåsen til Bjørndalområdet og videre til brua over E6. Generelt anbefaler vi folk å gå og sykle sydover til Fløysbonnveien, krysse over ved Taraldrudhytta og derfra gå eller sykle videre til Sørmarka eller syd for Grytetjern og østover til E6 over viltlokket, sier Nilsen.

– Stemmer det at Oppegård kommune allerede i dag har en vannledningskontakt med Oslo? Er det nødvendig med enda en tilkobling på grunn av etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud?

– Det stemmer at det er et tilkoblingspunkt til Oslo for vannleveranse. Fra denne stasjonen kan det leveres  42 liter vann per sekund. Dette er ikke tilstrekkelig til å forsyne hele Oppegård kommune. I hovedplan for vann, miljø og vannmiljø 2015-2021 (side 11) står det om behovet for ny reservevannsledning med økt kapasitet, sier Nilsen.

Hun viser videre til handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016-2021. Her i kapitel fem står det blant annet at «Oppegård kommune kan levere reservevann til Ski i noe begrensede mengder. Reservevanndekningen er i dag mangelfull for både Oslo og kommunene i Follo, og det pågår utredningsarbeid for å finne gode løsninger for å bedre beredskapen.»

– I handlingsplanens kapitel syv beskrives tiltenkte/planlagte tiltak, sier Nilsen.

NYTT BEREDSKAPSSENTER: Slik så sentralområdet ut i uke 32.
NYTT BEREDSKAPSSENTER: Slik så sentralområdet ut i uke 32.

Hun sier at i beskrivelsen av tiltak 2b står det følgende: «Tiltak 2 handler om at abonnentene til en hver tid skal være sikret tilgang på drikkevann. Dersom Oppegård vannverk helt eller delvis blir ute av stand til å produsere drikkevann, må Oppegård og Ås kommune forsynes fra en reservevannkilde. I dag kan Oppegård kommune få levert noe reservevann fra Oslo kommune, men ikke i tilstrekkelige mengder».

Les også: Manuell dirigering i Kongeveien

Oppdatering om beredskapssenteret

Bygningsmessige og tekniske fag har hatt produksjon på beredskapssenteret på Taraldrud gjennom hele juli, ifølge entreprenøren Skanska Norge.

"I denne perioden har særlig tømrer- og stålarbeidere hatt mye å gjøre. De har hovedsakelig holdt på i hoved- og treningsbygget. I tillegg har betongarbeiderne utført flere støp i bassenget. På treningsområdet, helt nord på området, har aktivitetsnivået vært noe lavere", skriver entreprenøren i sin blogg.

Nå står byggeprosjektet framfor en travel måned, der både yttervegger og flere gesimser skal på plass. Samtidig skal tak tekkes og vinduer monteres. August blir derfor en intens periode, med opp mot en tredobling av antall arbeidere på byggeplassen. Byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Oppegård Avis har tidligere skrevet ay forprosjektet for PNB startet 15. mars 2016. Innen 15. desember 2020 skal senteret være fullt operativt.

Les også: Sjekk hvordan beredskapssenteret se ut nå

Powered by Labrador CMS