NYE INVESTERINGER I 2022-2025

796 MILLIONER VS. 102 MILLIONER: Der er budsjettert med å bruke cirka 796 millioner kroner på ny infrastruktur i Ski sentrum i 2022-2025, mens for Kolbotn sentrum er det budsjettert med 102 millioner kroner i samme periode.
796 MILLIONER VS. 102 MILLIONER: Der er budsjettert med å bruke cirka 796 millioner kroner på ny infrastruktur i Ski sentrum i 2022-2025, mens for Kolbotn sentrum er det budsjettert med 102 millioner kroner i samme periode.

Nye investeringer i 2022-225: Skeiv satsing på tvillingbyer?

Kommunedirektøren har foreslått å bruke rundt 800 millioner kroner på infrastruktur i Ski sentrum i 2022-2025, som er åtte ganger så mye som er foreslått til infrastruktur i Kolbotn sentrum i samme periode. Sjekk også alle de andre forslagene til investeringene i løpet av de neste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

Den 1. januar 2020 ble Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo. I forbindelse med kommunesammenslåingen har det blitt vedtatt at Ski skal være et kommunesenter i Nordre Follo, men at Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer og attraktive sentre.

I kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan (ØHP) for planperioden 2022-2025, som ble lagt frem fredag forrige uke, leser vi om et investeringsnivå på i overkant av totalt 5,3 milliarder kroner (brutto) for de neste fire årene, hvorav mesteparten av investeringene knyttet til sentrumsutvikling dreier seg om Ski.

– De behovene er litt annerledes på Kolbotn

– Det ligger et politisk vedtak om at Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer. Mener du at investeringsplanen for 2022-2025 opprettholder en likestilt satsing på Kolbotn og Ski?

– Du kan ikke se isolert på disse investeringstallene. Hvis du ser på hva som er gjort i Kolbotn sentrum versus Ski, ser du at det er gjort store tunge investeringer på Kolbotn. Det bygges stort når det gjelder nye boliger, vi har etablert KOMBO (Kolbotn omsorgsboliger), vi har Kolben og det er mange andre satsinger rundt. Hele Ski skal transformeres på sikt, og blir en helt annen by. De behovene er litt annerledes på Kolbotn, men jeg mener vi opprettholder nå det som ligger som vedtak om at Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyene. Det skal skje forskjellige ting i Ski og på Kolbotn, men Kolbotn er et stort og bærekraftig sentrum i utvikling, et fantastisk sentrum, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Jeg fant ingen konkrete forslag om rensing av Kolbotnvannet eller oppgradering av pumpestasjonene i gamle Oppegård, eller tar jeg feil?

– Jeg tror ikke det ligger noen spesielle forslag for rensing av Kolbotn vannet eller oppgradering av pumpestasjonene. Vi må gjøre mange harde prioriteringer. Hadde jeg hatt fem milliarder kroner til, hadde verden sett annerledes ut, sier Henriksen.

LAGT FREM SITT FORSLAG: Fredag forrige uke ble kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 lagt frem.
LAGT FREM SITT FORSLAG: Fredag forrige uke ble kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 lagt frem.

Investerer for 1,3 milliarder i 2022

Det er budsjettert med at kommunen bruker 1,3 milliarder kroner (av det totale beløpet på 5,3 millioner kroner for hele planperioden 2022-2025) på investeringer (inklusive nye investeringer) i 2022.

Det er kommunestyret som skal ta stilling til alle forslagene i ØHP når de fatter et endelig vedtak onsdag 15. desember.

Nedenfor finner du en oversikt over alle forslag til investeringene i 2022-2025, med ferdigstillingsdatoen for det aktuelle prosjektet (i parentes rett etter navnet på prosjektet), fordelt på prosjekter i gamle Ski og Oppegård kommuner, og det som er uspesifisert på den geografiske plasseringen av de aktuelle prosjektene.

Gamle Ski kommune

1. Infrastruktur og avfallssug i Ski sentrum (2022-2025): 795,657 millioner kroner, hvorav:

a. Infrastruktur i Ski sentrum, P50 (hele prosjektet skal ferdigstilles i 2042): 635,134 millioner kroner i 2022-2025, hvorav 141,67 mill. i 2022+226,294 mill. i 2023+134,59 mill. i 2024+132,58 i 2025 (eller totalt 650 millioner kroner innen 2025 inkl. tidligere bevilgninger på 14.866.000,-).

b. Infrastruktur i Ski sentrum, P85 (2025): 123,643 millioner kroner i 2022-2025, hvorav 38,019 mill. i 2022, 54,633 mill. i 2023+22,202 mill. i 2024+8,789 i 2025).

c. Avfallssug (et nytt ledningsanlegg og avfallsanlegg) i Ski sentrum, P50 (2025): 36,88 millioner kroner (12,5 mill. i 2022+8,33 mill. i 2023+8,33 mill. i 2024+7,72 mill. i 2025).

2. Ny ungdomsskole (Ski vest) med ny flerbrukshall (2025): 493,7 millioner kroner, hvorav:

a. Ny ungdomsskole, Ski vest (2025): 406,2 millioner kroner (60 mill. i 2022+165,2 mill. i 2023+140 mill. i 2024+41 mill. i 2025) + 6,3 mill. i tidligere bevilgninger +

b. Ny flerbrukshall på Ski vest ungdomsskole (2025): 87,5 millioner kroner i 2025.

SLIPPER JUBELEN LØS: Anbudskonkurranse for Ski Vest ungdomsskole er nå avsluttet. Det ble markert i dag på tomten hvor den nye skolen med en flerbrukshall til cirka en halv milliard kroner skal bygges. Byggestart er planlagt våren 2023 og ferdigstillelse senest til skolestart 2025. På bildet kan du se utvalgsleder Camilla Hille (V) og ordfører Hanne Opdan (Ap), som slipper jubelen løs.
SLIPPER JUBELEN LØS: Anbudskonkurranse for Ski Vest ungdomsskole er nå avsluttet. Det ble markert i dag på tomten hvor den nye skolen med en flerbrukshall til cirka en halv milliard kroner skal bygges. Byggestart er planlagt våren 2023 og ferdigstillelse senest til skolestart 2025. På bildet kan du se utvalgsleder Camilla Hille (V) og ordfører Hanne Opdan (Ap), som slipper jubelen løs.

3. Avløpstunnel Vevelstad-Kongslia (2025), 251,3 millioner kroner, hvorav:

a. Avløpstunnel Vevelstad-Kongslia P50 (2025): 225 millioner kroner (95 mill. i 2022+70 mill. i 2023+60 mill. i 2024)

b. Avløpstunnel Vevelstad-Kongslia, P85 (2025): 26,3 millioner kroner i 2024.

4. Langhusbadet med konkurransemål på 25x21 m, inndelt i åtte baner med bredde på 2,5 m (2023): 196 millioner kroner (96 mill. i 2022+100 mill. i 2023 + 4 mill. tidligere bevilget).

5. Ny barnehage ("Magasinet") på Finstad (2024): 100 millioner kroner (25 mill. i 2022+50 mill. i 2023+25 mill. i 2024).

6. Ny barnehage med seks avdelinger på Langhus (2025): 75 millioner kroner (18,75 mill. i 2022+37,5 mill. i 2023+18,75 mill. i 2024).

7. Legevakt ved Ski sykehus (2022): 45 millioner kroner i 2022. Ahus flytter legevakt ned i underetasjen og Nordre Follo etablerer en ny legevakt i andre etasje.

8. Ny barnehage i Ski sentrum (skolekvartalet) til 70 barn (2025): 37,5 millioner kroner (12,5 mill. i 2024+25 mill. i 2025).

9. Kulturfunksjoner til ny videregående skole (inv./ utst.) (2023): 10 millioner kroner i 2023.

10. Sprinkelanlegg på Finstad skole (2022): 6,25 millioner kroner (2022).

11. Inventar og utstyr til NAVs nye lokaler ved politihuset i Ski (2023): 3 millioner kroner i 2023.

12. Utredning for tomteareal i Langhus idrettspark (2022): 1 million kroner i 2022. Tidligere bevilget 2 millioner kroner.

13. Regulering for Hebekk omsorgsboliger (2022): 875.000 kroner.

Gamle Oppegård kommune:

1. Ny Sofiemyr barneskole (2023) med fire klasser per trinn: 331,250 millioner kroner (181,25 mill. i 2022+150 mill. i 2023). Fløysbonn ungdomsskole vil også kunne benytte disse lokalene overen lengre tidsperiode, og innretning tilpasses for ungdomsskole etter behov.

2. Oppgradering av vannverket (2025): 115,9 millioner kroner (0 kroner i 2022+27,9 mill. i 2023+48 mill. i 2024+40 mill. i 2025) + 72,1 mill. i tidligere bevilgninger.

3. Infrastruktur i Kolbotn sentrum (2027): 102 millioner kroner (18,75 mill. i 2022, 10 mill. i 2023, 40 mill. i 2024 og 33,25 mill. i 2025). Tidligere bevilget 30,75 millioner kroner.

4. Rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn ungdomsskole (2024): 150 millioner kroner (5 mill. i 2022, 70 mill. i 2023+75 mill. i 2024).

5. Utredning for Flåtestad ungdomsskole (2024): 62,5 millioner kroner (3,5 mill. i 2022+29 mill- i 2023 + 30 mill. i 2024).

6. Ny Oppegård bru (2023): 22,5 millioner kroner (1 mill. i 2022+21,5 mill. i 2023). Kommunen mottar anleggsbidrag fra byvekstavtalen med Staten, Viken, Oslo, Bærum og Lillestrøm, til finansiering av prosjektet. Planlegging starter i 2022. Ytterligere finansiering hentes inn gjennom utbyggingsavtaler der dette er aktuelt.

7. Ny barnehage i Kolbotn sentrum med plass til 140 barn (2025): 18,75 millioner kroner i 2025.

8. Ny kunstgressbane, Tømtebanen (2022): 9,2 mill. i 2022 + 8,75 i tidligere bevilgninger.

9. Gang- og sykkelvei i Skiveien, Stenfelt-Greverud (2022): 3 millioner kroner.

10. Inventar til Kolbotn skole (2022): 5 millioner kroner + 20 millioner i tidligere bevilgninger.

11. Utvidelse/rehabilitering av Kolbotn skole (2022): 7.750 millioner kroner + 524.250.000 kroner i tidligere bevilgningene.

Uspesifiserte investeringer i Nordre Follo:

 • Tiltak knyttet kommunale bygg (2022-2025): 750 millioner kroner eller 187,5 millioner kroner per år.
 • Oppgradering av vann- og avløpsnett (2022-2025): 591,7 millioner kroner (120 mill. i 2022+123,7 mill. i 2023+200 mill. i 2024+148 mill. i 2025).

 • Sykehjem/omsorgsbolig (2025): 312,5 millioner kroner i 2025. Det er planlagt etablering av 100 plasser i 2026, 2031 og 2037, dvs. totalt 300 plasser, slik at dekningsgraden holder seg over 16 prosent fremover.
 • Kjøp, salg og oppgradering av kommunale boliger (2022-2025): 200 millioner kroner eller 50 millioner kroner per år.
 • Tiltak, vei og park (2022-2025): 97,850 millioner kroner (47,425 mill. i 2022+31,425 mill. i 2023+14,5 mill. i 2024+ 4,5 mill. 2025).
 • Tiltak innen fritidsaktiviteter (2022-2025): 73,750 millioner kroner (17,5 mill. i 2022+18,75 mill. i 2023+18,75 mill. i 2024+18,75 mill. i 2025). Prosjektet omfatte alt fra rehabilitering av kunstgress, til nye lysløyper og friidrettsanlegg.
 • El-, brann- og energitiltak (2022-2025): 60,877 millioner kroner (11,188 mill. i 2022, 14,063 mill. i 2023, 17,813 mill. i 2024 + 17.813 mill. i 2025).
 • Biler, maskiner og utstyr til avdelingen Vei (2022-2025): 23 millioner kroner eller 5,75 mill. per år.
 • Oppgradering og sikring av uteområder (2023): 10,8 millioner kroner (5,4 mill. i 2022+5,4 mill. i 2023+ 47,2 mill. i tidligere bevilgninger).
 • Driftsovervåking, avdeling for Vann og avløp (2023): 10 millioner kroner (5 mill. i 2022+5 mill. i 2023).

 • Biler, maskiner og utstyr til avdelingen Vann og avløp (2022-2025): 10 millioner kroner eller 2,5 mill. per år.
 • Gravplassutvidelser (2023): 9,25 millioner kroner (1 mill. i 2022+8,25 mill. i 2023).
 • Tiltak med gang- og sykkelveier (2022-2023): 5,5 millioner kroner (4 mill. i 2022+1,5 mill. i 2023).
 • Ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler (2025): 5 millioner kroner (1,2 mill. i 2022+1,2 mill. i 2023, 1,5 mill. i 2024+1,1 mill. i 2025).
 • Tiltak til tros- og livssynssamfunn (2022): 4,625 millioner kroner i 2022 + 11,375 millioner kroner i tidligere bevilgninger.

 • Ladere og infrastruktur til p-plasser (2022): 3,6 millioner kroner i 2022.
 • Kartløsninger (2022): 1 million kroner.

Lånegjeld på 7,3 milliarder per oktober

Nordre Follos investeringer finansieres hovedsakelig med lånopptak, som gjennomføres to ganger årlig: én gang før sommeren og én gang mot slutten av året når sluttbehovet er kjent).

Kommunens totale lånegjeld, eksklusivt det andre låneopptaket for 2021, er på om lag 7,3 milliarder kroner per oktober 2021.

Av lånegjelden på 7,3 milliarder kroner er om lag 1,25 milliarder kroner lån i Husbanken, mens 6,05 milliarder kroner (netto lånegjeld, ekskl. startlån) er lån til investeringer. Det sistnevnte beløpet vil øke fra 6,05 milliarder kroner i oktober 2021 til 8,7 milliarder kroner (tilsvarende 40 prosent) ved utgangen av 2025, basert på de foreslåtte investeringene for 2022-2025.

Denne økningen inkluderer at det andre låneopptaket i 2021, som skal gjøres nå i slutten av november, ender på om lag 470 millioner kroner.

Kommunen bruker mye penger på å betale renter og avdrag på lån, og det betyr at det blir mindre penger igjen til driften av tjenestene. Med dagens rentenivå vil et ekstra lån på 100 millioner kroner bety seks millioner kroner per år i rente- og avdragsbetaling.

Svært høy gjeldsgrad

I henhold til kommunestyrets vedtak skal ikke kommunens netto lånegjeld overstige 110 prosent i gjennomsnitt i planperioden på fire år, og lånegjelden skal reduseres til 80 prosent (anbefalt av økonomiske fagmiljøer) innen 2030, men foreløpig ser vi utvikling i en annen retning.

For 2022 ligger gjeldsgraden på 128 prosent, som er langt over anbefalt nivå for en økonomi.

Hvis alle investeringer skal gjennomføres i henhold til kommunedirektørens plan, vil Nordre Follo ha en gjeldsgrad på 146 prosent i 2025, som er langt over den vedtatte handlingsregelen på 110 prosent. Det betyr også at kommunens gjeld i 2025 er langt høyere enn brutto driftsinntekt for samme periode.

Kommunedirektøren påpeker i ØHP at gjeldsgraden på 146 prosent er svært høy blant norske kommuner, og at den legger et stort press på kommunens økonomi.

Powered by Labrador CMS