TOLV ÅR GAMMELT: Kjøpesenteret Kolbotn Torg, som ligger i den umiddelbare nærheten av Kolbotnvannet, Generasjonsparken og Kolben, ble bygget i 2006-2008 som et samarbeidsprosjekt mellom PEAB og Sektor Eiendomsutvikling. På bildet kan du også se at det foregår arbeid på tak i regi av Kolbotn Torg borettslag, men disse har ikke noe med saken å gjøre. Foto: Yana Stubberudlien
TOLV ÅR GAMMELT: Kjøpesenteret Kolbotn Torg, som ligger i den umiddelbare nærheten av Kolbotnvannet, Generasjonsparken og Kolben, ble bygget i 2006-2008 som et samarbeidsprosjekt mellom PEAB og Sektor Eiendomsutvikling. På bildet kan du også se at det foregår arbeid på tak i regi av Kolbotn Torg borettslag, men disse har ikke noe med saken å gjøre. Foto: Yana Stubberudlien

– Står trygt på 344 stålkjernepeler

Kolbotn Torg er delvis bygget direkte på fjell, samt stålkjernepeler som er boret fast i berggrunnen, og det er ikke registrert noen setningsskader der.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken kunne du lese på oavis.no en sjokkerende rapport basert på sonderingsdata og grunnundersøkelsene fra 2017, som indikerer sterkt at det er kvikkleire i grunnen til Generasjonsparken ved Kolben. Ifølge den samme rapporten er det høy sannsynlighet for at et skred inntreffer.

Kjøpesenteret Kolbotn Torg, som ligger i den umiddelbare nærheten, ble bygget i 2006-2008 som et samarbeidsprosjekt mellom PEAB og Sektor Eiendomsutvikling. I 2015 kjøpte Citycon Oyj hele Sektor Gruppen hvor Kolbotn Torg var en del av transaksjonen.

Leder for bærekraft i Citycon, Bill Engeness, bekrefter overfor Oppegård Avis at Kolbotn Torg delvis er bygget direkte på fjell, samt stålkjernepeler som er boret fast i berggrunnen.

Opptil 18 meter ned til fjell

De utførte grunnundersøkelsene fra 2017 på tomten til Generasjonsparken, som ligger øst for Kolbotn Torg, viser hovedsakelig fyllmasser av kvikkleire (2 til 18 meter under terreng) med mye organisk innhold (stedvis ren matjord) over leire. Fjell ligger cirka 1 til 18 meter under terreng.

2 TIL 18 METER MED KVIKKLEIRE: Den grafiske framstillingen viser grunnforholdene i Generasjonsparken, med lagdelingen ved de ulike borpunktene. De utførte grunnundersøkelsene fra 2017 på denne tomten viser hovedsakelig fyllmasser av leire/kvikkleire med høy andel av organisk innhold (stedvis ren matjord) over leire. Fjell ligger cirka 1 til 18 meter under terreng.
2 TIL 18 METER MED KVIKKLEIRE: Den grafiske framstillingen viser grunnforholdene i Generasjonsparken, med lagdelingen ved de ulike borpunktene. De utførte grunnundersøkelsene fra 2017 på denne tomten viser hovedsakelig fyllmasser av leire/kvikkleire med høy andel av organisk innhold (stedvis ren matjord) over leire. Fjell ligger cirka 1 til 18 meter under terreng.

Grunnforholdene under Kolbotn Torg er antageligvis tilsvarende grunnforholdene i Generasjonsparken.

– Det er i alt 344 stålkjernepeler som er boret fast i berggrunnen. Pelene har varierende dybde fra cirka 2 til 18 meter, med en total lengde på 3368 meter, sier Engeness.

Ifølge ham ble det utført omfattende grunnundersøkelser av Sweco Grøner før arbeidet i grunnen kunne utføres, noe som er bakgrunnen for den store mengden stålkjernepeler.

– Hvor trygt er området rundt kjøpesenteret?

– Det er ikke registrert noen setningsskader på vår eiendom, og vi har heller ikke noen kunnskap om grunnen/området utenfor vår eiendom, sier Engeness.

Les også: Beskrives som kvikkleiresone i høyeste risikoklasse

Venter på rapportene

Når kvikkleire får lov til å ligge i ro, er det ikke noe problem. Problemet kommer når det på en måte får et sjokk, for eksempel gravearbeid, sprengning, forflytning av masser og vibrasjoner. Mye nedbør over lang tid kan være en medvirkende årsåk til et skred.

Oppegård Avis har bedt kommunen og senterledelsen om innsyn i rapportene som handler om grunnundersøkelsene i forbindelse med bygging av Kolbotn Torg og Kolben, samt de nye boligbyggene rundt Kolbotnvannet, blant annet ved Storebukta og Veslebukta. Kommunen har ikke besvart henvendelsen ennå.

Ifølge senterledelsen har de ikke tilgang til rapportene om grunnundersøkelsene i forbindelse med bygging av Kolbotn Torg, men henviser til PEAB som var oppdragsgiver for disse.

Les også: – Ytterligere undersøkelser burde vært igangsatt med en gang rapporten forelå i 2017

Flere spørsmål på vei

Oppegård Avis skal i tiden fremover prøve å finne ut hvilke konkrete undersøkelser som er gjort i forbindelse med byggesøknadene og hvilke geotekniske tiltak kommuneadministrasjonen eventuelt har forlangt skal gjennomføres for å oppnå tilstrekkelig stabilitet i massene.

Vi lurer også på om kvikkleiremassene er skiftet ut, og om spuntene/pelene tåler horisontale belastninger/et skred dersom det raser fra for eksempel jernbanesporet eller Generasjonsparken?

Er risikoen for skred og utglidninger av massene beskrevet før og etter tiltak? Har situasjonen blitt kontrollert regelmessig? Hva viser de siste rapportene?

Om tre år skal det bygges et nytt stasjonsområde og en ny skråning opp mot nytt sentrumsbygg. Det har tidligere vært store problemer med lokale stabilitetsforhold i forbindelse med utlegging av eksisterende jernbanefylling i området, spesielt i forbindelse med fyllingsarbeidet for spor tre. Anleggsarbeidene vil antagelig føre til store masseforflytninger. Fører det til økt risiko for ras? Hvilke undersøkelser er eller vil bli gjort?

SKOLEBAKKEN: Nå er rivningsarbeidene i Ormerudveien 1B i full gang. Byggeprosjektet Skolebakken nærmer seg med store skritt. Bildet ble tatt torsdag 7. januar. Foto: Yana Stubberudlien
SKOLEBAKKEN: Nå er rivningsarbeidene i Ormerudveien 1B i full gang. Byggeprosjektet Skolebakken nærmer seg med store skritt. Bildet ble tatt torsdag 7. januar. Foto: Yana Stubberudlien

Det er ikke bare området rundt Kolbotnvannet og stasjonen som er relevant for saken. Det er også planer for nye boliger ved Båtsleppa. Det skal også bygges fire nye store bygg i Skolebakken i Kolbotnveien. Byggingen starter snart. Hva slags grunnundersøkelser er gjort her og hvilke tiltak skal eventuelt iverksettes?

Oppegård Avis følger opp saken. Send oss gjerne tips til tips@oavis.no eller yana@oavis.no dersom du har relevant informasjon.

Powered by Labrador CMS