UTE AV BILDET: Virksomhetsleder i UTE, Heidi Tomten har gitt stafettpinnen videre til grunneier, og er glad for at det blir tatt tak i.

Fortsatt kamp mot oljen

Oljeutslippene i Myrvollbekken skal utredes og ryddes opp i. Grunneier i Peder Sletners vei 2 har engasjert Hjellnes Consult til å bistå.

Oljeutslippene i Myrvollbekken blir nå tatt hånd om av grunneier i Peder Sletners vei 2, Khawar Hussain. 24. april ble han pålagt av Fylkesmannen å utføre strakstiltak for å finne kilden til oljesølet, og utrede konsekvensene. Fristen var satt til 1. mai, og grunneier har engasjert Hjellnes Consult.

– Det er ute av kommunens hender, Hjellnes Consult har tatt saken for grunneier. Det er Fylkesmannen som er miljøvernmyndighet og som skal følge opp denne saken, sier virksomhetsleder i UTE, Heidi Tomten.

Overtatt av grunneier

Fra oljen ble oppdaget har overvåkningen av utslippene vært kommunens ansvar, nå er all overvåkning overtatt av grunneier.

Les også: Her forsøker de å hindre oljen i å nå Kolbotnvannet

– Vi har hatt døgnkontinuerlig kontroll fra vi oppdaget dette 6. april. Kystverket og deretter fylkesmannen ble umiddelbart varslet, siden de er miljøvernmyndighet i denne typen saker. Rundt 23. april oppdaget vi at mer olje presset seg opp og vi alarmerte Fylkesmannen. Siden da har det gått fort og det har gått veldig bra, sier Tomten.

PS! Saken fortsetter under bildet! Se dronevideo fra Kolbotnvannet hvor lensene er lagt ut i vannet nederst i saken!

Heidi Tomten i UTE har overlatt satfettpinnen til grunneier som har leid in Hjellnes Consult til å bistå med å fjerne og stoppe oljeutslippene. .

Strakstiltak

Kommunen satte i gang strakstiltak med en gang de ble varslet om oljen. Siden da har de satt ut lenser i Myrvollbekken samt Kolbotnvannet. Ifølge Tomten har de hatt god kontroll på situasjonen, som nå ikke lenger er kommunens bord.

Les også: Kilden til oljeutslippet er ukjent

– Vi har hatt full kontroll hele tiden, og gitt beskjed når det har trengtes flere tiltak. Nå er all jevnlig overvåkning overtatt, men vi vil få statusrapport etter hvert, sier Tomten.

Fortsetter overvåkningen

OPPSUGING: Store slanger fra en lastebil går ned til Myrvollbekken og suger opp oljen.

Fylkesmannen har pålagt grunneier å gjøre en vurdering av behov for ytterligere tiltak og utarbeide et forslag til overvåkningsprogram, med frist 15. mai. I disse tiltakene inngår det at grunneier skal fortsette med oppsamling av oljerester til alle rester av utslippet er borte. Det skal også tas vannprøver frem til det er besvist at det ikke lenger kommer oljeutslipp ut i Myrvollbekken.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Prøver

I tillegg opplyser Fylkesmannen at det skal tas prøver i elven for å overvåke spredningen av forurensende komponenter fra utslippet. Tiltak skal også gjennomføres for å holde et øye med dyre, plante og fugleliv, med spesielt fokus på fugleliv for å begrense skadeomfanget.

Les også: Oljen nærmer seg Kolbotnvannet

KUMMERLIGE FORHOLD: Kummen som ligger i Peder Sletners Vei 2 blir pumpet og lenser er lagt ut for å stoppe tilførselen til Myrvollbekken.

Det fremgår også at Fylkesmannen krever dette utredet og undersøkt av et uavhengig firma med kompetanse innefor fagfeltet.

– Hjellnes Consult som skal ha kontroll og bistå grunneier har mye erfaring. Vi tenker dette er i gode hender, sier Tomten.

PS! Saken fortsetter under bildet!

– Dyr regning

Klikk play for å se dronevideo fra lenseplassen i Kolbotnvannet!

Hjellnes Consult som er leid inn for å bistå grunneier kan ikke kommentere arbeidet, og det har ikke lyktes Oppegård Avis å få tak i grunneier, men Hussain har tidligere sagt at han skal gjøre det som blir pålagt ham.

Les også: Oljeutslipp på Myrvoll

– Jeg har ikke vært borti dette før, men jeg har gjort det de har fortalt meg. Det blir en dyr regning, men sånn får det bli, responderte Hussain på Fylkesmannens pålegg i april.

Hussain var ikke da sikker på hvor oljen kom fra men antok da at det kom fra Toyota.

 

Powered by Labrador CMS