HAR POLITIETS HELIKOPTERBASE: Politiets nasjonale beredskapssenter ligger på Taraldrud, like ved kommunegrensen, og har en helikopterbase med tre helikoptre. Foto: JD
HAR POLITIETS HELIKOPTERBASE: Politiets nasjonale beredskapssenter ligger på Taraldrud, like ved kommunegrensen, og har en helikopterbase med tre helikoptre. Foto: JD

Skylder på Forsvarets helikoptre fra Rygge

Oslo politidistrikt mener helikoptertrafikk fra Rygge bidrar til å øke støybelastningen for naboene til beredskapssenteret, og kanskje tegner et ukorrekt bilde av politiets helikopteraktivitet på Taraldrud.

Publisert Sist oppdatert

– Rygge flystasjon er sammen med Ørlandet og Evenes en av de tre største basene for Luftforsvaret, og det er svært mange helikoptre der. Det er vår oppfatning at flere av de helikoptrene som observeres og oppleves sjenerende her i området, er fra Rygge, og tilhører Forsvaret, ikke politiet, sier politiinspektør Runa Bunæs i Oslo politidistrikt.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), som har en helikopterbase og holder til på Taraldrud, er underlagt Oslo politidistrikt. Oppegård Avis har derfor kontaktet Runa Bunæs i forbindelse med klagene på helikopterstøy fra PNB natt til tirsdag forrige uke.

– Øker belastningen til naboene

Ifølge Rena Bunæs har Oslo politidistrikt mottatt fire klager på helikopterstøy i det aktuelle området ved 22.30-tiden natt til 9. mars.

Samtidig påpeker hun på generell basis at politiets helikopter benyttes hele døgnet, også ved midnattstider.

Det viser seg at i det aktuelle tilfellet, natt til tirsdag 9. mars, var synderen Luftforsvaret og ikke PNB, ifølge Rena Bunæs.

– Det dreier som lavtflygende helikopter, flere i følge, og som fulgte traseer klagerne mente ikke var hensiktsmessige. Dette var imidlertid ikke politiets helikoptre, men trolig helikoptre fra Forsvaret. Vår egen pilot observerte helikoptre både syd og nord for Taraldrud i det aktuelle tidsrommet, sier Bunæs.

– Vi beklager selvsagt at dette bidrar til å øke belastningen for naboene til Taraldrud, og også kanskje tegner et ukorrekt bilde av politiets helikopteraktivitet, legger hun til.

Større nasjonal treningsaktivitet

I forbindelse med saken har Oppegård Avis bedt Luftforsvaret om et tilsvar. Det viser seg at siden mandag forrige uke har det pågått en større nasjonal treningsaktivitet, og den vil fortsette til og med fredag denne uken.

Når det gjelder helikopteraktiviteten natt tin 9. mars, sier de følgende:

– Vi har kun flydd såkalt transitt over området den dagen. Det betyr at vi har flydd fra et annet treningsområde på vei tilbake til Luftforsvarets base Rygge, sier kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret.

Hun legger til at Luftforsvaret har et svært godt samarbeid med politiet på Taraldrud.

– Vi har et svært godt samarbeid med politiet, all den tid våre helikoptre til enhver tid står på 15 minutters beredskap til støtte for politiet og sivilsamfunnet.

300 meter over bakken

– Hvilke begrensinger forholder Luftforsvaret seg til når det gjelder helikoptertrafikken i området rundt PNB ved ordinære og større treningssituasjoner?

– Vi forholder oss til «Bestemmelser for militær luftfart», som regulerer vår flyvirksomhet. Ved flygning over byer eller tettbebyggelse skal det ikke flys lavere enn 1000 fot (300 meter) over bakken eller høyeste hindring, sier kommunikasjonssjefen.

I det aktuelle tilfellet ble det flydd 2000 fot over bakken, ifølge Barclay Gaasland.

– Det har med andre ord ikke vært treningsaktivitet over det aktuelle området, men kun en ren transportetappe i nærheten, med høyde godt innenfor de bestemmelsene som gjelder, sier hun.

Les også: Varsler økt helikopteraktivitet fra Rygge

Brukte skytebanen på søndag

Oppegård Avis fikk også en henvendelse fra en innbygger som klaget på skytestøy fra PNB søndag 28. februar.

Støyen var i tilknytning til driften av beredskapssenteret. Ifølge reguleringsplanen for PNB, er det ikke tillatt skyting der i helgene, men kun fra mandag til fredag fra klokken 07.00 til 19.00.

Støyklagen ble besvart av Oslo politidistrikt. De bekreftet at de brukte skytebanen på Taraldrud søndag 28. februar: "Vi bekrefter at det ble skutt, og at dette var en feil som oppsto på grunn av en misforståelse, som er tatt opp internt. Det skulle ikke ha skjedd, og vi er lei for dette».

– Hvilken feil har skjedd og hvorfor?

– Det skjedde en feil, som vi har beklaget. Misforståelsen oppsto i forbindelse med at innvendig skytebane var utilgjengelig, forklarer politiinspektør Runa Bunæs.

Ifølge henne er alle ved PNB kjent med begrensingene i reguleringsplanen knyttet til skyting i helgene.

– Det er vanskelig å si noe annet enn at det skjedde en feil som vi er lei for, og som vi ikke ser det som særlig sannsynlig blir gjentatt, understreker Bunæs.

Aktiviteter som kan skape støy på PNB:

  • Ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) foregår det skytetrening og trening med mindre mengder eksplosiver. I tillegg vil man kunne høre politihelikoptrene ved oppstart, avgang og landing.
  • Trening med støyende aktiviteter vil foregå: mandag til fredag fra kl. 07:00 til 19:00.
  • I tillegg vil det én dag i måneden foregå trening med støyende aktiviteter fram til kl. 23:00. Disse vil bli planlagt i god tid forveien og varslet på politiet.no.
  • Helikoptrene starter opp og tar av i forbindelse med oppdrag. Oppdrag kan oppstå til alle døgnets tider. Værforholdene og hvor akutt oppdraget er, vil avgjøre hvordan utflygningen blir. Dersom det ikke er hasteoppdrag eller helikopteret flyr ut for trening, vil de minst støyende utflygningstraseene følges.
Powered by Labrador CMS