MANDAG TIL FREDAG: Treningsaktiviteten vil i hovedsak bli gjennomført i områder med lite infrastruktur og befolkning. Mesteparten av aktivitetene vil foregå ved mørkets frembrudd, med den hensikt å øve på operasjoner når det ikke er dagslys. Foto: Forsvaret

Varsler økt helikopteraktivitet fra Rygge

Både forrige og denne uken har vi økt aktivitet ut fra våre baser i forbindelse med en større nasjonal treningsaktivitet, sier kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Stine Barclay Gaasland bekrefter at Luftforsvarets helikoptre deltar i nasjonal treningsaktivitet med styrker på bakken, på sjøen og i luften. Aktiviteten, som betegnes som «Arctic Cooperation», gjelder mandag til fredag i perioden 8.-19. mars.

Treningsaktiviteten, som går over to uker og avsluttes fredag denne uken, har som mål å videreutvikle Forsvarets evne til å gjennomføre operasjoner sammen med andre avdelinger i Forsvaret, slik at de er beredt på å støtte når det kreves av dem.

Økt helikopteraktivitet fra Rygge

– Treningsaktiviteten går ut fra flere av våre baser. Områdene som har vært brukt og brukes for helikopteraktiviteten vil blant annet innebefatte Vestfold, Telemark, Vestlandet, Oslo og Viken samt innlandet, sier kommunikasjonssjefen i Luftforsvaret.

Hun påpeker a for vårt område inkluderer det blant annet økt helikopteraktivitet ut fra Luftforsvarets base Rygge og i et større geografisk område.

Aktiviteten vil i hovedsak bli gjennomført i områder med lite infrastruktur og befolkning. Mesteparten av aktivitetene vil foregå ved mørkets frembrudd, med den hensikt å øve på operasjoner når det ikke er dagslys.

– Viktig treningsaktivitet

Treningsaktiviteten «Arctic Cooperation» er initiert, planlagt og ledet av Luftforsvaret.

– For oss er dette en viktig treningsaktivitet, spesielt nå som hovedvekten av den allierte øvingsaktiviteten ble kansellert. Det er viktig for forsvarsgrenene å sikre operativ evne og beredskap. Gjennom den planlagte aktiviteten får vi trent egne styrker og gjennomført mye verdifull samtrening, sier sjef for operasjoner ved Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), oberst Gjert Lage Dyndal.

Han påpeker at selv i en omfattende smittesituasjon er Forsvaret avhengig av å opprettholde evne til å gjennomføre daglige operasjoner.

– Treningen utvikler vår evne til å gjennomføre operasjoner sammen med de andre grenene og sikrer at vi er klare når det kreves. Dette bidrar til å øke Forsvarets beredskap og klartider, som igjen styrker vår operative evne, sier oberst Dyndal.

Les også: Skylder på Forsvarets helikoptere fra Rygge

Powered by Labrador CMS