SAMARBEID: Oslo- og Oppegård kommune samarbeider om vann- og kloakkarbeidet som foregår på turstien mellom Mastemyr og Hvervenbukta. Kjell G. Pettersen, leder i UMP og Ersin Coskun, overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, er fornøyde med samarbeidet.Kjell G. pettersen i UMP oppegård og Ersin Coskun overingeniør i vann- og avløpsetaten i oslo kommune
SAMARBEID: Oslo- og Oppegård kommune samarbeider om vann- og kloakkarbeidet som foregår på turstien mellom Mastemyr og Hvervenbukta. Kjell G. Pettersen, leder i UMP og Ersin Coskun, overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, er fornøyde med samarbeidet.Kjell G. pettersen i UMP oppegård og Ersin Coskun overingeniør i vann- og avløpsetaten i oslo kommune

– Endelig i gang

Det skal legges vann og kloakk til Svartskog, og nå er arbeidet i gang. Dette får også konsekvenser for turstiene nord i kommunen.

Publisert

Første tiltak for å få vann og kloakk til Svartskog er i gang. Det fører imidlertid med seg at turstien mellom Quality Hotel på Mastemyr og Hvervenbukta må stenges i perioder. Antakeligvis helt frem til oktober.

Det er Oslo kommune som har satt i gang arbeidet som vil gjøre det nødvendig å stenge turstien mellom Mastemyr og Hvervenbukta. Oppegård kommune samarbeider med Oslo kommune, og får dermed muligheten til å starte på vannledningene som endelig skal gi Svartskog vann- og avløp.

Les også: – Hvem skal betale?

Det totale arbeidet som gjør det nødvendig å stenge stien er antatt å være ferdig i oktober. Det blir også lagt opp en forbindelse for reservevannforsyning som forbinder de to kommunene.

– Det skal oppdimensjoneres en vannledning, og det skal tilrettelegges og bygges en kum ved hotellet på Mastemyr, som blir en forbindelse mellom Oppegård og Oslo kommune for reservevann, sier Ersin Coskun, overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Turstien stenges

MIDLERTIDIG ÅPEN: Arbeidet er satt i gang og stien vil antakeligvis være stengt frem til slutten av prosjektet i oktober 2017.
MIDLERTIDIG ÅPEN: Arbeidet er satt i gang og stien vil antakeligvis være stengt frem til slutten av prosjektet i oktober 2017.

Oppegård kommune prøver å få til en løsning hvor turstien kan være åpen deler av tiden, men sikkerhet og fremdrift kommer først, ifølge Kjell G. Pettersen, lederen i UMP.

– Turveien må vurderes på en sikker måte. Nå er vi endelig i gang, og vi er opptatt av at prosjektet ikke blir forsinket. Dette er første del av vann- og avløpsprosjektet vårt, og vi har sagt at de første abonnentene skal kunne koble seg på Bålerud i 2019. Det står vi ved, sier Pettersen.

Les også: Planlegger megahotell på Sofiemyr

I tillegg vil gravingen av grøfter gjøre det vanskelig å ferdes på stien dersom den skal holdes delvis åpen.

– Ett forslag er å holde stien åpen i helgene, men sikkerheten er det viktigste. Her kommer det syklister i veldig stor fart, og grøftene som skal graves vil antakeligvis fjerne alt av asfalt, sier Coskun.