HOPPENDE GLADE: Kristine Lunde, Emilie T. Gresmo, Mille Langaas, Mia Riseth stortrives på WANG Ung i Oslo, som startet høsten 2016. Snart kan en slik privat idrettsskole bli realitet i Oppegård.

Ja til privat ungdomsskole

Kommunen stiller seg positiv til etablering av en privat ungdomsskole med idrettsfaglig profil på Sofiemyr.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at WANG Ung Follo har søkt Utdanningsdirektoratet om etablering av en privat ungdomsskole med idrettsfaglig profil for 190 elever i vår kommune.

De ønsker å starte opp høsten 2018, med to 8. klasser i midlertidige lokaler. Fløysbonn ungdomsskole har vært nevnt som et godt alternativ i forbindelse med dette.

To skoler i ett bygg

Innen 2019 skal kommunen bygge en ny ungdomsskole og en ny idrettshall på tomten til Sofiemyr idrettspark. Ifølge kommunestyrets vedtak fra 12. desember 2016 kan kommunen også tilby lokaler for en privat skole innenfor idrettsfag i forbindelse med dette.

Rådmannen i Oppegård bekrefter at samlokaliseringen av den nye, kommunale ungdomsskolen med den private WANG Ung Follo-skolen i samme skolebygg på Sofiemyr har vært drøftet.

Les også: Uenige om skole-prioriteringene

– En slik etablering av privat og offentlig skole i samme skolebygg vil i så fall bli den første av sitt slag i landet, sier Lars Henrik Bøhler.

Les også: Fire nye lærere til Sofiemyr skole ved skolestart

På bakgrunn av vurderingene gjort på de fire områdene som konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn, har rådmannen anbefalt at Oppegård stiller seg positiv til søknaden.

PS! Saken fortsetter under bildet!

TO SKOLER: Kommunen skal bygge en ny ungdomsskole på Sofiemyr innen 2019. WANG Ung Follo kan bli etablert i samme skolebygg.

Flertallet sa ja

Onsdag 10. mai ble saken behandlet i formannskapet. Rådmannens innstilling ble vedtatt med seks stemmer (H, KrF og V) mot tre stemmer (MDG, Ap og SV).

Vedtaket skal nå oversendes Utdanningsdirektoratet som skal avgjøre ved en skjønnsmessig vurdering om søknaden fra WANG Ung Follo skal godkjennes. Det er viktig å påpeke at uttalelsen fra Oppegård kommune ikke vil være avgjørende for om søknaden innvilges eller ikke.

Les også: Stortrives som pensjonert rektor

Per i dag har WANG Ung to ungdomsskoler, i Tønsberg og Oslo. De har nylig fått godkjenning for fem nye skoler (Hamar, Lørenskog, Skedsmo, Fredrikstad og Stavanger) og sendt søknader for etablering av tre skoler (Oppegård, Ullensaker og Sandefjord).

BEKYMRET: – Vi vet at etablering av en privat ungdomsskole vil svekke den kommunale skolen, men det er ikke listet opp noen som helst avbøtende tiltak, sier Jens Nordahl.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Skuffet over vedtaket

På vegne av MDG, Ap og SV fremmet Nordahl et fellesforslag om at kommunen skulle stille seg negativ til søknaden fra WANG Ung Follo, men fellesforslaget falt.

– Dette er en av de mest negative sakene på lenge, sa Nordahl meget skuffet etter at flertallet i formannskapet valgte å støtte rådmannens innstilling onsdag 10. mai.

Nordahl viser til saksfremlegget hvor rådmannen har beskrevet konsekvenser en slik etablering kan føre til. Det anslås at om lag halvparten av de 190 elevene på WANG Ung Follo vil komme fra Oppegård, resten vil komme fra nærliggende kommuner.

Les også: Hellerasten skole - en sprek 50-åring

– Endringene i elevtall i den kommunale skolen på rundt 100 elever vil kunne medføre reduksjoner i statlige overføringer til kommunen på over ni millioner kroner, som kan føre til lavere lærertetthet og mindre midler til undervisningsmateriell i den kommunale skolen, sier Nordahl.

KRITISK: Synnøve Snyen er redd for økt sosial segregering.

Synnøve Snyen (SV) påpeker at med privat skole som koster 20.000 kroner i året å gå på, vil forskjellene bli større.

– Vi trenger en sterk fellesskole der barn og unge møter hverandre på tvers av bakgrunn, så vi burde heller ha satset på å legge opp til mer fysisk aktivitet i den offentlige skolen, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS