PINSEMENIGHETEN PÅ SOLBRÅTAN: Jesus Church er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge og har gudstjenester på St. Hanshaugen i Oslo og i Solbråtanveien 48 ved Solbråtan stasjon.
PINSEMENIGHETEN PÅ SOLBRÅTAN: Jesus Church er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge og har gudstjenester på St. Hanshaugen i Oslo og i Solbråtanveien 48 ved Solbråtan stasjon.

Planlegger oppstart av kristen grunnskole på Kolbotn eller i Ski

Pinsemenigheten Jesus Church har fått godkjenning til å starte en kristen friskole i Nordre Follo med plass for 280 elever på 1.-10. trinn. – Dersom vi ikke rekker å starte skolen høsten 2022, har vi fortsatt anledning til å gjøre det fra høsten 2023, sier prosjektleder Ådne Dæhlin i Hans Nielsen Hauge Grunnskole Follo AS.

Publisert

Det er enda ikke fastsatt hvor i kommunen skolen skal etableres. Fristen for hovedinntaket til neste skoleår utløp tirsdag 1. mars, og vi har ikke åpnet søknadsprosessen for å kunne søke plass på skolen, men det er likevel ganske mange som har meldt interesse. Vi føler oss derfor relativt sikre på at det ikke er antall elever som er den begrensende faktoren i det å få startet opp, sier Ådne Dæhlin.

Han er prosjektleder i arbeidsgruppen for Hans Nielsen Hauge Grunnskole Follo, og jobber til daglig som kommuneoverlege i Ås kommune.

Skulle starte i fjor

Hans Nielsen Hauge Grunnskole (HNHG) Follo AS ble registrert i 2019 som et aksjeselskap med forretningsadresse i Schwensens gate 9 C i Oslo.

Det var pinsemenigheten Jesus Church som i 2020 søkte Utdanningsdirektoratet om å starte HNHG Follo, en kristen friskole i Nordre Follo med plass for 280 elever på 1.-10. trinn.

Jesus Church er tilknyttet pinsebevegelsen i Norge og har gudstjenester på St. Hanshaugen i Oslo og i Solbråtanveien 48 ved Solbråtan stasjon.

Skolen oppgir at dens trosgrunnlag er kristen tro slik den kommer til uttrykk i Den apostoliske og Den Nikenske trosbeskjennelsen.

Firebarnsfar, forfatter, pastor og barneleder Kåre Skuland, som bor i Ekornrudveien på Kolbotn, er oppgitt som styreleder for den planlagte skolen. Oppegård Avis har dessverre ikke lyktes med å nå vedkommende på mobil.

HNH anslo tidligere at de kunne starte skolen høsten 2021, med 30 elever det første året. Deretter ønsket de å legge opp til å ta imot en økning på om lag 30 til 40 ytterligere elever hvert år.

280 elever

En fullt utbygd skole vil da utgjøre 3.4 prosent av de totalt 8.184 elevene i de totalt 23 grunnskolene i Nordre Follo (tallet for skoleåret 2021-2022), men HNHG oppgir i søknaden at skolen også vil være åpen for elevene utenfor Nordre Follo.

Nordre Follo må dekke utgifter til spesialundervisning og skoleskyss, men kun for elevene ved HNHG som er bosatt i vår kommune. Et anslag på skyssutgifter vil være om lag 100.000 kroner for 25 barn.

Lokaliseringen og bygg knyttet til den nye skolen skulle være sikret innen 2021, og HNHG var også åpne for å overta skolebygg i Nordre Follo som ville bli ledig i årene fremover, ifølge søknaden fra HNHG.

Siste sjanse om ett år

– Dersom HNHG ikke rekker å starte skolen i Nordre Follo høsten 2022, har vi fortsatt anledning til å gjøre det fra høsten 2023, sier Dæhlin.

Dette er ifølge godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet som HNHG fikk for et drøyt år siden og som varer frem til 1. februar 2024.

Per i dag finnes det ingen tilsvarende grunnskoler med kristen formålsparagraf i andre kommuner, ifølge kommunedirektøren i Nordre Follo.

I tillegg til en skole som planlegges for 280 elever i Nordre Follo har HNH fått godkjenning til å starte en tilsvarende grunnskole i Oslo, med plass til 300 elever på 1.-10. trinn.

Ingen konkret lokalisering

– Vi har vært i kontakt med Nordre Follo kommune vedrørende egnede lokaler for den planlagte skolen, og opplever at vi har hatt en fin dialog med dem så langt. Per i dag har vi imidlertid dessverre ikke landet på en passende lokalisering, sier Dæhlin.

Prosjektlederen sier at han ikke ønsker å kommentere hvilke konkrete lokaliseringsalternativer som er vurdert hittil. Han bekrefter at de heller ikke har søkt kommunen om å godkjenne noen lokaler de har vurdert hittil.

– Vi venter med å gå ut med informasjon om lokalisering til vi faktisk har fått godkjent et lokale. Vi jobber med flere muligheter parallelt, og er heller ikke låst til kun Kolbotn. Godkjenningen gjelder for hele Nordre Follo kommune. Lokalisering i Ski vurderes også. Vi jobber også med å rekruttere en flink rektor, skaffe andre lærerkrefter og å generelt planlegge for at skolen skal bli et best mulig sted å være elev, sier han.

Powered by Labrador CMS