NY SOFIEMYR SKOLE

– FRA KONGEVEIEN: – Transportveien for varetransport, servicetransport og renovasjonsbiler til den nye Sofiemyr skole bør etableres fra Kongeveien, sier medlem av utvalg for oppvekst idrett og kultur, Eirik Holmlund (H). Her er han sammen med Nordre Follo Høyres ordførerkandidat Cecile Dahl-Jørgensen Pind.)

– Kongeveien er den eneste riktige løsningen her

Nordre Follo Høyre er kritiske til kommunens forslag om å bruke Jonas Lies vei som transportvei til den nye Sofiemyr skole.

Publisert Sist oppdatert

– Transportveien for varetransport, servicetransport og renovasjonsbiler til den nye Sofiemyr skole bør etableres fra Kongeveien, ikke gjennom Jonas Lies vei. Kongeveien er den eneste riktige løsningen her, sier Nordre Follo Høyres ordførerkandidat Cecile Dahl-Jørgensen Pind og medlem av utvalg for oppvekst idrett og kultur, Eirik Holmlund (H).

Ifølge planforslaget for den nye Sofiemyr skole, som ligger nå ute på høring frem til torsdag 8. september, skal Jonas Lies vei brukes som transportvei for varetransport, servicetransport og renovasjonsbiler. Dette har skapt sterke reaksjoner hos beboerne i området, som er bekymret for trafikksikkerheten, støy, lukt og andre forhold.

DAGENS LØSNING: I dag kjører renovasjonsbilene gjennom parkeringsplassen for å hente avfallet ved klubbhuset.

Ble stemt ned

Etter at Oppegård Avis laget et oppslag om naboens reaksjoner, ble vi kontaktet av opposisjonspartiet Nordre Follo Høyre. De mener det blir helt feil å anlegge en transportvei gjennom Jonas Lies vei, som er e n viktig skolevei for mange barn og unge, og en stille gate med rekkehus og mange barnefamilier.

– Vi skal være ærlige, vi fremmet ikke forslag om å endre denne adkomsten da saken var under førstegangsbehandlingen i juni. Samtidig var vi så i tvil om den foreslåtte løsningen var riktig og fornuftig at vi fremmet da et forslag om å få en analyse av effektene av forslaget slik at vi kunne forberede oss for andregangsbehandlingen av planen. Det ville ikke flertallet, og vi ble stemt ned, forklarer Pind og Holmlund.

De mener at den eneste riktige adkomsten for varer og renovasjon bør etableres fra Kongeveien, som tross alt skal være hovedadkomsten til skolen.

Skeptiske til parkeringskuttene

Høyre reagerer også på at det skal være kun fire parkeringsplasser for ansatte på den nye Sofiemyr skole, og at antall ordinære parkeringsplasser for idretten blir redusert fra 98 til 60.

– Dette kan føre til at skolen kan få problemer med å rekruttere lærere. Idretten kan også få større utfordringer når arealer som benyttes til parkering på store arrangementer blir borte. Alle som var på kampen mot Vålerenga på Sofiemyr stadion sist helg så parkeringsbehovet på stedet, sier Holmlund.

REDUSERT P-PLASS: Antall ordinære p-plasser skal reduseres fra dagens 98 til 60, ifølge planforslaget. Bildet ble tatt søndag 28. august da Kolbotn spilte kamp mot Vålerenga.

Realistisk vs. ikke realistisk

Cecile Dahl-Jørgensen Pind påpeker at alle partier i Nordre Follo er enige om at det skal legges til rette for sykling og gange til skolene. Samtidig understreker hun at de folkevalgte ikke må bare planlegge for hvilken adferd som er ønskelig.

– Vi må også planlegge for hvilken adferd som er realistisk. Det er ønskelig at en lærer som bor på Siggerud kan reise kollektivt til Sofiemyr skole, men er det realistisk? Det er kanskje mulig å isolere trafikken i Jonas Lies vei til bare å gjelde transport av varer og renovasjon, men er det realistisk? Over 700 elever skal gå på barneskolen og flere hundre skal gå på ungdomsskolen like ved. Mange av disse elevene skal gå gjennom Jonas Lies vei til og fra skolen. Er det realistisk at Jonas Lies vei ikke også blir den foretrukne «kiss & ride» (av- og påsettingsplass) for mange av foresatte, spør Pind retorisk.

Ble kontaktet av kommunen

– Vi har bodd i Jonas Lies vei siden 1999 og stortrives. Dette er den koseligste gaten vi vet om hvor det kryr av barn til alle tider, sier Øystein Renberg (48).

Han bor med familien i det nærmeste rekkehuset til planområdet for den nye Sofiemyr skole. Både Renberg og de andre beboerne i Jonas Lies vei reagerer sterkt på kommunens forslag om å gjøre om den smale veien til en transportvei.

NÆRMESTE NABO: – Vi har bodd her siden 1999 og stortrives. Dette er den koseligste gaten vi vet om hvor det kryr av barn til alle tider, sier Øystein Renberg.

– Dette forslaget er helt forferdelig og vil ha store konsekvenser for oss som bor her. Kommunen har ikke utført noe konsekvensutredning for denne løsningen. Det kan ikke være riktig overfor oss som bor her. Vi kan ikke akseptere denne løsningen, og er veldig bekymret for trafikksikkerheten og støy, men også lukt fra søppeldeponiet som kommunen vil etablere vis-a-vis huset vårt, sier 48-åringen.

Torsdag 1. september, rett etter oppslaget i Oppegård Avis ble Renberg kontaktet av kommunen ved Arild Øien, virksomhetslederen for byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo.

– Han har ringt meg i dag og bedt om å komme på befaring for å se på en løsning, sier Renberg.

– Flytte skolen litt sørover

Øystein Renberg påpeker at selve skolebygget vil være ganske stort (11.000 kvadratmeter i areal), som vil kreve mye vedlikehold, særlig i etableringsfasen. Dette er i tillegg til jevnlige vareleveranser til skolen.

– Det mest optimale for oss som bor her hadde vært å flytte den nye skolebygget litt sørover mot ishockeybanen. På denne måten vil det også være mulig å beholde dagens parkeringsplasser som tilhører idretten. Idretten trenger disse sårt. Om noen trær må hogges for å gi plass til skolen, kan man alltid plante noen nye trær. Innkjøringen til varetransport, servicetransport og renovasjonsbiler bør etableres fra Kongeveien, og ved behov kan det etableres et gjerde, sier han.

Powered by Labrador CMS