NY SOFIEMYR SKOLE

FRYKTER TRAFIKKULYKKER: Tone Follo og Fredrik Ahlstrøm representerer Bråten garasjelag, som består av beboere fra tre sameier (Sofiemyr, Sofielund og Sofienborg sameier) beliggende i Jonas Lie vei og Oskar Braatens vei, med til sammen 70 til 80 barn i barnehage- og skolealderen.
FRYKTER TRAFIKKULYKKER: Tone Follo og Fredrik Ahlstrøm representerer Bråten garasjelag, som består av beboere fra tre sameier (Sofiemyr, Sofielund og Sofienborg sameier) beliggende i Jonas Lie vei og Oskar Braatens vei, med til sammen 70 til 80 barn i barnehage- og skolealderen.

Truer med full mobilisering av nabolaget

– Vi kan ikke se at barnas sikkerhet har vært tilstrekkelig vurdert i den fremlagte planen for den nye Sofiemyr skole, sier Fredrik Ahlstrøm og Tone Follo på vegne av beboerne i tre sameier på Sofiemyr.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet om planforslaget for den nye Sofiemyr skole, som skal bygges like ved brytehuset på Sofiemyr. Ifølge planforslaget, som ligger nå ute på høring frem til 8. september, skal naboveien Jonas Lies vei brukes av kommunen som en transportvei for varetransport, servicetransport og renovasjonsbiler etter at den nye barneskolen er ferdigstilt om snaue to år.

Forslaget om dette har skapt sterke reaksjoner hos beboerne i området. De ber kommunen om å tenke seg om.

– Om kommunen går videre med dette forslaget, er det åpenbart at nabolaget vårt vil mobilisere seg for fullt, sier Ingrid Kjærnes (44), som er blant de nærmeste naboene til den planlagte skolen.

NABO: Ingrid Kjærnes med familien bor i et av de nærmeste rekkehusene ved den planlagte skolen. Hun reagerer sterkt på forslaget.
NABO: Ingrid Kjærnes med familien bor i et av de nærmeste rekkehusene ved den planlagte skolen. Hun reagerer sterkt på forslaget.

Smal vei uten fortau

Jonas Lies vei fungerer i dag som tilnærmet bilfri vei til barnehager og skoler for barn og voksne i nærområdet. Beboerne er bekymret for endring av formålet til transportvei. Økt trafikkmengde og bruk av tunge kjøretøy oppfattes som en betydelig økt risiko med tanke på trafikksikkerheten for barn og unge.

UTEN FORTAU: Jonas Lies vei er en blindvei med veibredde på fire meter. Veien har intet fortau, og har en rekkehusbebyggelse hvor 20 av de 24 rekkehusene har direkte utgang til veien.
UTEN FORTAU: Jonas Lies vei er en blindvei med veibredde på fire meter. Veien har intet fortau, og har en rekkehusbebyggelse hvor 20 av de 24 rekkehusene har direkte utgang til veien.

– Jonas Lies vei er en smal vei uten fortau, med en veibredde på cirka fire meter. En lastebil med en bredde på cirka to og en halv meter medfører i praksis at alle gående eller syklende må ut i grøftekanten når lastebiler skal passere. Med en slik løsning blir det bare et spørsmål om tid før det skjer en ulykke, sier Fredrik Ahlstrøm (50) og Tone Follo (58).

De representerer Bråten garasjelag, som består av beboere fra tre sameier (Sofiemyr, Sofielund og Sofienborg sameier) beliggende i Jonas Lie vei og Oskar Braatens vei, med til sammen 70 til 80 barn i barnehage- og skolealderen.

– Vi som bor i Jonas Lies vei synes vi bor i det fineste rekkehusområdet man kan få. Det er sentralt, med nærhet til alle fasiliteter; barnehage, skole, idrettsanlegg, butikker og kollektiv, samtidig som det er et trygt og rolig område. Det har et yrende folkeliv av gående, trillende, syklende, tobente og firebente, fra tidlig morgen til sent på kveld, sier Kjærnes.

POPULÆR LEKEPLASS: Lekeplassen i Jonas Lies vei, som ble etablert på 1970-tallet, er usedvanlig mye brukt og er et naturlig samlepunkt for alle barnefamiliene som bor i sameiene og nærmiljøet. I tillegg benyttes lekeplassen av fem barnehager i området.
POPULÆR LEKEPLASS: Lekeplassen i Jonas Lies vei, som ble etablert på 1970-tallet, er usedvanlig mye brukt og er et naturlig samlepunkt for alle barnefamiliene som bor i sameiene og nærmiljøet. I tillegg benyttes lekeplassen av fem barnehager i området.

Bekymret for sikkerheten

– Vi er fortsatt litt i sjokk etter å ha lest kommunens forslag. Vi er veldig bekymret for den foreslåtte løsningen når det gjelder økt trafikk og sikkerheten til barn, ungdom og voksne som daglig bruker Jonas Lies vei som sin trygge vei til og fra barnehager, skoler, idrettsanlegg og annet. Vi har også en lekeplass som brukes av mange barn i området, sier Ahlstrøm og Follo.

De kan ikke se at den foreslåtte løsningen gir en tilstrekkelig og forsvarlig avstand for barn og unge, og påpeker at barn og unge ikke har den samme observasjonsevnen som voksne i trafikale situasjoner.

BLINDVEIER: Både Jonas Lies vei og Oskar Braathensvei er blindveier.
BLINDVEIER: Både Jonas Lies vei og Oskar Braathensvei er blindveier.

– Alle de tre sameiene har innkjøring i Jonas Lies vei, og både Jonas Lies vei og Oskar Braathens vei er blindveier per i dag. Jonas Lies vei, som har en rekkehusbebyggelse for mange barnefamilier, benyttes i dag som tilnærmet bilfri vei til skoler, barnehager og idrettsanlegg på Sofiemyr av barn, unge og voksne i nærområdet enten til fots eller på sykkel, sier Ahlstrøm.

Han påpeker at det er høy bevegelse i Jonas Lies vei av barn, unge og voksne som daglig går til og fra barnehager, skoler, fotballbaner, ishockeybane, bryterhuset, Sofiemyr stadion, svømme- og idrettshaller og annet. Denne veien benyttes av mange barn ned i syvårsalderen som går til skolen uten følge av voksne.

– Det må også påregnes økt trafikk av personbiler fra området vest for Holbergs vei, med foresatte som velger å levere barna til skolen ved den planlagte endehammeren i Jonas Lies vei i stedet for å kjøre opp og rundt til innkjøringen med "kiss and ride" fra Kongeveien. Eventuell skilting for å hindre innkjøring vil sannsynligvis ha liten effekt, påpeker Ahlstrøm.

Provosert

– Jonas Lies vei er og skal være en fredelig gate med mange skole- og barnehagebarn som går der, og vi ønsker at det forblir slik, sier Ingrid Haugen.

Hun er en av de beboerne i Jonas Lies vei som er meget provosert av kommunens forslag. Hennes sønn ble påkjørt i Jonas Lies vei for noen år siden. Han brakk beinet og gikk med gips opp til låret i to måneder.

– Sønnen min ble påkjørt da det var relativt lite trafikk i veien. Jeg orker ikke tenke på hvor farlig denne skoleveien vil bli hvis Jonas Lies vei skal bli en bilvei med tungtransport. Veien er jo alt for smal for to biler og det kommer til å bli full kaos, påpeker Haugen.

Flere ulemper

Det kommer også sterke reaksjoner fra familien Kjærnes, som bor innerst i Jonas Lies vei der det er planlagt varelevering og renovasjon til nye Sofiemyr skole. Slik forslaget er nå, er den nye skolen tenkt plassert helt inntil familiens rekkehus.

– Vi ble svært overrasket over at det er planlagt innkjøring av varer og renovasjon inn i en blindvei med rekkehusbebyggelse som er ferdselsåre for svært mange. Risiko for påkjørsler av barn burde være grunn nok i seg selv for å unngå denne løsningen. Dette er en gate der barn går og leker gjennom hele dagen. Støy fra lastebiler og varebiler, både motor og ryggealarmer er en annen grunn, sier trebarnsmor Ingrid Kjærnes.

Hun påpeker at hensynet til miljø, med å trekke varetransport en ekstra kilometer i forhold til direkte innkjørsel fra Kongeveien burde også gjøre alternativet utenkelig.

– Hensyn til nabolaget og dets beboere, lukt fra søppeldunker, estetisk forringelse av området burde også få kommunen droppe denne løsningen umiddelbart, sier 44-åringen.

Oppfordring til kommunen

For å unngå påkjørsler av barn, og for å unngå støy og belastning på et boligområde mener Kjærnes at adkomsten til den nye skolen bør gå direkte fra Kongeveien.

– Det er rikelig med plass for en egen vei som er skjermet for gående fra Kongeveien. Planen med å bruke matchbanen som et lekeområde fremstår underlig. Vi som kjenner området vet at den allerede er nærmest ubrukelig på grunn av slitasje og manglende vedlikehold, sier hun.

Hun oppfordrer kommunen og prosjektansvarlige om å gå i dialog med dem som bor i området og kjenner det, og som har barn som går på Sofiemyr skole.

– Man bør sammen kunne finne en løsning som begge parter kan leve godt med. Kommunen bør jo i bunn og grunn ivareta sine innbyggere og fremfor alt sine små innbyggeres sikkerhet, sier hun.

Savner konkrete analyser

Garasjelaget reagerer på at kommunen ikke har laget noen konkrete trafikkanalyser- og andre risiko- og sårbarhetsanalyser for den foreslåtte bruken av Jonas Lies vei som transportvei, med konsekvensutredningen av hvordan økt støy og økt trafikk ville påvirke brukerne av lekeplassen og beboere i området.

– Vi kan heller ikke se at risiko- og sårbarhetsanalysen av trafikkforhold ved den planlagte skolen, utført av Norconsult, anbefaler bruk av Jonas Lies vei til det foreslåtte formålet, påpeker Ahlstrøm.

Tvert imot står det i analysen; "Generelt anbefales det at varelevering/ renovasjon plasseres i tilstrekkelig avstand fra elevinnganger, med fysisk skille fra elevens gang- eller oppholdsarealer".

– Vi stiller derfor spørsmål på hvordan sikkerheten for barn og unge i dette området skal ivaretas. Det at Nordre Follo kommune i tillegg har som mål å være den «beste oppvekstkommunen i Norge» virker heller ikke hensyntatt ved å legge mer tungtrafikk gjennom en allerede belastet skolevei (Holbergs vei) i tillegg til å gå via Jonas Lies vei, Ahlstrøm.

Les kommunens tilsvar her: Derfor foreslo kommunen Jonas Lies vei som transportvei

Ber om revurdering

Bråten Garasjelag ber kommunen om å komme med en annen løsning for transportkjøretøy til og fra den nye skolen, for å øke sikkerheten og tryggheten til barn, beboere og brukerne av området.

– Hvis nabolaget vårt mobiliserer seg for fullt, vil kommunen risikere klageprosesser hos Statsforvalteren og rettsrunder som kan forsinke en skoleutbygging som Sofiemyr trenger, sier de.

Les også: Høy risiko for nye endringer for ny Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS