JONAS LIES VEI

FORKLARER: – Løsningen for varetransport er foreslått fordi den beslaglegger minst areal fra skolens uteområder, og man slipper å fjerne så mange parkeringsplasser, sier virksomhetslederen for byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo kommune, Arild Øien.
FORKLARER: – Løsningen for varetransport er foreslått fordi den beslaglegger minst areal fra skolens uteområder, og man slipper å fjerne så mange parkeringsplasser, sier virksomhetslederen for byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo kommune, Arild Øien.

Derfor foreslo kommunen Jonas Lies vei som transportvei

– Løsningen for varetransport gjennom Jonas Lies vei er foreslått fordi den beslaglegger minst areal fra skolens uteområder, og vi slipper å fjerne så mange parkeringsplasser, forklarer virksomhetsleder Arild Øien i Nordre Follo kommune.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til reguleringsplanen for den nye Sofiemyr skole ligger nå ute på høring for å få innspill fra alle interesserte, med frist innen torsdag 8. september.

– Kommuneadministrasjonen vurderer alle innspillene som kommer inn og hvorvidt det bør gjøres endringer i forslaget før planforslaget skal sluttbehandles av kommunestyret, understreker Arild Øien, virksomhetslederen for byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo kommune.

Han sier det er planlagt politisk andregangsbehandling av saken i november. Det er kommunestyret som vedtar et planforslag, men først skal det først behandles i utvalg for areal, klima og byggesak.

Les også: Dette er planen for ny Sofiemyr skole

– Slipper å fjerne mange p-plasser

Virksomhetslederen påpeker at planforslaget bygger på en helhetsvurdering der hensynet til skolens utearealer og parkering også er vektlagt.

– Løsningen for varetransport gjennom Jonas Lies vei er foreslått fordi den beslaglegger minst areal fra skolens uteområder, og man slipper å fjerne så mange parkeringsplasser, sier Øien.

– Hvor mange p-plasser vil dere spare ved å ikke ha transportveien gjennom Jonas Lies vei?

– Hvor mange parkeringsplasser som går tapt ved å legge varetransporten inn fra Kongeveien må vi se nærmere på. Det vil gå med en del uteareal og parkeringsplasser hvis du skal legge ny kjørevei og snuhammer inn fra Kongeveien, sier Øien.

Fra 98 til 60 p-plasser

Oppegård Avis har skrevet at den nye skolen, som skal bygges med kapasitet for 784 elever og opptil 100 ansatte, skal være ferdigstilt sommeren 2024. Ifølge planforslaget vil det ikke være noen ordinære p-plasser ved den nye skolen og klubbhuset til KIL på dagtid, mens etter skoletid vil antall ordinære p-plasser reduseres fra dagens 98 til 60.

Samtidig er det planlagt sykkelparkering for minimum 332 sykler. Planforslaget tilrettelegger også for av- og påsetingsplasser med «kyss & kjør» i nærheten til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien. Fire av de totalt 15 parkeringsplassene med «kyss & kjør», som skal være tilgjengelig der på dagtid, skal fire reserveres ansatte ved skolen.

I planforslaget kommer det frem utfordringene knyttet til mangelen på uteoppholdsarealer. Det foreslås blant annet at cirka halvparten av dagens matchbane sør for klubbhuset kan inngå i skolegården, selv om den aktuelle delen av banen ligger i gul støysone. Den andre delen av banen, som ligger langs Kongeveien, ligger i rød støysone.

Les også: Vil gjøre skoletomten bilfri

REDUSERT P-PLASS: Antall ordinære p-plasser skal reduseres fra dagens 98 til 60, ifølge planforslaget. Bildet ble tatt søndag ettermiddag da Kolbotn spilte kamp mot Vålerenga.
REDUSERT P-PLASS: Antall ordinære p-plasser skal reduseres fra dagens 98 til 60, ifølge planforslaget. Bildet ble tatt søndag ettermiddag da Kolbotn spilte kamp mot Vålerenga.

– Et mindre antall kjøretøy

– Hvorfor er det ikke laget egen trafikkanalyse og ROS-analyse for bruk av Jonas Lies vei som en transportvei?

– Det er utarbeidet en trafikkanalyse til planforslaget. Denne behandler ikke vareleveringen særskilt, siden det er snakk om et mindre antall kjøretøy per uke. Dette er noe vi vil se nærmere på i sluttbehandlingen av planforslaget. Når vi har mottatt alle høringsinnspillene, vil vi gjøre en samlet vurdering og se på om det er nødvendig å utdype og supplere de analysene som lå ved til førstegangsbehandlingen før sluttbehandlingen av planforslaget, sier Øien.

– Hva synes dere om reaksjonene fra beboerne i det aktuelle området?

– At innbyggerne engasjerer seg i disse sakene er bra. Planforslaget er nå på høring og vi ønsker innspill. Og så er det viktig at innspillene også blir formelt sendt inn til kommunen slik at vi får behandlet dem, sier Øien.

Har du innspill til planforslaget, kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01510. Husk at fristen for innspill er torsdag neste uke.

Les også: Høy risiko for nye endringer for ny Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS