TILSVAR: Severin Breivik skriver dette innlegget som tlisvar til påtroppende varaordfører Kjell G. Pettersen.
TILSVAR: Severin Breivik skriver dette innlegget som tlisvar til påtroppende varaordfører Kjell G. Pettersen.

– Om det bygges eller rives – like fullt så skal det kives - på Kolbotn!

– Politikk er å ville endre for å utvikle – ikke bare flyte medstrøms, skriver Severin Breivik i dette innlegget.

Publisert

Vår nyvalgte varaordfører prøver i sitt innlegg å rette opp en del feil i mitt innlegg, vel:  Jeg ønsker ikke nye «høyhus/signalbygg». De det indikeres, kan bli bygget kfr. Reg.plan om bl.a. gesimshøyder på opp mot kt. +145 m noen steder i sentrum, og ja, da vil høyhusa komme!

– Sært

Å hevde at boligblokkene som skal reises i Kolbotn sentrum, vil gi oss en «småby»? Det er i beste fall sært i min småbyvisjon, men stasjonsbyen den kommer helt sikkert. 

 Når jeg skriver at utbyggings- og fortetningsgraden er Regjeringsbestemt, så mener jeg selvsagt med det at Regjeringen som utøvende Statsmakt, ikke evner å ville lette presset på migrasjonen mot Stor-Oslo.  I langt større grad enn dagens politikk, kunne nye Direktorater og Statlige kontrollorgan blitt lokalisert til landets regionbyer. Eller som i andre land, også la Departement gå utenfor hovedstaden (Tyskland har 2 Departement i Bonn, langt fra Berlin).  Der går det svært bra!

Les også: – Nei til nye signalbygg på Kolbotn

Ved Regjeringsgrep som dette, oppnås flere nye sikre arbeidsplasser «over hele landet».  Disse vil være krystallkjerner for at private bedrifter nyetablerer seg i regionbyene.  Da vil  presset mot stor-Oslo avta.  Det var dette jeg mente med «Regjeringsbestemt»  i innlegget. Landets Regjering kan styre slikt om de vil.  Regionene kan styrkes ved flere statlige arbeids- plasser. Følgen av færre statlige arbeidsplasser i Oslo gir tilsvarende mindre behov for nye  boliger og press på infrastruktur og boligprisene vil falle og normaliseres.

Et samfunnsøkonomisk gode

Det er et samfunnsøkonomisk gode om regioner bygges, bebos og kan vokse mer enn Oslo.    Oppegård kan her bidra med sitt ved noe mindre «Planfart», holde litt igjen til Follotunnelen åpner for mange nye attraktive oppvekst- og boområder sørover. 

Det må da være mye bedre å «elske mange steder i landet», fremfor at - Kolbotnbygda skal bli «det stedet som alle elsket» og ødela!

Les også: – Kolbotn blir en trivelig småby for alle

Politikk er å ville endre for å utvikle – ikke bare flyte medstrøms. Derfor står og Regjeringen «bak» når det presses på fra utbyggerne for dagens Kolbotnfortetting: Det er nå Kolbotn nybygges og låses for kommende 100 år.  Derfor er debatten om hvor tett og høyt det skal bli så viktig. Lyse åpne torgallmenninger, grønne parker, de må gis god plass i nye Kolbotn.

Powered by Labrador CMS