LOKAL MARKERING: 25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Follo Soroptimistklubb markerer dagen sammen med Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening og Røde Kors. De lyser opp Kolben og Rådhusteatret i oransje torsdag og fredag denne uken.
LOKAL MARKERING: 25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Follo Soroptimistklubb markerer dagen sammen med Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening og Røde Kors. De lyser opp Kolben og Rådhusteatret i oransje torsdag og fredag denne uken.

Derfor skal Kolben lyses opp i oransje

Onsdag 25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Det lokale kvinnenettverket skal markere dagen ved å lyse opp Kolben og Rådhusteatret i fargen oransje.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnenettverket ved Follo Soroptimistklubb, Oppegård Frivilligsentral, Oppegård og Ski Sanitetsforening og Røde Kors, skal markere FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner ved å lyse opp Kolben og Rådhusteatret i fargen oransje onsdag 25. november og torsdag 26. november.

– Fargen oransje signaliserer en lysere framtid, uten vold mot kvinner og jenter, og slik sier vi tydelig fra at vold mot kvinner må bekjempes, sier Ingjerd Juel Ingeborgrud, som er styremedlem i Follo Soroptimistklubb.

Hun opplyser at et planlagt arrangement i Kolben med foredrag og diskusjoner rundt temaet «vold mot kvinner» er avlyst på grunn av covid-19 og smitteverntiltak.

Vold rammer på tvers av kultur

Ingeborgrud minner alle om at volden rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet, og at volden har ulike former, ikke bare den fysiske formen.

– Alle kvinner og jenter skal kunne være trygge hjemme, kunne bevege seg fritt og trygt både inne og ute. Ved økt bevissthet og kunnskap rundt vold, håper vi i Follo Soroptimistklubb å bidra til bekjempelse av vold mot kvinner. Vi må alle merke oss at avvergingsplikten går foran taushetsplikten, understreker Oppegård-kvinnen.

Bekymret for underrapportering

Da Norge stengte ned på grunn av koronapandemien i mars, ble hverdagen endret for svært mange.

– Pandemien påvirker oss alle på ulike måter. For barn og kvinner som lever under streng sosial kontroll eller i relasjoner med vold og overgrep, har situasjonen vært bekymringsfull. Krisesentrene rapporterte om en nedgang i henvendelser da samfunnet stengte ned, men dette betyr ikke at volden forsvinner, sier Ingeborgrud.

Tar vold på alvor

– Vold angår oss alle, sier Ingeborgrud.

Hun påpeker at siden 2007 har regjeringen anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Til tross for dette, har kun i underkant av halvparten av landets kommuner fulgt oppfordringen, ifølge fjorårets rapport laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ingjerd Juel Ingeborgrud opplever at Nordre Follo tar vold på alvor. Hun sier kommunen har en familievoldskoordinator som arbeider for å forebygge vold i nære relasjoner.

– Kommunen ønsker å fremme gode tiltak som skal gjøre at innbyggerne opplever mindre vold, at vold avdekkes og håndteres på en slik måte at skadevirkningene begrenses i størst mulig grad, sier hun på vegne av styret i Follo Soroptimistklubb.

Forventes å være ferdig i 2021

Videre understreker Ingeborgrud at familievoldskoordinatoren er sentral i et pågående arbeid i kommunen for å utarbeide en temaplan som forventes å være ferdig i begynnelsen av 2021.

– Det er viktig at alle har god kunnskap om hva de kan gjøre og hvor de kan henvende seg dersom de utsettes for vold eller er vitne til vold, sier hun.

Hun anbefaler om å ta kontakt med Follo Soroptimistklubb og støtte arbeidet de gjør.

– I novembermørket sørger soroptimister over hele landet for at bygninger og landemerker blir lyst opp i oransje. Vi retter dermed fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er, sier Oppegård-kvinnen.

Powered by Labrador CMS