ORANSJE DAGER I NORDRE FOLLO

ORANSJE DAGER: På bildet kan du se leder Anne Solhaug i Oppegård Frivilligsentral, styremedlem Ingjerd Juel Ingeborgrud og president Camilla Haslund Wik i Follo Soroptimistklubb sammen med ordfører Hanne Opdan.
ORANSJE DAGER: På bildet kan du se leder Anne Solhaug i Oppegård Frivilligsentral, styremedlem Ingjerd Juel Ingeborgrud og president Camilla Haslund Wik i Follo Soroptimistklubb sammen med ordfører Hanne Opdan.

Skal lyses opp i oransje

Kolben og Rådhusteatret blir lyst opp i oransje torsdag og fredag denne uken.

Publisert Sist oppdatert

– Lyssettingen signaliserer en lysere fremtid uten vold mot kvinner. I år er det ekstra viktig å sette fokus på dette temaet. Mange steder i verden er det blitt mer vold mot kvinner under pandemien, sier styremedlem Ingjerd Juel Ingeborgrud og president Camilla Haslund Wik i Follo Soroptimistklubb.

Fakta om vold mot kvinner

 • 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet.
 • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.
 • Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.
 • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
 • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.
 • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse .
 • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål.

Kilde: UN Women

Soroptimistene og andre kvinneorganisasjoner setter i slutten av november og begynnelsen av desember fokus på vold i nære relasjoner.

Om vold mot kvinner og jenter

 • Hele én av tre kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. Se denne videoen!
 • Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden.

 • Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn.

 • Vold kan være fysisk, psykisk eller seksuell. Dette er eksempelvis trusler, slag, manipulering, tvang, overgrep, trakassering, netthets, slaveri, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barneekteskap eller drap. Alt dette regnes som vold, men mange steder i verden mangler kvinner rettsikkerhet og mange voldsutøvere går ustraffet.

 • Vold mot kvinner fortsetter å være et hinder for å oppnå likestilling, utvikling, fred samt oppfyllelse av kvinner og jenters menneskerettigheter. Derfor jobber FN aktivt for å utrydde vold mot kvinner.

Oransje dager

Det tas utgangspunkt i fredag 25. november, som er FNs internasjonale dag for å bekjempe vold mot kvinner. Den dagen lyser soroptimister og andre organisasjoner over store deler av verden opp signalbygninger i oransje.

Etter hvert har markeringen utviklet seg til en «oransjeperiode» på 16 dager. Oransje dager varer til og med fredag 10. desember, og denne perioden markeres over store deler av verden. Mange kjente bygninger, blant annet FN-bygningen i New York, Empire State Building, Eiffeltårnet og pyramidene i Egypt, skal lyses opp i hele perioden.

Nordre Follo kommune blir intet unntak i år heller. For femte år på rad blir både Kolben kulturhus og Rådhusteatret lyst opp i oransje, for å markere den internasjonale dagen. Kommunen har i stor grad bidratt i finansieringen av lyssettingen, som skjer torsdag og fredag denne uken.

– Det gjøres mye gjennom hele året for å oppdage vold i nære relasjoner i vår kommune, men det er viktig å vise at vi står sammen om det viktige temaet, sier ordfører Hanne Opdan.

SKAL LYSES OPP I ORANSJE: For femte år på rad blir både Kolben kulturhus og Rådhusteatret lyst opp i oransje torsdag og fredag denne uken.
SKAL LYSES OPP I ORANSJE: For femte år på rad blir både Kolben kulturhus og Rådhusteatret lyst opp i oransje torsdag og fredag denne uken.

Inviterer til paneldebatt i kveld

I forbindelse med oransje dager har Soroptimistene i Follo sammen med kommunen, sanitetskvinnene i Oppegård og Ski, Oppegård Røde Kors og Oppegård Frivilligsentral samarbeidet om et åpent arrangement med debatt om forebygging av vold i nære relasjoner.

Arrangementet, som er gratis og åpent for alle, skal holdes i sal to i Kolben i kveld.

Som innledere og debattdeltakere deltar ordfører Hanne Opdan, stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), kommunestyrerepresentant Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H), sosiolog og prosjektkoordinator ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Roxana Camilla Nymoen, daglig leder i Krise- og incestsenteret, Anne Odenmarck, rådgiver ved Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte, Blazhka Popova, og psykologspesialist fra Alternativ til Vold, Mette Jensen Skålholt.

Jobber med temaplan

I Norge er det er utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner på et statlig nivå, og det er krav om at det skal gjøres på et lokalt nivå.

Paneldeltakerne skal forklare i kveld hva som skjer sentralt og lokalt med det viktige temaet, og hvorfor det er behov for en slik handlingsplan i hver kommune.

Innspillene fra dette arrangementet skal brukes av kommunen i forbindelse med det pågående arbeidet med kommunens temaplan mot vold i nære relasjoner i Nordre Follo. Temaplanen skal vedtas våren 2022.

– Våg å være medmenneske

Problematikken med vold i nære relasjoner har økt både lokalt og nasjonalt som følge av pandemien med nedstengingen av samfunnet.

– Det er spesielt vanskelig å takle dette for dem som er ensomme og ikke har et støtteapparat rundt seg, sier ordføreren.

Hun oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg mer og melde seg som frivillige, for å bidra til et varmere samfunn.

– Vi trenger et varmere samfunn og langt flere varmehjerter i Nordre Follo. Våg å være medmenneske. Våg å lytte og hjelpe ved behov. Du kan bidra som for eksempel besøksvenn, leksehjelp eller flyktningguide. Dette er veldig verdifullt, sier Opdan.

Store mørketall

Leder Anne Solhaug i Oppegård Frivilligsentral er bekymret for store mørketall i statistikken. Hun oppfordrer innbyggerne til å støtte alle de usynlige voldsofre ved å markere de oransje dagene.

– Det er viktig å vise vår støtte til alle som opplever vold, og det er viktig å signalisere at kommunen jobber med å bekjempe vold i nære relasjoner, sier hun.

Powered by Labrador CMS