ENIGE OM SKI: Det er ingen tvil om at Ski blir den nye storkommunens hovedstad.
ENIGE OM SKI: Det er ingen tvil om at Ski blir den nye storkommunens hovedstad.

Ski og Kolbotn blir tvillingbyer

Kolbotn vil likevel få en del kommunale tjenester, og mye blir som i dag.

Publisert

Her på Gardermoen, hvor Ski og Oppegård er samlet for å diskutere avtalen om kommunesammenslåingen mellom de to kommunene, er det ingen tvil om at maktsentrumet for den nye kommunen kommer til å bli Ski.

Den politiske og administrative ledelsen skal etter all sansynlighet lokaliseres i Ski sentrum eller omegn, men alle tjenester strippes ikke vekk fra Kolbotn av den grunn.

– Det må være en fleksibilitet for innbyggerne, derfor bør det være et servicetorg og møtepunkt på Kolbotn for innbyggerne i dagens Oppegård, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Dermed blir det trolig slik at man antakeligvis ikke må reise til Ski for all type kontakt med kommunen og for å få utført enkelte kommunale tjenester, selv om det er uvisst hva det eventuelt blir.

Mye blir trolig som i dag

Kommunale tjenester som barnehage, skoler, helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes i nærmiljøene som i dag.

– Dette er tjenester det er viktig at det er kort vei til for alle, er enigheten i diskusjonsgruppen på Gardermoen. 

Det er likevel noen tjenester som vil bli samlokalisert til for å oppnå stordriftsfordeler og for å styrke kompetansen i de forskjellige tjenestene. 

Tvillingbyer

Ski-ordfører Tuva Moflag har også kastet inn et forslag om å etablere Kolbotn og Ski som tvillingbyer, slik det delvis er mellom Ås og Ski i dag. 

Hva dette begrepet innebærer, kommer vi tilbake til!

Bakgrunn

  • Politikere og administrasjon i Oppegård og Ski er samlet på Gardermoen i to dager for å diskutere plattformen og en avtale for den nye storkommunen.
  • DIskusjonene disse to dagene skal føre til en endelig avtale for hvordan den nye storkommunen skal driftes og drives videre.
  • Akkurat nå  diskuteres de forskjellige punktene i avtalene, før politikerne forhåpentligvis vil komme til en enighet om en avtale etter disse to dagene. 
  • Hva ordlyden blir i den endelige avtalen, kommer vi tilbake til når den er klar.