IKKE HØRT: Naboene i Ormerudveien 6 føler seg ikke hørt av kommunen.
IKKE HØRT: Naboene i Ormerudveien 6 føler seg ikke hørt av kommunen.

Vi har absolutt ikke blitt hørt !

– Ikke på noe tidspunkt har det blitt utredet hvilke konsekvenser den massive utbyggingen ville kunne påføre berørte beboere, sier Jan-Elling Skaugerum om utbyggingen i Ormerudveien i dette leserinnlegget.

Publisert

I forrige ukes artikkel i Oppegård Avis, tar varaordfører og leder av UMP Kjell Pettersen til motmæle mot beboerne i Ormerudveien sin kritikk.

Han sier beboerne er blitt hørt. Videre sies det at «noen beboere tror det ikke kan være støyende arbeider i det hele tatt».

Les også:– Fire år med byggehelvete

Han sier også at byggesaken har hatt en riktig, og god behandling.

Det siste er nok riktig, sett ut fra embetsverkets perspektiv. Det sås heller ikke tvil om riktigheten av kommunens håndtering av lovverk, byggeforskrifter, saksbehandlingsprosedyrer o.l.

Ingen konsekvensutredning

Det er ingen tvil om at arealutnyttelse, gesimshøyder og andre overordnede reguleringsbestemmelser er i henhold til lovverket. Men hvor er konsekvensutredningen av det reguleringsvedtaket som er gjort ?  Eller konsekvensutredningen av de rammetillatelser og iverksettelsestillatelser som er gjort ?

Ikke på noe tidspunkt har det blitt utredet hvilke konsekvenser den massive utbyggingen ville kunne påføre berørte beboere. Det finnes heller ingen god dokumentasjon for dette i sakspapirene.

Les også: – Ingen menneskerett å bo i Kolbotn sentrum!

En miljørapport utarbeidet av Sweco er det eneste som foreligger. Mange av konklusjonene i denne er kommentert av beboerne i Sameiet Kolbotn Park, og de er brukt som underlag for diverse klager til både kommunens fagorganer og fylkesmann. Ingen er tatt til følge!

I Skaret-utbyggingen skal settes opp to svære boligblokker på 6 etasjer rett inntil vårt eget bygg. Den ene blokken vil ta alt sollys fra oss, stort sett hele dagen, hele året. Her vil vinden jamre frem og tilbake mellom husveggense, og skyggevirkningene vil føre til flere graders varmereduksjon. Slike konsekvenser er hverken omtalt, eller behandlet. Det må kunne kalles en vesentlig saksbehandlingsfeil!

GALSKAP: –Fullstendig galskap må vi kunne kalle dette, sier Jan-Elling Skaugerum (nummer to f.h).
GALSKAP: –Fullstendig galskap må vi kunne kalle dette, sier Jan-Elling Skaugerum (nummer to f.h).

– Alle våre klager er avvist 

Rollen som «ombudsmann/omsorgsorgan» for kommunens beboere har sviktet fullstendig, hevdet vi beboere i forrige ukes artikkel. Det innrømmet også Pettersen. Derfor er det nå besluttet å ansette en utbyggingssjef. På det området skal kommunen iallefall ha honnør. Kanskje det er det Pettersen sikter til når han sier vi er blitt hørt ? 

Men at vi har blitt hørt - utover kanskje det overnevnte -  og at vi trodde det ikke skulle være støyende arbeider på noe tid av døgnet, er fullstendig feil fremstilt.  Som den kanskje mest berørte beboeren av utbyggingsarbeidene i Ormerudveien, er vi i nærkontakt med utbyggingsstøyen hver dag.

Vi skulle gjerne sett at du - Kjell Pettersen - kan legge frem bevis for når og hvordan vi har blitt hørt. Det tror vi du vil få store problemer med det.

Alle våre klager, både til kommunen og fylkesmannen er avvist. Mange av de er ikke engang besvart.

Kommunens organer er flere ganger blitt invitert av styret i sameiet Kolbotn Park, til både samtaler og befaring. Ingen av disse er det blitt takket ja til. I praksis har ikke invitasjonene en gang blitt besvart.

En av klagene fra Kolbotn Park ble behandlet i UMP i juni i år. Der var vi tilstede, uten talerett, i hht regelverket. 

En større farse har jeg aldri opplevd. Behandlingen av klagen tok 17 sekunder! Vedtaket om ikke å ta klagene til følge ble gjort mens utvalgets medlemmer var ivrig opptatt med å servere seg selv kaffe, kake og overtids-baguetter. Ingen i utvalget stilte kritiske spørsmål. Gadd vite om de i det hele tatt hadde satt seg inn i våre klager.

MYE BYGGING: Det bygges på alle kanter i Ormerudveien.
MYE BYGGING: Det bygges på alle kanter i Ormerudveien.

Så når Pettersen hevder vi har blitt hørt, kan det ikke være oss han har henvendt seg til. Vi er både skuffet og oppgitt over deg, Pettersen.

Privat vei

Et annet interessant aspekt i denne utbyggingssaken, er stikkveien i byggeområdet. Denne er privat. Sameiet Kolbotn Park har selv ansvaret for, og betaler for, måking og annet nødvendig vedlikehold av veien.

Nå har kommunen besluttet at vår private vei skal benyttes på en måte som passer kommunens utbyggingsplaner. Men ansvaret for veien overtar de ikke. Er det riktig at det skal være slik ? 

Les også: Ut i vår hage

Heller ikke i denne saken har det blitt foretatt en konsekvensanalyse. Det foreligger ingen uttalelser fra veivesenet eller andre ansvarlige organer.

Fra en stikkvei på 25 meter, og med 5% helling rett ut i Ormerudveien, skal det etterhvert være flere hundre bilbevegelser hver dag. Rett ut i skoleveien til barna på Kolbotn Skole.

Fullstendig galskap må vi kunne kalle dette.

Også på dette området har det blitt sendt inn en rekke klager. Alle blankt avvist.

 Vår kanskje største frustrasjon er at vi som beboere ikke har noen å henvende oss til, kanskje annet enn media, som vi nå har gjort. Vi har snakket med politiet, arbeidstilsynet, fylkesmann og kommune. Alle meler sine egne kaker. Men hva med oss berørte beboere, hvor skal vi gå ? Kan noen gi meg svar på det ? 

Powered by Labrador CMS