LESERINNLEGG

POSITIV TIL FLYTTING:
POSITIV TIL FLYTTING: "Sett i lys av tilstanden til Sofiemyr skole, så skal jeg være ærlig nok til å innrømme at det frister mer å sende våre barn til Kolbotn skole i stedet", skriver Georg Sirnes Lundesgaard i sitt leserinnlegg.

Ta i bruk hele Kolbotn skole fra neste høst

"Mitt alternative forslag til å endre skolekretsene er følgende: Steng Sofiemyr skole fra høsten 2021 og flytt alle nåtidige og fremtidige elever midlertidig til Kolbotn skole mens Sofiemyr skole blir ny igjen", skriver Georg Sirnes Lundesgaard i sitt debattinnlegg.

Nordre Follo kommune ønsker å endre en del av skolekretsene i gamle Oppegård. Blant forslagene er å utvide skolekretsen til Kolbotn skole ved å flytte en del av områdene fra skolekretsen til Tårnåsen skole til Kolbotn skole.

I første omgang er bare barneskolekretser omfattet av forslaget, men det vil være naturlig å endre ungdomsskolekretsene også på et senere tidspunkt.

Ikke overraskende har flere foreldre på Tårnåsen dannet en aksjonsgruppe for å protestere mot disse endringene da det bryter opp et etablert boligområde med felles barnehager og skoler for alle barna i området.

Har stor forståelse for dette

Jeg har stor forståelse for dette. Hadde vår familie bodd på Tårnåsen, er det godt mulig at vi hadde deltatt i aksjonsgruppen. Vår familie bor på Solbråtan og vil som følge av forslaget flytte tilhørighet fra Sofiemyr skole til Kolbotn skole (vi har barn som skal begynne på skolen i 2021 og 2024), så for oss er det isolert sett et helt ok forslag.

Sett i lys av tilstanden til Sofiemyr skole, så skal jeg være ærlig nok til å innrømme at det frister mer å sende våre barn til Kolbotn skole i stedet. På tross av de da vil miste noe av tilknytningen til Sofiemyr som område.

Vi bør tenke annerledes nå

Men selv om forslaget isolert sett kan være greit for mange, så er jeg blitt overbevist om at det virker å ikke være helt gjennomarbeidet og muligens også en smule forhastet.

Hvis vi skal ha ambisjoner om å fylle opp Kolbotn skole, så tar forslaget i alle fall ikke skikkelig godt nok i!

Derfor bør vi tenke annerledes nå siden vi og Nordre Follo trenger mer tid på å få på plass gode og fornuftige skolekretser for områdene på og omkring Kolbotn. Gjerne noen skolekretser som vi ikke behøver å endre igjen med det aller første.

Det er også en fordel hvis vi kan sikre barna våre en tryggere skolevei FØR vi endrer skolekretsene som gir flere skolebarn en skolevei der de må krysse farlige og veldig trafikkerte veier (eksempelvis Skiveien flere steder)!

Steng Sofiemyr skole fra høsten 2021

Mitt alternative forslag til å endre skolekretsene er følgende: Steng Sofiemyr skole fra høsten 2021 (i november 2021 når Kolbotn skole står ferdig til å motta elever igjen) og flytt alle nåtidige og fremtidige elever midlertidig til Kolbotn skole mens Sofiemyr skole blir ny igjen.

Mitt forslag er basert på følgende:

  • a) Kolbotn skole har og vil ha i mange år fremover en ubrukt kapasitet som bør benyttes når kommunen har påkostet en så stor oppgradering av skolen. Det går i dag ca. 380 elever på Kolbotn skole og den nye skolen vil ha plass til 784. Dagens elevtall på Sofiemyr skole er 385, så det skulle bety at elevene der skulle kunne få plass på Kolbotn skole. Om det skulle bli knapt med plass på Kolbotn skole til alle elevene fra Sofiemyr skole, kunne man eventuelt vurdere å flytte fremtidige skolebarn fra Ødegården til skolekretsen til Tårnåsen skole. Ifølge aksjonsgruppen på Tårnåsen skal det gå helt fint uten å flytte noen andre barn ut av kretsen.
  • b) Sofiemyr skole er forfallen etter flere år med vedlikeholdsetterslep, har et kritikkverdig og helseskadelig inneklima og er allerede, senest før sommeren i år, blitt vedtatt revet og gjenoppbygget på nytt. Skolen skulle vært revet og en ny skole skulle vært bygget for lengst, så ved å flytte elever og lærere bort, vil vi kunne fremskynde byggeprosessen.

Hvis vi samtidig effektiviserer byggeprosessen, så er det mulig å få på plass en ny skole tidligere enn det dagens planer har lovet oss til nå og skolens elever og lærere vil kunne slippe å gå på skole på en byggeplass. En ekte vinn-vinn-situasjon!

Kunne dette vært et mulig alternativ? Jeg tenker ja, men det fordrer også at man har noen tanker på hvordan elevene skal komme seg til og fra skolen.

Noen vil sikkert trenge skoleskyss, så hvorfor ikke også tenke nytt rundt dette? Ruters “Pilot Oppegård” er en stor suksess for dynamiske “bussruter” for transport til og fra trening i Oppegård. Erfaringer fra dette prosjektet bør kunne utnyttes for en fremtidig skoleskyss-ordning!

Powered by Labrador CMS