Midlertidig skole

GJØR KLART: Alle de fire paviljongene er nå på plass.

Dette er planen for Solkollen

Både elevene og ansatte ved Kolbotn skole skal ha sin første dag på den midliertidige skolen i Solkollen første dag etter påskeferien. Det blir ingen ordinær parkeringsplass ved skolen og omtrent en tredjedel av elevene skal kjøres med buss.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommunen skal rehabilitere og bygge ut Kolbotn skole. Den nye skolen og flerbrukshallen skal stå ferdig i 2021.

I byggeperioden skal 320 elever og 52 ansatte gå på skole i midlertidige lokaler som skal etableres i Solkollen.

DETTE ER PLANEN: Illustrasjonen viser plasseringen av byggene i Solkollen.

Les også: Klikker ny skole på plass

Alt går etter planen

– Arbeidet med den midlertidige skolen i Solkollen går etter planen, sier prosjektsjefen i Oppegård kommune, Alan Raouf.

Han sier alle de fire paviljongene er nå på plass og det jobbes nå med å gjøre ferdig arbeid i grunnen, blant annet å koble til en brannkum inne på eiendommen. 

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal oppføres fire paviljonger totalt. Byggene skal hete A, B, C og D. Første og andre klasse med SFO skal være i A-bygget. B-bygget skal være for tredje og fjerde klasse med SFO, mens D-bygget skal være for femte og sjette trinn. Administrasjonen skal være samlet i bygg C.

 
 
 
 

Første skoledag tirsdag 23. april

Flyttejobben er nå ute på anbud, men selve flyttingen vil da skje i uke 15 (8.-14. april).

Ifølge prosjektsjefen i kommunen skal elevene flytte inn i de midlertidige lokalene i løpet av de første ukene i april.

UTEOMRÅDET: I uke åtte (18.-24. februar) er planen å starte med uteområdene syd på tomten og lekeapparater, men det vil være væravhengig, sier Raouf.

– Både elevene og ansatte skal ha sin første dag på skolen første dag etter påskeferien, tirsdag 23. april. Mandag 29. april planlegges det en offisiell åpning, sier Raouf.

Utegym fram til høstferien

Det er nå bestemt at kroppsøving skal gjennomføres ute fram til høstferien.

Ifølge rektoren ved Kolbotn skole skal det være to idrettsdager på Sofiemyr til våren og én idrettsdag til høsten.

Skolen skal også låne hallen på Ingieråsen ungdomsskole i uke 41-44 og uke 4-7. Det jobbes fortsatt med for å få noe mer halltid for de eldste elevene.

Ingen ordinære parkeringsplasser

Det skal etableres 150 parkeringsplasser for syklistene og 20 plasser for sparkesyklene mellom byggene B og C. Ellers blir det bare to parkeringsplasser og begge skal være forbeholdt bevegelseshemmede (HC-parkering).

Av- og påstigningsfeltet ("kiss and ride") samt parkering for ansatte ved skolen skal være under broen i Kapellveien.  Kommunen har vurdert denne løsningen som sikker så lenge det ikke kommer altfor mange biler på en gang.

Les også: Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser

 

Når det gjelder elever som er syke og må hentes, kan foresatte kjøre helt inn etter avtale med skolen.

Rektoren ved Kolbotn skole har sendt en e-post til ansatte. Her presiseres det at parkering ved kapellet ikke kan benyttes av verken ansatte, foresatte eller besøkende til annet enn HC-parkering.

SYV PLASSER FORAN BANKBYGGET: Her kan du parkere gratis i to timer på virkedager.

Skal du på møter eller samtaler på skolen, må bilen parkeres i Kolbotn sentrum.

Ett sted med gratis parkering i to timer

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det finnes bare ett sted med gratis parkering i Kolbotn sentrum før klokken 17:00 i virkedager, ifølge Heidi Tomten.

– Kommunen eier syv parkeringsplasser pluss en HC-plass utenfor det gamle bankbygget i Kolbotnveien 6 (den delen av plassen som er nærmest Kolbotnveien). Disse plassene er gratis og åpne for alle, men det er makstid på to timer i tidsrommet fra klokken 07:00 til 17:00 på virkedager. Ellers er det ingen begrensning her, sier hun.

Les også: Kritisk til null parkeringsplasser

101 elever skal kjøres med buss

Det er omtrent tre kilometer til Solkollen fra innerst i Ormerudveien og fra Skiveien 2 (hvis man går via Kapellveien og langs Skiveien). Avstanden fra Fjellveien 61 er på 2,8 kilometer, mens avstanden fra de andre strekningene varierer fra 1,5 til 2 kilometer, ifølge kommunen.

Kolbotn skole har 320 elever og 52 ansatte per i dag. Kun noen få elever på første trinn har krav på skyss, ifølge rektoren.

Det skal tilbys buss for elever på 1. – 3. trinn som har lang vei. Dette gjelder 52 elever fra Fjellveien-området, 40 elever fra Ormerudveien–området og 9 elever fra Solbråtan, det vil si omtren en tredjedel av alle elevene ved skolen.

Kommunen opplyser at bussene ikke kan kjøre helt inn av fire grunner: Veinettet til Solkollen er ikke dimensjonert for større busser. Det er ikke ønskelig med økt trafikk eller busstrafikk inn til Solkollen. Boligområdet ved Solkollen blir ny skolevei for mange elever, og er i dag skolevei for de som bor i området og sogner til Vassbonn og Ingieråsen.

Jobber for en tryggere skolevei

Kommunen skal gjennomføre flere trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med oppstarten av den midlertidige skolen.

Snarveien fra Skogveien ned til Rosenholm vil bli lyssatt. I gangveien Kapellveien og Liaveien skal det settes opp skilt «skolevei», og bommen skal lukkes i Solbakken. Kommunen rydder også vegetasjonen i krysset Solbakken/Liaveien som hindrer god frisikt.

Det har inntil nylig vært tungtrafikk over broen ved Rosenholm stasjon der snarveien kommer ned i forbindelse med bygging av boliger rett over grensen til Oslo. Dette arbeidet er ferdig, og boligene er innflyttingsklare i mai 2019, ifølge kommunen.

Les også: Her blir det liv

Powered by Labrador CMS