VIL BEVARE: Steinar Karlsrud og Oppegård historielag kjemper for bevare Kollen i Kolbotn sentrum. Her står Karlsrud midt i den lille skogen som er igjen i Kolbotn sentrum. I bakgrunnen er veien kort til de nye blokkene i Storebukta.

Kjemper for Kollen

– For oss som har bodd her en stund, var dette vår egen St.Hanshaug! Steinar Karlsrud håper det skal komme nytt liv på Kollen i Kolbotn sentrum.

Publisert

Den står igjen som et av få grønne områder av litt størrelse. Umiddelbart nedenfor suser bilene forbi på Skiveien. På den andre siden er det ikke mange stegene til Kolbotn sentrum, og vrir vi oss enda litt til venstre kan vi se det nye Storebukta-prosjektet. Like ved siden går tungtrafikken i skyttel fra byggegropa til Veslebukta.

Steinar Karlsrud har invitert oss til en tur på Kollen. Lederen av Oppegård historielag har skrevet en lang høringsuttalelse til varselet om oppstart av detaljregulering av Nybakken-feltet. Karlsrud frykter politikerne skal begynne å stykke opp Kollen.

Vedtok barnehage

10. desember 2018 gjorde det daværende flertallet i Oppegård kommunestyre et enstemmig vedtak som skulle tilrettelegge for en barnehage på Kollen med plass til 90 barn. Barnehagen skulle etter vedtaket få oppstart i 2022, men det har vært ganske stille om planene siden.

– Vi vil være tidlig ute. Vi frykter Kollen skal forsvinne. Da reguleringsplanen for Skrenten kom nå, var også Kollen tatt med uten å nevne hvorfor de gjorde det. Da er jeg redd den skal havne ett steg videre i planarbeidet, og til slutt ryke. Jeg mener dette er luring fra kommunens side, sier Steinar Karlsrud.

I høringsuttalelsen er det klar tale fra historielagets leder:

"En by med respekt for seg selv trenger et torg. Det har vi nå med asfalt og stein, men den trenger også en høytliggende og flott bypark. Det har vi mulighet for å få til nå, men til det kreves det politisk vilje. Ved å ødelegge Kollen er toget gått og vi får den aldri tilbake som en så flott bypark igjen."

– Hjelper ikke å erstatte skog med tuja

Et annet sted i høringsuttalelsen skriver Karlsrud:

"Kommunen redder ikke klimaet med å bygge ut ladestasjoner for elbiler. Vi trenger også mangfold av vegetasjon, gamle trær, grønne områder, hundremeterskoger og et rent Kolbotntjern."

– Dette er den eneste hundremetersskogen som er igjen sentrum. Se rundt deg i alle retninger ut fra Kollen, og du ser nesten bare leiligheter. Det er svært få villahager igjen med høye trær. Dette er slutten på den opprinnelige skogen. Den får du aldri tilbake. Det hjelper ikke å erstatte skog med tuja, sier Karlsrud til Oppegård Avis.

– Kjernen på Kolbotn

Historielagslederen mener Kollen og området med stabburet og Kullebunden gård er kjernen på hele Kolbotn.

– Det var her alt skjedde. Her oppe på Kollen var det bryting, juletrefester, og går vi enda lenger tilbake var her både teater og bakeri. Her var danseplatting. Det var her på Kollen folk samlet seg.

Går du rundt på Kollen i dag, ser du restene av barnehagen som var her inntil kommunen overtok området.

RESTER AV BARNEHAGE: Det er mange år siden barnehagen på Kollen ble fjernet. Noen rester står igjen.

– Nå er det dessverre bare rot og søppel igjen her. Det er tydelig at dette er et område kommunen ikke prioriterer. Derfor ser det ut som det gjør her, og dette stedet har så stort potensiale, sier Steinar Karlsrud.

Fjerner fuglelivet

Lederen av historielaget minnes en historie fra da han trådte sine barnesko i Kolbotn sentrum.

– Sammen med noen kamerater skulle jeg finne noen kvister. Vi ville lage fastelavnsris til mødrene våre. Her oppe på Kollen fant vi noen fine blader, men da kom lensmannen og ga oss en skikkelig skjennepreken: "Dere fjerner ikke kvist fra Kollen. Den er hellig", var den klare skrapen vi fikk.

DEN GANG DA: Paviljongene på Kollen fotografert i 1921.

Steinar Karlsrud viser også til at det har vært laget oversikt av planter og vekster på Kollen.

– Fjernes Kollen, forsvinner også det siste fuglelivet som finnes på Kolbotn.

– Hva er ditt ønske for Kollen?

– Jeg ønsker meg benker, kanskje en bålpanne. Det trenger ikke komme noen bygninger her, men for eksempel anlegge det som et grøntområde hvor barna får leke. Det er ikke mye som trengs å gjøres for å skape liv og røre her oppe.

– Jeg kjemper for Kollen på alle måter, og det kommer jeg til å fortsette med så lenge jeg lever, sier Steinar Karlsrud.

Powered by Labrador CMS