SAKSBEHANDLING I NORDRE FOLLO

40.000 KRONER PER SØKNAD: Nordre Follo ligger på syvende plass blant de dyreste kommunene i landet og på første plass i Follo når det gjelder gebyr for å saksbehandle en søknad om oppføring av en enebolig. Vår kommune krever 40.000 kroner per søknad.
40.000 KRONER PER SØKNAD: Nordre Follo ligger på syvende plass blant de dyreste kommunene i landet og på første plass i Follo når det gjelder gebyr for å saksbehandle en søknad om oppføring av en enebolig. Vår kommune krever 40.000 kroner per søknad.

Blant de dyreste kommunene på saksbehandling

Nordre Follo er rangert på 225. plass i landet når det gjelder saksbehandling totalt sett, og er blant de dyreste kommunene når det gjelder gebyrene for enebolig og for privat forslag til reguleringsplan.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i den endelige utgave av Kommunebarometeret 2022, som er årets analyse av tilstanden i alle norske kommuner. Tallene, som er basert på offentlig tilgjengelig SSB-statistikken, er hentet for ulike kommunale sektorer, inkludert saksbehandling.

Ti beste kommuner innen saksbehandling:

1. Meløy

2. Ringebu

3. Vega

4. Aurskog-Høland

5. Gol

6. Voss

7. Stjørdal

8. Gildeskål

9. Osterøy

10. Vardø

Etter å ha sett på totalt åtte ulike nøkkeltall innen saksbehandling, har Nordre Follo blitt rangert på 225. plass av de totalt 356 norske kommunene.

Kommunebarometeret

 • Er en årlig analyse av tilstanden og framtidsutsiktene i kommuner, basert på offentlig tilgjengelig statistikk.
 • Lages av Kommunal Rapport, ut fra et sett med 151 formler for alle 356 norske kommuner.
 • Her kan du se hvordan Nordre Follo kommune ligger an, sammenliknet med de andre kommunene i Norge, innenfor følgende sektorer: grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, helse, sosialtjeneste, kultur, miljø, saksbehandling, VAR (vann, avløp og renovasjon), økonomi og kostnadsnivå.
 • I årets utgave av Kommunebarometeret havner Nordre Follo totalt sett på 72. plass i Norge.
 • Innen saksbehandling ligger Nordre Follo på 225. plass i Norge.

Blant de dyreste i landet

Ifølge Kommunebarometeret har gebyr for privat forslag til reguleringsplan gradvis økt de siste årene på landsbasis. Avstanden mellom de rimeligste og de dyreste kommunene innenfor dette nøkkeltallet har også økt de siste årene.

I Nordre Follo må du betale 360.000 kroner i gebyr for privat forslag til reguleringsplan. Gebyret har økt med 10.000 kroner siden 2020. Dette gjør at vår kommune er blant de dyreste i landet på dette, og er rangert på 314. plass i Norge. Landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig nøkkelverdi) ligger på cirka 81.300 kroner.

Når det gjelder saksbehandlingsgebyrene for enebolig, er Nordre Follo også blant de dyreste kommunene i landet, selv om vi har klatret opp fra 322. til 316. plass på ett år.

Disse kommunene har de høyeste gebyrene i Norge for å behandle søknad om oppføring av enebolig:

 1. Hole: 49.600,-
 2. Asker: 44.520,-
 3. Tønsberg: 41.385,-
 4. Bærum: 40.985,-
 5. Kristiansund: 40.500,-
 6. Drammen: 40.300,-
 7. Nordre Follo: 40.000,-
 8. Nittedal: 39.400,-
 9. Lunner: 38.150,-
 10. Enebakk: 37.270,-

40.000 kroner i byggesaksgebyr

Nasjonalt er det store variasjoner i gebyr for å saksbehandle en søknad om oppføring av en enebolig, ifølge Kommunebarometeret.

Noen kommuner krever ikke gebyr i det hele tatt, mens de ti dyreste kommunene krever fra over 37.000 kroner (Enebakk) til nesten 50.000 kroner per søknad (Hole).

Nordre Follo ligger på syvende plass blant de dyreste kommunene i landet og på første plass i Follo når det gjelder dette. Vår kommune krever 40.000 kroner per søknad om oppføring av en enebolig (gebyret er uendret siden 2020). Landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig nøkkelverdi) var på cirka 16.000 kroner.

Andel fristbrudd har økt

Statistikken viser også at andel byggesøknader der Nordre Follo har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid, har økt fra cirka 2 til nesten 17 prosent siden 2020, ifølge Kommunebarometeret. Landsgjennomsnittet ligger nå på cirka 13 prosent.

Statistikken viser at Nordre Follo har i løpet av ett år falt ned fra 125. til 207. plass i landet innen dette nøkkeltallet.

Saksbehandlingstid og tilsyn

Samtidig viser statistikken noe reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker som har tre ukers frist. Her har vår kommune klatret opp fra 110. til 83. plass i landet siden 2020.

Det er også en positiv endring for byggesaker med tolv ukers frist, hvor Nordre Follo har klatret opp fra 153. til 81. plass i landet siden 2020.

Andel faktiske tilsyn, målt mot andel byggesaker, viser fortsatt store variasjoner mellom kommunene. Her har Nordre Follo en grei plassering og ligger på 21. plass i landet.

Oppegård Avis har nylig skrevet om saksbehandlermangelen i Nordre Follo kommune. Som følge av dette har kommunen hatt redusert kapasitet til å følge opp ulovlighetssakene som er opprettet, blant annet ulovlighetssaken om Sønsterudveien 30 på Sofiemyr.

Les også: Kommunen opprettet ulovlighetssak for ett år siden, men har ikke fulgt den opp på grunn av saksbehandlermangel

Powered by Labrador CMS