La Rikeåsen leve

Kjære Oppegård kommunes folkevalgte – la deres arv til våre barn som skal vokse opp i Nordre Follo være en fortsatt grønn, nær og kjær skog uten utbygging.

Publisert

Rikeåsen barnehage SA har sendt inn høringsuttalelse til ny kommuneplan: 

I forslag til ny kommuneplan er det foreslått å regulere en vesentlig del av den tette, fine skogen i Rikeåsens nordligste ende til boligformål med høy utnyttelse. Feltet, på kartet referert til som B1, ligger i luftlinje ca. 400 meter fra Rikeåsen barnehage. Rikeåsen barnehage er kommunens nordligste barnehage, og ligger idyllisk til i utkanten av den skogen dere mener egner seg for boligbygging.

Barnehagen bruker naturen rundt seg aktivt til lek og til læring. Vi har egen lavvo, vi har klatrevegg og barna bygger sin egen trehytte – med voksnes tilsyn og kommunens tillatelse. Vi har fått være med på fuglemerking, og opplever alle de undere en nærskog kan tilby både små og store – fra sanking av løv til høstkunst og bær rett i munnen til besøk av skogens dyr. I vår nærskog kommer rådyrene så nær at barna kan se dem.

Mindre plass til lek og utfoldelse

Ta dere råd til å spare de siste viktige skogs- og friarealene som ligger i tilknytning disse pressområdene.

Thomas Howard, styreleder

Med en utbygging i enden av vår skog, blir det eneste sammenhengende, tilnærmet urørte naturområdet nord for Kolbotn sentrum brutt, og vi frykter for hvordan dette vil påvirke den skogen vi alle er så glade i. Ikke bare blir vår skog mindre, slik at dyrene får mindre plass å leve på, men vi får mindre plass til lek og utfoldelse i det eneste grøntområdet vi har tilgang til. Ikke fordi det ikke finnes skog i Oppegård, eller i Nordre Follo når den tid kommer, men fordi vår skog er den eneste vi kan nå for egne krefter.

I kommentarer til kommuneplanens arealdel skriver våre folkevalgte så greit at de skal «ta vare på Kolbotns grønne omgivelser», og at utvikling skal skje «innenfra og ut». Mon det.

Fremme folkehelsen? 

Felt B1 ligger helt på kommunens nordlige grense, og har ingen andre funksjoner etablert enn tilgang til en togstasjon som endog ligger i Oslo. Felt B1 blir en satellitt, ikke en integrert del av den byen Kolbotn tilsynelatende skal bli, og det er vanskelig å se for seg at en massiv utbygging her vil gi «innbyggerne tilgang til viktige funksjoner i dagliglivet» innenfor kommunens grenser, uten å måtte ta bilen fatt. 

En utbygging her kan vel heller ikke sies å «fremme folkehelsen», slik kommunen hevder den nye kommuneplanen vil gjøre, ei heller «fremme trivsel og aktivitet i barnehager og skoler».

Kjære Oppegård kommunes folkevalgte – la deres arv til våre barn som skal vokse opp i Nordre Follo være en fortsatt grønn, nær og kjær skog uten utbygging. Kolbotn og områdene rundt er utsatt for et voldsomt utbyggingspress. Ta dere råd til å spare de siste viktige skogs- og friarealene som ligger i tilknytning disse pressområdene.

Gjør som dere selv sier – la utbyggingen skje nær de etablerte stedsentraene, og bruk den makten dere er tildelt til å kreve at utbyggerne etablerer lekeplasser, løkker og ballbinger – men la Rikeåsen leve. For dyrene, for barna og for fremtiden.             

Powered by Labrador CMS