STENGT: Flere av våre lokale spisesteder valgte å stenge i desember. Nå er både O´Learys og de andre serveringsstedene åpne igjen.
STENGT: Flere av våre lokale spisesteder valgte å stenge i desember. Nå er både O´Learys og de andre serveringsstedene åpne igjen.

Mer korona-kroner skal fordeles

Nordre Follo kommune er tildelt 3 230 000 kroner til fordeling til lokale virksomheter innen servering, overnatting og reiseliv.

Publisert Sist oppdatert

Beløpet knytter seg til regjeringens sjette kommunale tildeling, og den fjerde tildelingen til Nordre Follo kommune gjennom statsbudsjettet for 2021.

De som skal søke må ha forretningsadresse her i kommunen og være skattepliktig i Nordre Follo kommune.

Følgende virksomheter kan søke:

Serveringssteder med skjenkebevilling, serveringssteder, overnattingssteder og reiselivsvirksomheter

Tung desember

Mange bedrifter, også her lokalt, fikk en skikkelig nedtur i desember da regjeringen innførte strammere regelverk. De fleste serveringssteder valgte sågar å stenge dørene helt.

Nå kan noe av tapene hentes inn igjen.

Det kan søkes om tilskudd for desember 2021. Referanse er gjennomsnittsomsetningen for oktober og november 2021. Tilskuddet skal bidra til å dekke omsetningssvikt. Som omsetning regnes også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.

Det kan maksimalt søkes om tilskudd tilsvarende dokumentert omsetningstap.

Øvrige forutsetninger

Kommunen har satt noen krav til søkere.

Mellomstore og store foretak som hadde økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 kan ikke søke. Søknadsskjemaet gir en forklaring på hva dette innebærer.

Virksomheter som er under konkursbegjæring eller avvikling, kan ikke søke.

Støtten tildeles etter regelverket for nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket, hvilket krever at søker gir en egenerklæring på foretakets størrelse og økonomiske status.

Virksomheter som inngår i konsern må informere om dette i søknaden. Det anses som et foretak/konsern hvis det ene selskapet holder majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller ett av selskapene med hjemmel i kontrakt eller vedtekter har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.

Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet, eller utilfredsstillende dokumentasjon, kan medføre at søknaden ikke behandles.

Søknadsfristen er søndag 6. februar kl. 23:59.

Mer info på kommunens nettsider.

Powered by Labrador CMS