Spillemidler til kunstgress

POPULÆRT MED VINTERTRENING: Kolbotn har en av de største fotballklubbene i landet med rundt 1000 spillere i alle aldre. Det er stor interesse for å spille fotball hele året til tross for manglende fasiliteter. På bildet kan du se Solveig Gulbrandsen som trener Kolbotnjentene 2009 på Sofiemyr kunstgress. Bildet ble tatt av Oppegård Avis for tre år siden.
POPULÆRT MED VINTERTRENING: Kolbotn har en av de største fotballklubbene i landet med rundt 1000 spillere i alle aldre. Det er stor interesse for å spille fotball hele året til tross for manglende fasiliteter. På bildet kan du se Solveig Gulbrandsen som trener Kolbotnjentene 2009 på Sofiemyr kunstgress. Bildet ble tatt av Oppegård Avis for tre år siden.

Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

Før 2013-2015 var det vanskelig å få spillemidler til undervarme til flere enn bare en kunstgressbane per kommune, men det ble gjort unntak fra dette, spesielt i kommuner med mange kunstgressbaner og mye fotballaktivitet. Til tross for at Kolbotn har en av de største fotballklubbene i landet, har Oppegård kommune aldri søkt om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress.

Publisert

– Hvor mange år bør Sofiemyr kunstgressbane holdes åpen ellers, ifølge bestemmelsene om spillemidler?

– Kravet til at banen er åpen er 30 år. Det må gå ti år mellom hver gang det kan søkes om spillemidler, sier konstituert virksomhetsleder for UTE Oppegård, Gry Larsen.

Sofiemyr kunstgress er 19 år gammel. Etter ti års brukstid ble kunstgressdekket rehabilitert i 2010 ved bruk av spillemidler, og som en del av arbeidet med banen ble det da klargjort for undervarme. Det ble lagt rør for tilførsel av varme, men rørene ble aldri koblet til en varmesentral. Undervarmeanlegget har derfor aldri vært i bruk. Det viser seg også at Oppegård kommune aldri har søkt om spillemidler til å kunne koble undervarme til anlegget.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Fraskriver seg ansvar

Larsen forklarer videre at kommunen søker om egne spillemidler for bane, egne for lys og egne for undervarme.

     Sofiemyr kunstgressbane:

 • Byggeår: 2000
 • Rehabilitering: 2010
 • Eier: Oppegård kommune
 • Mål: Lengde: 100 meter, bredde: 64 meter
 • Mottatt tilskudd totalt: 3.830.000 kroner (kun til kunstgress og lys) hvorav:
  2013: 2 millioner kroner
  2002: 532.000 kroner
  2001: 418.000 kroner
  2000: 330.000 kroner
  2000: -19.000 kroner
  2000: 55.0000 kroner
 • Det blir nå ingen vinterdrift på banen i minst tre år til på grunn av skadene som ble avdekket etter fjorårets sesong.
 • Siden det aldri har vært tildelt spillemidler til undervarmeanlegget, finnes det ingen bindinger på dette, og kommunen har i henhold til bestemmelsene om spillemidler ingen krav om å drifte anlegget på vinterstid.

– Det ble ikke søkt om spillemidler for undervarme der, da kommunen kun la rørene i selve banen, og det var idretten som skulle stå for selve varmekilden og utgiftene rundt vinterdrift, sier Larsen.

Ifølge henne har det ikke vært en forutsetning om bruk av undervarme i forbindelse med bygging av denne banen.

– Vi har som nevnt ikke fått spillemidler til undervarme på denne banen. Da kan det heller ikke stilles som krav fra myndighetene, sier Larsen.

– Hvorfor har kommunen aldri søkt om spillemidler til undervarme der?

– Retningslinjene for å søke om spillemidler er slik at man bare kan søke om og få tildelt spillemidler til ett baneanlegg med undervarme i hver kommune. På tidspunktet da Sofiemyr ble planlagt oppgradert med et undervarmeanlegg (red. anm.: ble oppgradert med et undervarmeanlegg i 2010), var det tildelt spillemidler til anlegg for undervarme på Østre Greverud (red. anm: fikk midler til undervarme i 2008), og Oppegård kommune kunne derfor ikke søke spillemidler for undervarme på Sofiemyr i tillegg, sier Larsen.

Østre Greverud kunstgressbane:

 • Byggeår: 1997
 • Eier: Oppegård kommune
 • Mål: Lengde: 110 meter, bredde: 70 meter
 • Motatt tilskudd totalt: 4.495.000 kroner (kunstgress, lys, undervarme) hvorav:
  2019: 1 million kroner (til rehabilitering av banen i 2020)
  2008: 700.000 kroner til undervarme
  2006: 2,5 millioner kroner
  1996: 179.000 kroner
  1995: 116.000 kroner

Unntak til kommuner med mye fotballaktivitet

Det er ikke helt riktig. Rådgiver Espen Andersen i seksjon for idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune bekrefter at frem til rundt 2013-2015 var det vanskeligere å få spillemidler til undervarme på kunstgress. Samtidig påpeker han at det ble gjort unntak fra dette for blant annet kommuner med mye fotballaktivitet.

– Spesielt i kommuner med mange kunstgressbaner og mye aktivitet ble det nok gitt spillemidler til flere undervarmeanlegg.

Oppegård kommune har ikke søkt om spillemidler til undervarme til Sofiemyr kunstgress til tross for at Kolbotn har en av de største fotballklubbene i landet.

Espen Andersen sier altså at alle søknader om undervarme måtte gis en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kulturdepartementet (KUD), og det skulle følge en anbefaling fra fotballkrets og/eller fotballforbund som sa noe om behovet for undervarmeanlegget.

– Som regel ble det ikke gitt spillemidler til flere undervarmeanlegg i samme kommune, men det ble nok gjort unntak fra dette. Spesielt i kommuner med mange kunstgressbaner og mye fotballaktivitet ble det nok gitt spillemidler til flere undervarmeanlegg, sier Andersen.

Han understreker at denne begrensningen er nå borte.

Fikk ikke tilskudd fra Oppegård kommune

Oppegård Avis har skrevet at Ski kommune eier og drifter en av kunstgressbanene i Ski. I tillegg har Ski kommune i flere år gitt idrettslagene sine økonomisk tilskudd slik at flere enn bare Ski Idrettslag fotball kunne få spilt fotball hele vinteren.

– Fotball har utviklet seg i retning av å være en helårsidrett og det må vi prøve å legge til rette for så langt vi klarer, sa varaordfører i Ski kommune, Camilla Hille.

Dette er ikke et tilfelle i Oppegård kommune. Her har idrettslagene ansvar for drift. Til tross for at Kolbotn idrettslag (KIL) har en veldig aktiv fotballgruppe med rundt 1000 spillere i alle aldre og er per i dag en av de største fotballklubbene i landet, har KIL aldri fått tilskudd fra kommunen til brøyting og vinterdrift.

– Hvorfor kan ikke de mindre banene i Oppegård kommune brøytes om vinteren slik det gjøres på de fire banene i Ski kommune?

– Da de mindre banene i vår kommune ble bygget, var det en forutsetning at disse ikke skulle vinterdriftes og de ble bygd som sommerbaner. Det er derfor ikke laget deponi med asfalt/kunstgress under, sier Gry Larsen i UTE Oppegård.  

– Prioriteringsspørsmål

Det er fylkeskommunene som behandler tilskuddssøknadene, med unntak av noen ekstratilskudd gitt til anleggene i Oppegård kommune direkte fra Kulturdepartementet (KUD) som en pressområdesatsning.

KUD har en overordnet oversikt over fylkeskommunenes fordeling via Anleggsregisteret. Her kan du finne en oversikt over alle tilskudd gitt til kunstgressbaner, inkludert de nevnte ekstratilskuddene (se faktaboksene øverst i saken).

– Har dere en normtall for hvor mange baner med undervarme skal det være i kommunene som Oppegård og Ski?

– KUD har ingen normtall for anleggsbygging. Det er ikke i dag noen krav eller føringer på antall eller plassering av undervarmeanlegg på kunstgressbaner. Som alle andre anlegg i denne tilskuddsordningen må dette skje som del av en behovsvurdering hos både søker og kommunen i sine prioriteringer, sier Kjartan Sverdrup.

– En kunstgressbane skal være åpen i sommerhalvåret, men trenger ikke å brøytes og driftes om vinteren.

Espen Andersen, rådgiver i Akershus fylkeskommune

Kan rehabiliteres etter ti år

Sverdrup i KUD forklarer videre at når kommunen får tilskudd til anlegg, må anlegget ha vært i bruk i tjue år før kommunen kan få nye tilskudd til det.

– Det er gjort unntak for å rehabilitere idrettsgulv og kunstgress med tilskudd etter kun minimum ti år. En forutsetter da at anleggseier holder anlegget ved like i perioden. En har naturligvis mulighet for å gjøre tiltak på anlegget for å holde det i stand, selv om man ikke kan søke om tilskudd, understreker han.

– Trenger ikke å driftes om vinteren

DETTE FIKK OPPEGÅRD: Det er fylkeskommunene som behandler tilskuddssøknadene, med unntak av noen ekstratilskudd gitt til anleggene fra KUD som pressområdesatsning. Her kan du se en oversikt over alle tilskuddene gitt til anlegg registrert som kunstgress i Oppegård.
DETTE FIKK OPPEGÅRD: Det er fylkeskommunene som behandler tilskuddssøknadene, med unntak av noen ekstratilskudd gitt til anleggene fra KUD som pressområdesatsning. Her kan du se en oversikt over alle tilskuddene gitt til anlegg registrert som kunstgress i Oppegård.
DETTE FIKK SKI: Det er fylkeskommunene som behandler tilskuddssøknadene, med unntak av noen ekstratilskudd gitt til anleggene fra KUD som pressområdesatsning. Her kan du se en oversikt over alle tilskuddene gitt til anlegg registrert som kunstgress i Ski.<div class="article-image-photographer">Kilde: KUD</div>
DETTE FIKK SKI: Det er fylkeskommunene som behandler tilskuddssøknadene, med unntak av noen ekstratilskudd gitt til anleggene fra KUD som pressområdesatsning. Her kan du se en oversikt over alle tilskuddene gitt til anlegg registrert som kunstgress i Ski.
Kilde: KUD

Rådgiver Espen Andersen i Akershus fylkeskommune bekrefter at Sofiemyr kunstgress ikke har fått spillemidler til undervarme.

– Siden det ikke er gitt statlig tilskudd til undervarmen kan det heller ikke stilles noen krav fra KUD om at anlegget skal driftes på vinteren. Det eneste kravet som stilles er at kunstgressbanen skal driftes i ti år og at periodene hvor anlegget er åpent skal følge årstidene. En kunstgressbane skal jo da være åpen i sommerhalvåret, men trenger ikke å brøytes og driftes om vinteren, sier han.

Fikk 1 million til rehabilitering på Østre Greverud i 2019

Når det gjelder kunstgressbanen på Østre Greverud, sier han at anlegget har mottatt 2,5 millioner kroner i spillemiidler til selve banen (red. anm: til kunstgresset og lysanlegget) og 700.000 kroner til undervarmeanlegget.

– I tillegg har kommunen fått 1 millioner kroner til rehabilitering av denne banen i 2019. Denne rehabiliteringen har ikke skjedd ennå, men vil gjennomføres til neste år, sier Andersen.

Her kan du se en oversikt over tilskuddene gitt til anleggene i Oppegård og Ski:

 
 
Powered by Labrador CMS