SER PÅ ANTALL ELEVER PER LÆRER: Bildet ble tatt på Østli skole og har ikke noe å gjøre med saken om lærernormen, men kun som illustrasjon for saken. Foto: Yana Stubberudlien
SER PÅ ANTALL ELEVER PER LÆRER: Bildet ble tatt på Østli skole og har ikke noe å gjøre med saken om lærernormen, men kun som illustrasjon for saken. Foto: Yana Stubberudlien

Åpner tilsyn på elleve skoler

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil ha tilsyn med totalt elleve grunnskoler i kommunen som har innrapportert at de ikke oppfyller lærernormen.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har varslet Nordre Follo kommune om at det skal åpnes tilsyn på totalt elleve grunnskoler i Nordre Follo hvorav tre av skolene ligger i tidligere Oppegård kommune:

  • Flåtestad skole (ungdomsskole)
  • Greverud skole (barneskole)
  • Tårnåsen skole (barneskole).

Ytterligere åtte skoler ligger i tidligere Ski kommune: Bøleråsen skole, Finstad skole, Hebekk skole, Langhus skole, Kråkstad og Skotbu skoler, Ski ungdomsskole og Vevelstadåsen skole.

Bakgrunnen for at Statsforvalteren skal ha tilsyn på de elleve skolene i Nordre Follo er at den innrapporterte informasjonen fra disse skolene til GSI (grunnskolens informasjonssystem til Utdanningsdirektoratet) viser at lærernormen ikke var oppfylt ved disse skolene per 1. oktober 2020.

Les også: Fant skjelett av katt på Sofiemyr skole

Hva er lærernormen?

Lærernormen er ikke det samme som klassestørrelse. Normen sier at skolene skal ha et gjennomsnittlig forholdstall mellom lærere og elever i ordinær undervisning på:

  • maks. 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn
  • maks. 20 elever per lærer på 5.-7. årstrinn
  • maks. 20 elever per lærer på 8.-10. årstrinn.

– Lærernormen ble fullt ut innført fra skoleåret 2019-2020. Varslene peker på at de aktuelle skolene i Nordre Follo ligger noe over normen. Ingen av skolene ligger langt unna på rapporteringstidspunktet, men lærernormen er absolutt. Kommunen eller skolene skal ikke ha et desimaltall over 15 eller 20, så dette blir fulgt opp, skriver Nordre Follo på sin hjemmeside.

Les også: Mangler flere lærere i grunnskolen

Dette viser resultatene i tidligere Oppegård

Da Oppegård Avis omtalte saken om lærernormen i 2018, hadde Greverud skole det største behovet for flere lærere i tidligere Oppegård kommune. Skolen hadde da behov for 3,5 ekstra undervisningsårsverk for å oppfylle kravet til lærernormen på 1.-4. trinn. Ingen av skolene i tidligere Oppegård kommune hadde da søkt dispensasjon fra lærernormen til tross for illevarslende tall. Kommunen sa til Oppegård Avis i 2018 at det hadde blitt ansatt nok lærere til å oppfylle lærernormen.

Situasjonen med lærernormen er fortsatt verst på Greverud skole hvis man begrenser seg til kun det som var tidligere Oppegård kommune.

Dette viser de innrapporterte tallene per 1. oktober 2020:

  • Greverud skole oppfyller ikke normen for lærertetthet på 1.-7. trinn.

Skolen har innrapportert 15,7 elever per lærer på 1.-4. trinn per 1. oktober 2020 (normen er 15 elever per lærer), og mangler dermed 0,9 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet.

Gruppestørrelsen på 5.-7. trinn er 20,5 elever per lærer (normen er 20 elever per lærer), så skolen mangler 0,4 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet.

  • Tårnåsen skole oppfyller ikke normen for lærertetthet på 1.-4. trinn (15 elever pr lærer).

Skolen har 15,5 elever per lærer på 1.-4. trinn, og mangler dermed 0,6 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet.

  • Flåtestad skole oppfyller ikke normen for lærertetthet på 8.-10. trinn (20 elever pr lærer).

Skolen har 22,3 elever per lærer, og mangler 1,9 ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet.

Les også: "Skolen har nok lærere"

Elever og foreldre blir involvert

Statsforvalteren ønsker innspill fra elever og foreldre på de aktuelle skolene. Skolene har derfor informert elever og foresatte via elevråd og FAU så de kan uttale seg om forholdene ved sin skole.

– Vi er fornøyde med at elever og foreldre har mulighet til å uttale seg, noe som sikrer muligheten for involvering, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Videre arbeid

Kommunen skal gi tilbakemelding til Statsforvalteren innen 9. april. Tilbakemeldingene vil avklare eventuelle feilføringer, forhold som er rettet opp og om enkelte skoler ikke oppfyller lærernormen.

Etter at Statsforvalteren har fått tilbakemelding vil de fatte eventuelle endelig vedtak om rette forhold som ikke er i tråd med lærernormen.

Hvis forholdene skyldes feilføringer eller forhold som er rettet opp, blir tilsynet avsluttet uten at det pekes på regelbrudd. Kommunen «er på» og tar lærdom av tilsynet.

Oppegård Avis følger opp saken.