Leserinnlegg

VIKTIG MED TIDLIG OPPLÆRING: Barn må bli tidlig trygge i vann.
VIKTIG MED TIDLIG OPPLÆRING: Barn må bli tidlig trygge i vann.

Flere svømmedyktige barn med Venstre

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og svømmedyktig i en alder av 35 år. Camilla Hille, ordførerkandidat for Venstre i Nordre Follo og svømmedyktig i en alder av 7 år.

Publisert

Nå venter en god sommer på de fleste av oss. Vi er heldige vi i Norge; vi har enorme mengder rent og friskt vann å boltre oss i. I vårt nærmiljø er for eksempel Midsjøvann, Breivoll, Langen og Vientjern med flere populære badeplasser.

UKENS LESERINNLEGG: Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, og Camilla Hille, ordførerkandidat for Venstre i Nordre Follo kommune, står bak dette leserinnlegget.
UKENS LESERINNLEGG: Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, og Camilla Hille, ordførerkandidat for Venstre i Nordre Follo kommune, står bak dette leserinnlegget.

Det er forfriskende og deilig, opplevelsesfullt og befriende å ta seg en dukkert, men det er for de av oss som mestrer vannet. Slik er det ikke for alle.

Også denne sommeren vil noen omkomme på sjøen eller i et tjern.  Mange har ikke svømmekunnskaper gode nok til å redde eget liv, eller andres, om ulykken er ute. 

Dårligst i Norden

Fakta er at Norge er dårligst av alle land i Norden hva kommer til svømmekunnskaper hos barn. Dette måles likt for alle tiåringer i hele Norden.

Alarmerende nok, er kun 50 prosent av våre norske tiåringer svømmedyktige. Vi ligger etter andre skandinaviske land.

Det er viktig å gjøre endringer når vi vet at det norske skoleverket ikke har vært i stand til å gi tilstrekkelig svømmeundervisning til alle. Det handler ikke nødvendigvis om at svømmeundervisningen som ble gitt var så dårlig, men uansett grunn, så har kun halvparten av barna bestått svømmeprøven.

Oppstart helst i barnehagen

For å forstå bedre, inviterte vi i Venstre samtlige aktører i svømmenorge til Stortinget med spørsmål om hva Venstre kunne gjøre for å ruste barn bedre for den aktivitet, som mange ser på som selvfølgelig.

Svaret fra samtlige «svømmeeksperter» var at opplæringen må starte tidlig. Helst allerede i barnehagen.

Med disse klare anbefalingene til å oss i Venstre, tok vi derfor initiativ til en helt konkret ny tilskuddsordning. Den kan vi, med hånden på hjertet, si har kommet på plass takket være oss i Venstre.

Kan få gratis svømmeopplæring i barnehagen

Ordningen er gratis svømmeopplæring i barnehagene. Den fungerer slik: Stortinget bevilger penger til svømmeopplæring i barnehagene. Barnehagene søker på midlene via fylkeskommunen.

Barnehageansatt tar så med seg barna fra barnehagen til den lokale svømmehallen. Der står svømmeeksperter klare til å ta imot barna i svømmehallen. De står for opplæringen, ikke barnehageansatte.

Alle utgifter med dette dekkes av staten over statsbudsjettet. Det er ingen skjul egenandel med liten skrift.

For at vi skal kunne utnytte disse mulighetene trenger vi god svømmehallkapasitet i Nordre Follo.

Vårt mål med innlegget er å presse på for at så mange barn som mulig får et tilbud allerede i barnehagen og benytter seg av tilbudet Venstre har fått på plass.

God svømmeopplæring er en viktig prioritering for Nordre Follo lokale og Venstre nasjonalt. Venstre skal få barna i kommunenorge til å bli Skandinavias beste svømmere.

Ordningen er gratis, og derfor bør alle kommuner og alle barnehager benytte seg av tilbudet.

I Nordre Follo skal vi bli bedre til dette, i Ski kommune har ordningen blitt benyttet for lite. Det henger selvsagt sammen med dårlig kapasitet.

Hva har vi gjort?

Venstre har sikret hele 66 millioner kroner til svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna, femåringene, årlig!

Helt siden vi fikk startet opp ordningen i 2015 har beløpet gradvis økt, og vi er snart der at nærmere 100.000 barn kan få svømmeopplæringen i barnehagen.

Brukes potten opp, skal vi i Venstre nok også få gjennomslag for å øke potten. Hjelp oss med å øke potten. Ta ordningen i bruk! 

Venstre har også fulgt opp med at svømmeundervisning bør komme tidligere på planen i skolene. 

I forslaget til nye læreplaner som nå er på høring, foreslås svømmeopplæring flyttet fra 4. klasse til 2. klasse, med mulighet for skolene å starte allerede fra 1. klasse.

Vi i Venstre mener nemlig at opplæringen må starte tidligst mulig. Om barna da i tillegg har fått med seg svømmeopplæring fra barnehagen, vil politikk her være livreddende.

71 Grader Nord

Abid Raja, kanskje den mest dumdristige av oss to, deltok i tv-programmet 71 grader nord i 2011 og fikk da føle på kroppen hva manglende svømmekunnskaper kan føre til.

Utfordringen var å hoppe fra en båt og svømme i land. Null problem! Umiddelbart etter kontakten med vannflaten kom panikken.

Å selv feilaktig tro at man kan svømme, attpåtil i urolig sjø, var ikke et godt utgangpunkt. Manglende svømmekunnskaper gjorde møtet med vannet til en sterk påkjenning.

Ikke lenge etter ble ny svømmeopplæring gjennomført og i midten av 30-årene kom svømmeferdighetene endelig på plass.

Som rikspolitiker og lokalpolitiker skal vi sammen gjøre en innsats for å få alle våre barnehager med på ordningen. Og vi håper å ha deg som er forelder eller besteforelder til et barn som går i barnehagen, eller på skolen, eller du som selv jobber i barnehagen, skolen eller svømmeklubben, med på laget.

For ambisjonen må være at Nordre Follo skal bli best av alle kommuner i hele Norden!

Langhus svømmehall utsatt!

Vi er glad for at vi skal ha en grundig debatt med flere aktører om svømmehallen på Langhus og fremtidig behov i Nordre Follo.

Når det nå skal bygges en ny svømmehall må vi tenke godt og grundig. Vi må sikre mange målgruppers behov, men viktigst er opplæringen til alle våre barn.

En ny svømmehall skal tjene vårt behov i 50 år, da må vi bygge for framtida.

Les også: – Velg 50-metersbasseng uten stupetårn og færre sitteplasser

Powered by Labrador CMS