Leirskole i Oppegård

MINNER FOR LIVET: 6. trinn på Greverud skole har en tradisjon med leirskoletur i juni. Uken tilbringes på Kystleirskolen på Risøya. Bildet er fra fjorårets tur.
MINNER FOR LIVET: 6. trinn på Greverud skole har en tradisjon med leirskoletur i juni. Uken tilbringes på Kystleirskolen på Risøya. Bildet er fra fjorårets tur.

Jubler for gratis leirskole

Fra 1. august 2019 er det nå blitt lovfestet at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård kommune, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten.

Publisert

Kristine Brataas Løvsland (37), som har to barn på Sofiemyr skole, er en av de mange foresatte til barn i vår kommune som kan slippe jubelen løs.

     Fakta om leirskoletilbudet

  • Omtrent 80 prosent av elevene i Norge fikk tilbud om leirskole (2016-statistikk, Kommunal Rapport), men noen kommuner, deriblant Oppegård, Gjøvik og begge Toten-kommunene, sa nei til å finansiere leirskole og la opp til at foreldre og elever selv måtte betale turen gjennom loddsalg, kiosksalg, dopapirsalg, dugnader og gaver.
  • Leirskoleoppholdet skal nå finansieres gjennom kommunerammen samt et øremerket tilskudd på budsjettet fra Kunnskapsdepartementet.

  • Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter, men for at kommunen skal få midler til leirskolen i form av rammeoverføringen fra regjeringen stilles det følgende krav:

    "Leirskolen må være på minst tre overnattinger, en del av aktivitetene på turen skal være opplæring, turen må planlegges sammen med elever og foreldre og det må tas hensyn til ulike behov blant elevene."

– Endelig kan vi slippe å samle inn penger til dette og mase på foreldrene med kakelotterier og annet, sier 37-åringen.

Les saken her: Kuttet støtten til leirskole i ti år

Betalt av foreldre i ti år

Til tross for at leirskoleturer har vært et gratis tilbud til elever i de fleste kommunene i Norge, har Oppegård vært blant de få kommunene som har valgt å kutte støtten til leirskole.

Kommunestyret i Oppegård fattet et vedtak om dette for ti år siden, og siden den gang har foreldrene måtte finansiere disse turene gjennom loddsalg, dugnader og gaver.

Leirskole arrangeres for elevene på 6. trinn, men innsamlingen av penger til turen starter allerede på 1. trinn.

I år har foreldrene til de rundt 400 sjetteklassingene i Oppegård betalt rundt 3.000 kroner per elev for en ukes leirskole i slutten av skoleåret. Med dette har kommunen  spart rundt 1,2 millioner kroner for 2019-kullet.

Les også: Snart kan leirskole bli gratis i Oppegård

Skal dekkes av kommunen

Fra 1. august 2019 er det nå blitt lovfestet at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård kommune, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten.

Rådmann Lars Henrik Bøhler har nå besluttet at leirskole skal dekkes innenfor skolenes eksisterende rammer.

– De pengene som er samlet inn til leirskole blir satt på en konto som foreldrekontakter i hver klasse disponerer. Dette er midler som er oppspart over flere år og øremerket leirskole, sier han.

Disponeres fullt og helt av foreldrene

Når elevene har vært på leirskolen, er det skolen som betaler fakturaen og foreldrene overfører tilsvarende beløp til skolen.

– Hva skjer med de allerede innsamlede pengene?

– Hva foreldrene nå ønsker å benytte disse pengene til er utenfor skolens ansvars- og oppfølgingsområde. De disponeres fullt og helt av foreldrene, sier rådmannen.

Han sier videre at det ikke blir noen endringer på refusjon for leirskolelærerne, det vil si pengene som Utdanningsdirektoratet utbetaler på slutten av året.

– Dette tilskuddet blir beregnet i forhold til antall elever som rapporteres å ha vært eller skal delta på leirskole i løpet av kalenderåret, sier Bøhler.

– Skal brukes til noe sosialt for klassen

Kristine Brataas Løvsland fra Sofiemyr har sittet i leirskolekomiteen for tredje trinn på Sofiemyr skole.

– Vi har samlet inn rundt 50.000 kroner i første og andre klasse. Det blir vanskelig å tilbakebetale disse til foreldrene siden innbetalingene måtte skje uten øremerking per elev på grunn av de strenge reglene rundt dette, sier 37-åringen.

Foreløpig er det ikke bestemt hva disse pengene skal brukes til.

Dette må drøftes med foreldrene på trinnet og bestemmes i fellesskap. Kanskje det kan brukes til noe sosialt for elevene på trinnet, sier Brataas Løvsland.

Om leirskolene i Nordre Follo våren 2020

Når det gjelder leirskole som skal gjennomføres i Nordre Follo til våren 2020, sier rådmannen at det jobbes nå med felles prinsipper og rutiner for Nordre Follo.

– Hvorledes Nordre Follo ønsker å tilrettelegge disse leirskolene for fremtiden vil nok bli fremmet som en politisk sak til for de nye folkevalgte. Dette vil omfatte både kostnader, varighet på oppholdet og valg av alternativer, sier Lars Henrik Bøhler.

Les også: Store forskjeller fra skole til skole