SLIK KAN DET BLI: Denne illustarasjonen viser på venstre side de nye båtplassene som er foreslått etablert, samt fjordsenter, grøntareal og parkering der opplagsplassen til Oppegård Båteforening er i dag.
SLIK KAN DET BLI: Denne illustarasjonen viser på venstre side de nye båtplassene som er foreslått etablert, samt fjordsenter, grøntareal og parkering der opplagsplassen til Oppegård Båteforening er i dag.

Et hav av muligheter

Siden 90-tallet har Oslo kommune sett på løsninger for en småbåthavn ved Ljansbruket. Nå skal nye planer ut på høring.

Publisert

– Utgangspunktet var en småbåthavn i den gamle fjordbruksplanen, som ikke lenger er aktuell. Det har kommet til nye planer i etterkant, og dette prosjektet har inngått i det. Samtidig er jo området fra Fiskovollbukta helt frem til Ingierstrand bad et fantastisk rekreasjonsområde, sier Ingrid Beate Opdal, landskapsarkitekt i Bymiljøetaten i Oslo.

Reguleringsplanen for dette området har vært under planlegging i mange år. Nå skal prosjektet, etter planen, legges ut på høring i april.

– Det ligger midt i grensenland, mellom kommunegrenser, så det er et typisk «ikke sted» på mange måter. Derfor er det ekstra viktig å åpne det opp, for ellers blir Ljansbruket en kile i det felles rekreasjonsområdet, sier Opdal.

Flotte kvaliteter

NATUR: Landskapsarkitekt Ingrid Beate Opdal vil åpne opp og gi flere tilgang til områdene i planforslaget.
NATUR: Landskapsarkitekt Ingrid Beate Opdal vil åpne opp og gi flere tilgang til områdene i planforslaget.

Ifølge planene som er lagt frem, skal det etableres et fjordsenter, samt turveier som binder hele området sammen fra Hvervenbukta til Ingierstrand bad. I tillegg er det lagt opp til en småbåthavn, som skal ligge på Oslosiden av fjorden, med tilknytning til den eksisterende moloen til Oppegård båthavn.

– Tenk om du kunne parkere på Hvervenbukta, kjøpe en is på Ljansbruket, og så gå videre til Ingierstrand bad og spise middag der. En tur som vil gi flotte natur og kulturopplevelser, sier Opdal.

Fjordsenter

Det er satt av 72 plasser til parkering i planforslaget, samt 50 plasser til sykkelparkering på området. I tillegg til at deler av eksisterende opplagsplass i Oppgård båthavn skal bli parkering og park, skal også Kruttmølleplassen kunne benyttes til parkering i sommermånedene.Fjordsenteret skal tilby ulike servicerelaterte aktiviteter til brukerne: «For eksempel: Servicesenter for gjestebåter, forretning for båtsport/fiske, bevertning med uteservering, utleie av båter/dykkerutstyr med mere, utstillingslokaler, møtelokaler, klubblokaler for lag/foreninger, lager og båtverksted. Det tillates utendørs lagring av joller, seilbrett og lignende, samt varelevering til fjordsenteret.»

AKTIVITET: Det nye fjordsenteret er tiltenkt å huse flere typer aktiviteter, samt serveringsted og klubblokaler, og skal være åpnet for alle.
AKTIVITET: Det nye fjordsenteret er tiltenkt å huse flere typer aktiviteter, samt serveringsted og klubblokaler, og skal være åpnet for alle.

Saken fortsetter under bildet.

 

Ifølge Opdal er de tro mot planene om at et fjordsenter kan skape mer liv og røre.

– Det er ikke fullstendig konkretisert, det er mange muligheter og lagt opp til forskjellige ting. Vi tar med alle elementene i et samlet forslag fordi det er så sårbart landskap, og dersom man ønsker å definere bruken, er dette en måte å få veid de forskjellige elementene opp mot hverandre, sier Opdal.

Nye båtplasser

Det skal i tillegg til fjordsenteret etablereres småbåthavn med kapasitet til 350 båter, og også etableres flytende bølgebrytere for å skjerme havnen, samt tilhørende anlegg som flytebrygger, utliggere og lignende.

UT PÅ TUR: Nye turveier er foreslått, som skal binde Oslo og Oppegård-siden sammen.
UT PÅ TUR: Nye turveier er foreslått, som skal binde Oslo og Oppegård-siden sammen.

– Flytemolo er mest skånsomt mot naturen, samtidig vet vi at det er anlagt tilsvarende langs norskekysten som har langt større vind- og bølgepåvirkning, sier Opdal.

Det er også lagt frem forslag om bryggekonstruksjon mellom Ljansbruket og den ene flytende bølgebryteren, som skal være åpen for alle og benyttes til gangadkomst til båtplassene og forbindelse mellom fjordsenteret og badeplass.

– Tro, håp og kjærlighet

Det har foreligget mange planer oppigjennom årene, hva tilsier at det skal bli noe av nå?

– Tro, håp og kjærlighet, vi kan ikke gi oss. Det som jo er mest adekvat å tenke på er turveien. Der er det ikke helt urealistisk at man kan få til. Og så er det mange som har behov for og ønske om småbåtplass, sier Opdal.

Hvorfor har dere ikke involvert Oppegård Båtforening på et tidligere tidspunkt i og med at det er, ifølge styret, såpass stor inngripen i deres drift?

– De kan hevde det i dag, men når dette hele startet opp, så var det møte på møte med både grunneier, båtforeningen og naturforbundet. Alle var involvert og invitert. De har ikke vært involvert på slutten, men jeg mener at vi har samarbeidet med dem tidligere, og vet hva de mener om forholdene. Vi anser at denne planen er det beste for området og befolkningen generelt. Det er det perspektivtet vi regulerer etter, sier Opdal.

Som landskapsarkitekt er Opdal opptatt av tilgjengeligheten for publikum, og håper dette prosjektet kan være med på å åpne området for flere.

– Mitt fokus er at jeg ønsker så gjerne å skape større tilgjengelighet. Det er så mange fantastisk fine kvaliteter der, men som er veldig lite tilgjengelig.