LEKKASJER: – Høyre, som har styrt Oppegård i 50 år, bærer ansvaret for at kommunen nå er inne på verstinglisten over kommuner med høy lekkasjegrad, skriver Arbeiderpartiets ordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje.

Vedlikeholdsbomben innen vann og avløp må fjernes

At over halvparten av vannet vårt forsvinner ut igjen i det fri på grunn av lekkasjer i vann- og avløpsnettet er ikke akseptabelt. Høyre, som har styrt Oppegård i femti år, må bære hovedansvaret for at vedlikeholdsbomben nå er større enn noen gang.

Publisert

Det er på høy tid å skaffe seg mer kunnskap om årsakene til problemene og finne målrettede tiltak som bedrer situasjonen.

Den siste tidens oppslag om lekkasjegraden i Oppegård kommune er lite hyggelig lesning. Oppegård Avis skriver i en artikkel 3. juli at Oppegårds lekkasjegrad nå er oppe i 53,3 % og at vi dermed er inne på topp ti-listen over norske kommuner som lekker mest. Tallet er oppsiktsvekkende men dessverre ikke overraskende.

Rådmannen skriver nemlig dette i siste årsberetning for Oppegård kommune: «I 2018 har utskiftningen av vannledningsnett vært på 1,55 %, mens utskiftningen av avløpsnett var på 1,36 %. Målet er 2 % årlig utskiftning av eksisterende ledningsnett i gjennomsnitt for de siste tre år. Utskiftningen av vann - og avløpsnett var svært lav i 2015 og 2016.»

Høyre, som har styrt Oppegård i 50 år, bærer ansvaret for at kommunen nå er inne på verstinglisten over kommuner med høy lekkasjegrad. Vann- og avløpsområdet burde fått en tettere oppfølging da tallene viser at det er et stykke igjen, både med tanke på mål, tiltak og resultat.

De fleste av oss tar det for gitt at vannet kommer ut av springen, og at avløpet fører bort skittent vann. Vi tenker ikke mer på det – før ting stopper opp. Den ventede befolkningsveksten fører til ytterligere press på vann- og avløpsnettet og vi har ikke råd til å vente til større driftsstanser melder seg.

 Vi i Nordre Follo Arbeiderparti tar ikke like lett på lekkasjegraden og vil innføre flere tiltak for å sørge for at vannet faktisk kommer frem til kranene til kommunens innbyggere. Vanntapet koster deg og meg masse penger og det skulle bare mangle om ikke vann- og avløpsavgiften vi allerede betaler brukes mer fornuftig slik at vedlikeholdsbomben fjernes.  

 Overordnet vil Nordre Follo Arbeiderparti ta initiativ til at kommunen skaffer seg oversikt over hvor stort dette problemet faktisk er gjennom en grundig behovsanalyse. Deretter er det viktig å regne på hvor store kostnader det er snakk om slik at vi som innbyggere faktisk vet hva vi skal forholde oss til.

 Videre utgjør driftsforstyrrelsene et samfunnsøkonomisk tap som ingen i kommunen har regnet skikkelig på. Høyre lukker dermed øynene for den økonomiske utfordringen dette utgjør – på samme måten som de gjør det med den høye gjeldsgraden. Det er rett og slett uansvarlig.

 Nordre Follo Arbeiderparti vil ta grep om situasjonen i hele vår nye storkommune og vil derfor prioritere:

  • En analyse av det samlede investeringsbehovet innen VA i hele Nordre Follo - for å få kunnskap om hvor stor utfordringen er
  • Målrettet utskiftning av dårlig ledningsnett
  • Utplassering av vannmålere på det kommunale ledningsnettet for raskere og mer effektiv sporing av vannlekkasjer
  • Forebyggende spyling av høyrisikosteder på ledningsnettet for å hindre blokkering som kan føre til unødvendig skade
  • Flere holdningsskapende kampanjer

 Det er vi som er politikere som har ansvaret - og det er vi i Nordre Follo Arbeiderparti som kommer til å drive denne saken fremover. Fordi det er i fellesskapets interesse at vi har et trygt og bærekraftig vann- og avløpssystem som fungerer også i fremtiden. 

Powered by Labrador CMS