NYTT NAVN: Dalsveien er fra 1. januar 2020 en saga blott i Oppegård. Da blir veien hetende Radka Toneffs vei.
NYTT NAVN: Dalsveien er fra 1. januar 2020 en saga blott i Oppegård. Da blir veien hetende Radka Toneffs vei.

Nå får Oppegård en Radka Toneffs vei

Navneforslagene til veiene i Oppegård og Ski som må bytte navn er nå klare.

Publisert

Fra 1. januar 2020, når Nordre Follo trer i kraft, vil 13 veier i Oppegård og 16 veier i Ski, få nye navn. Dette er fordi alle veinavn i en kommune må være unike slik at misforståelser ikke oppstår, primært for utrykningskjøretøy. I tillegg til de 13 veiene i kommunen som får nye navn, vil tre veier i Oppegård bli omadressert til allerede eksisterende veier.

FÅR EGEN VEI: Radka Toneff var en anerkjent jazzmusiker og komponist.
FÅR EGEN VEI: Radka Toneff var en anerkjent jazzmusiker og komponist.

Administrasjonen i Oppegård og Ski har mottatt omtrent 350 forslag til veinavn fra folk i begge kommunene. Nå har de silet ut forslagene som politikerne skal ta stilling til 19. juni. Navnene er valgt i samråd med historielagene og sendt inn til språkrådet. Innstillingen til prosjektrådmann Gro Herheim, er at fellesnemnda godkjenner navnene. 

Dette er forslagene:

Oppegård:

Balders vei – Fjellsvingen

Bjerkeveien –  Bjerkebakken

Dalskleiva – Kleiva

Dalsveien – Radka Toneffs vei

Einerveien – Einersvingen

Kirkeveien – Kirkebakken

Orreveien – Bokfinkveien

Ospelia – Lønnelia

Parkveien – Gamle Parkveien

Rugdeveien – Dueveien

Skogveien – Skogkanten

Tårnveien – Vanntårnveien

Tømmerveien – Tømmerfaret

Skolebakken omadresseres til Kolbotn Terrasse
Stasjonsveien omadresseres til Sætreskogveien
Åsenveien omadresseres til Kringsjåveien

 

Ski:

Bakkeveien – Skorhaugbakken/Skorobakken

Bekkeliveien – Blåveisbekken

Damveien – Damfaret

Elgfaret – Gaupefaret

Fjellveien – Stigninga

Greverudveien – Bjørnstadveien

Hareveien – Beverstien

Holteveien – Konduktørveien

Jotunveien – Slorabekken

Noråsveien – Åkereveien

Røsslyngveien – Finstadskogen

Rådyrveien – Salamanderveien

Sagveien – Sagtomta

Solveien – Solsvingen

Sætreveien – Eplehagen

Vestliveien – Krakelsrudveien