Prosjektet "Sommerjobb til ungdom i Nordre Follo"

INITIATIVTAKERNE: Frivillig Anne Anderssen fra 'Bestemorsbedriften' og Bernd Gutbier fra Oppegård Røde Kors håper på at næringsdrivende i Nordre Follo støtter prosjektet i 2020.
INITIATIVTAKERNE: Frivillig Anne Anderssen fra "Bestemorsbedriften" og Bernd Gutbier fra Oppegård Røde Kors håper på at næringsdrivende i Nordre Follo støtter prosjektet i 2020.

Vil skaffe sommerjobb til ungdom

– Vi ser for oss at mellom 100 og 150 ungdommer i Nordre Follo trenger og ønsker seg sommerjobb i år og i årene fremover. Uten aktiv bidrag fra næringslivet i Nordre Follo krever det et årlig kommunalt budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (66) fra Kolbotn.

Publisert

Gutbier sier at i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo er dette et godt etablert tilbud siden 2007.

– Der får de mellom 300 og 400 søknader fra ungdommer hvert år, og mellom 100 og 150 av disse får sommerjobb takket være et godt og aktiv samarbeid mellom kommunen og næringsdrivende, sier Gutbier.

I Oppegård fikk kun 21 ungdommer sommerjobb i to til fire uker i fjor. Pilotprosjektet, rettet mot ungdom i bosatte flyktningfamilier og enslige mindreårige flyktninger i alderen fra 14 til 19 år, ble finansiert av tilskudd Oppegård kommune mottok fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

– Vi tror at behovet for dette tilbudet er stort i Nordre Follo, sier Gutbier.

Kartlegger behovet

Nå ønsker ungdomsgruppen til Oppegård Røde Kors å kartlegge det reelle behovet for tilbudet i vår kommune. Foreløpig er det planer om å utvide prosjektet til å omfatte både etniske norske ungdommer og flyktninger fra 15 til 19 år uten nettverk i hele Nordre Follo.

– Er du fra Nordre Follo, mellom 15 og 19 år, uten nettverk og ønsker deg en sommerjobb, gå inn på hjemmesiden til Oppegård Røde Kors. Fyll inn skjemaet du finner der og send oss inn din søknad innen 17. april, sier Gutbier.

Fikk 500.000 kroner

– Oppegård kommune bidro med en halv million kroner da vi startet dette prosjektet i fjor. Prosjektet var vellykket og skulle vurderes videreført  i år, men vi tviler nå på om det er satt av tilstrekkelige midler til dette prosjektet i år, sier Anne Anderssen (74) fra Sofiemyr.

Anderssen, kjent som flyktningguide og frivillig fra «Bestemorsbedriften», ble kjent med Bernd Gutbier i februar 2019 da de to inngikk et samarbeid om prosjektet under den andre Frivilligbørsen i Kolben.

– Her skrev både kommunen og Oppegård Næringsforum en intensjonsavtale med oss om å hjelpe med å skaffe sommerjobber til ungdom, sier Gutbier og Anderssen.

– Verdifullt prosjekt med store ringvirkninger

BLE KÅRET TIL ÅRETS PROSJEKT: På bildet kan du se Linn Hattvang, daglig leder på Hjørnet Ungdomskafé på Kolbotn.
BLE KÅRET TIL ÅRETS PROSJEKT: På bildet kan du se Linn Hattvang, daglig leder på Hjørnet Ungdomskafé på Kolbotn.

Bibliotekar ved Oppegård bibliotek og varaordfører i Nordre Follo, Hans Martin Enger (MDG), jobbet tett på flere av sommerjobberne i fjor.

– Dette var et utrolig spennende prosjekt, og et fantastisk initiativ fra Røde Kors og Anne Anderssen. Jeg var tett på flere av ungdommene som hadde sommerjobb blant annet i BUA, og fikk se at dette var veldig verdifullt for både BUA, biblioteket og ungdommene selv. Også andre steder skapte sommerjobbene store ringvirkninger, sier Enger.

Han sier fjorårets sommerjobb-prosjekt SommeråpentUNG på Hjørnet Ungdomskafé like (red. anm.: holder til ved Oppegård rådhus) ble til og med kåret til årets prosjekt til Ungdom og Fritid, som er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som organiserer nå over 600 fritidsklubber og ungdomshus over hele landet.

Juryen har blitt imponert over det unike prosjektet hvor flere ungdommer fikk sommerjobb som kafemedarbeidere og aktivitetsledere, med ansvar for å gjennomføre aktiviteter og sørge for at de over 1000 ungdommene som benyttet seg av sommertilbudet på kafeen, følte seg inkludert.

– Selv om næringsforumet ikke bidro med noe i fjor, tror jeg på at næringsdrivende i Nordre Follo er positivt innstilt til dette prosjektet. Derfor anmoder jeg alle bedrifter som ønsker å tilby en sommerjobb til ungdommene i 2020 om å kontakte Oppegård Røde Kors.

Bernd Gutbier, nestleder i Oppegård Røde Kors

"Ungdommene selv sto for opprigg og nedrigg av utearealer, satte i gang ulike aktiviteter, lagde mat, sto for grilling og var bærebjelkene i hele prosjektet. Vi er imponert over hvordan prosjektet er gjennomført med høy grad av medvirkning, hvor mange dere har nådd med prosjektet og hvordan dere benyttet prosjektet til å gi verdifull jobbsøkekompetanse og arbeidserfaring til de som var involvert", skriver juryen.

Fikk tomme løfter fra næringsforumet

De reagerer på at Oppegård Næringsforum, med daværende styreleder Jarle Ørnebo og styremedlem Morten Pedersen, ikke har bidratt med noe som helst til dette prosjektet til tross for den inngåtte intensjonsavtalen.

– Husk at det handler om en intensjonsavtale. Det fremkommer ikke noe forbindtlig som følge av den.

Jarle Ørnebo, tidligere styreleder i Oppegård Næringsforum

– Selv om næringsforumet ikke bidro med noe i fjor, tror jeg på at næringsdrivende i Nordre Follo er positivt innstilt til dette prosjektet. Derfor anmoder jeg alle bedrifter som ønsker å tilby en sommerjobb til ungdommene i 2020 om å sende en e-post til Oppegård Røde Kors (oppegaard@rodekors.org), sier Gutbier.

Jarle Ørnebo var styreleder i Oppegård Næringsforum (ON) siden oppstarten i 2013 og frem til januar 2020. Ifølge ham valgte han å tre av styret i ON grunnet arbeidsmengden og for å unngå mulige habilitetsspørsmål knyttet til vervet som leder av kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.

Ørnebo sier at ON stod som arrangør av Frivilligbørsen i Kolben for å få flere i næringslivet til å delta, ikke være en aktør selv.

– Ja, men under Frivilligbørsen skrev dere en intensjonsavtale med Oppegård Røde Kors om å hjelpe med å skaffe sommerjobber til ungdom. Hvorfor har dere ikke bidratt med noe som helst til dette prosjektet til tross for deres nettverk i næringslivet?

– ON er et næringsforum som representerer en gruppering med tre-fire grupper som jobber med næringsutvikling i regionen. Vi har slitt med å få engasjementet til dette prosjektet hos lokale bedrifter. Husk at det handler om en intensjonsavtale. Det fremkommer ikke noe forbindtlig som følge av den. Vi har aldri lovet noe pengestøtte, sier Ørnebo.

Les også: Fra ordfører til styreleder i Oppegård Næringsforum

Har ikke spredt informasjon til 150 medlemmer

Tidligere i år har Jarle Ørnebo sagt til Oppegård Avis at ON har rundt 150 medlemmer hvorav over 100 betalende, og at medlemsmassen består av større aktører som NAV, Handelsbanken, Foss & Co, Kemneren i Follo, Rosenholm Campus og DNB til mindre aktører som BLK Rådgivning og Mann AV Huse.

– Har dere spredt informasjonen om prosjektet til deres nettverk lokalt og bedt de lokale bedriftene om å bidra med sommerjobber eller støtte prosjektet økonomisk?

– Nei, dessverre, og det har ikke vært en intensjon om å trenere denne saken. Dette har bare gått oss hus forbi. Vi beklager for at vi ikke har fulgt opp dette prosjektet. Det er prisverdig at Røde Kors tilsynelatende har lyktes med sitt prosjekt og som ligger i deres gate. I den grad ON kan og har mulighet, vil vi støtte opp under dette med beste intensjoner, sier Ørnebo.

Avventer svar fra rådmannen på mandag

– Ingen ting er bedre og gir mer avkastning til lokalsamfunnet enn et vellykket samarbeid mellom frivillige og næringsdrivende og kommunen. Økt bevissthet blant ledere i kommunen vil kunne generere mange ulike jobber der unge kan få prøve seg i en sommerjobb, sier Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

Hun har spurt administrasjonen i Nordre Follo om det ligger noe på budsjettet for videreføring av prosjektet i år. Foreløpig har Hille ikke fått svar fra administrasjonen og det kommer ikke frem i det vedtatte budsjettet, ifølge henne.

– Jeg har derfor sendt spørsmålet av gårde til rådmann, som vil svare oss på utvalgsmøtet førstkommende mandag, sier lokalpolitikeren.

Les også: Sommerjobb til flyktninger

 

Powered by Labrador CMS