BLIR HASLEBAKKEN: Kirkeveien på Kolbotn var først innstilt på å skifte navn til Kirkebakken. Nå er det endre til Haslebakken.
BLIR HASLEBAKKEN: Kirkeveien på Kolbotn var først innstilt på å skifte navn til Kirkebakken. Nå er det endre til Haslebakken.

Massive protester førte til omkamp om nye veinavn. Nå er resultatet klart.

Både Radka Toneff, en meteorolog og en tidligere ordfører får sine egne veier.

Publisert

Det blir resultatet dersom den nye innstillingen fra fellesnemnda for Nordre Follo kommune blir vedtatt. 

Nå er forslag til de nye navnene klare og du kan uttale deg om skrivemåten. Fristen er 27. november.

JAZZVEI: Dalsveien er foreslått skal hete Radka Toneffs vei, oppkalt etter den legendariske jazzsangerinnen.
JAZZVEI: Dalsveien er foreslått skal hete Radka Toneffs vei, oppkalt etter den legendariske jazzsangerinnen.

Må være unike

Innstillingen til nye veinavn var klar tidligere i år, men etter sterke protester fra både foreninger og privatpersoner ble det bestemt å gå en ny runde. Restulatet av denne er nå klar. En rekke veier i den nye storkommunen må endre navn fordi alle veinavn i en kommune må være unike slik at misforståelser ikke oppstår, primært for utrykningskjøretøy.

Leder Steinar Karlsrud i Oppegård historielag var en av dem som sa klart fra hva han mente om den forrige innstillingen. 

– Så å si ingen av veiene har fått navn som Oppegård Historielag forslo, skrev Karlsrud i sitt innlegg. 

Nå er historielaget i ferd med å bli hørt. 

Kirkeveien blir Haslebakken

Kirkeveien som går opp mot Kolbotn kirke fra Skiveien var først foreslått å hete Kirkebakken. Historielaget og flere privatpersoner mente Haslebakken var et mye bedre navn, da veien i eldre tider ble kalt dette på folkemunne. 

Steinar Karlsrud er også glad for at Dalskleiva, den korte, bratte veien opp fra Skiveien mot Dalsveien, nå er foreslått skal hete Nils Russeltveds vei. 

– Han var meteorolog og en person med stor kunnskap i gamle dager, og han bodde så og si i Dalskleiva, sier Karlsrud. 

Historielagslederen synes derimot det er synd at Parkveien i Oppegård er foreslått skal forsvinne. Karlsrud mener at den burde blitt beholdt her, og heller skiftet navn i Ski.

– Det er jo ingen parker i Ski, og jeg frykter veien der skal beholde navnet fordi de bygges nye leiligheter der. Da er det kanskje pent å kalle veien for Parkveien, sier Karlsrud, som ikke har noe til overs for at Parkveien på Oppegård er innstilt på skal hete Myraparkveien. 

– Jeg ser ikke bort fra at vi sender en ny høringsuttalelse, sier Steinar Karlsrud. 

Tidligere ordfører

En annen person som får en vei oppkalt etter seg, er tidligere Arbeiderparti-ordfører Carl Nord. Han satt i ordførerstolen fra 1937 frem til krigen, og han var tilbake som ordfører på 50-tallet. Nå er det Orreveien på Oppegård som foreslås å bli omdøpt til Carl Nords vei. Det første forslaget til nytt veinavn i denne veien var Bokfinkveien. 

En lang vei på Rikeåsen er Skogveien. I den første innstillingen var forslaget å omdøpe denne til Skogkanten, men denne innstillingen har nå blitt endret til at Skogveien endrer navn tli Øvre Rikeåsveien. 

Frist for å komme med høringsuttalelse er 27. november 2019. Vil du si din mening om saken, finner du mer informasjon på kommunens nettsider. 

I høringsperioden skal veinavnene sendes til Språkrådet, som skal anbefale skrivemåten. Kommunestyret i Nordre Follo skal vedta de nye veinavnene på nyåret i 2020. Etter dette vil adresseendringen for berørte gjennomføres, skriver Oppegård kommune på sine nettsider. 

Her er innstillingen

Her er innstillingen til veier som må bytte navn  i forbindelse med kommunesammenslåingen: 

Oppegård kommune

Ski kommune

Gammelt navn

Nytt navn

Gammelt navn

Nytt navn

Balders vei

Fjellsvingen

Bakkeveien

Ingvill Raaums vei

Bjerkeveien

Bjerkebakken

Bekkeliveien

Blåveisbekken

Dalskleiva

Nils Russeltveds vei

Damveien

Damfaret

Dalsveien

Radka Toneffs vei

Elgfaret

Gaupefaret

Einerveien

Einebærsvingen

Fjellveien

Klara Solheims vei

Kirkeveien

Haslebakken

Greverudveien

Bjørnstadveien

Orreveien

Carl Nords vei

Hareveien

Stjerneveien

Ospelia

Tyrilia

Holteveien

Raveien

Parkveien

Myraparkveien

Jotunveien

Slorakroken

Rugdeveien

Dugnadsveien

Noråsveien

Hilda Langhus’ vei

Skogveien

Øvre Rikeåsveien

Røsslyngveien

Finstadskogen

Tømmerveien

Tømmerfaret

Rådyrveien

Omadresseres til Halmstadveien

Tårnveien

Vanntårnveien

Sagveien

Oddeveien

Åsenveien

Omadresseres til Kringsjåveien

Solveien

Eikelia

 

Sætreveien

Eplehagen

Vestliveien

Vestlisvingen