Trygghetsalarm

LOVER GRATIS TRYGGHETSALARM TIL DE MED DÅRLIGST ØKONOMI: – Det er ingen som skal miste trygghetsalarmen på grunn av økonomi, sier Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo.
LOVER GRATIS TRYGGHETSALARM TIL DE MED DÅRLIGST ØKONOMI: – Det er ingen som skal miste trygghetsalarmen på grunn av økonomi, sier Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo.

– Svært beklagelig

Ordfører Hanne Opdan sier det er svært beklagelig at kommunen har sendt ut feil informasjon til brukerne av trygghetsalarm. – De med lavest inntekt får fortsatt gratis trygghetsalarm, understreker hun.

Publisert

Gerd Hammerstad fra Ski er en av de mange trygghetsalarm-brukerne i Nordre Follo som har fått et trist brev fra ordføreren.

FIKK TRIST BREV FRA ORDFØREREN: "Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd", skrev Gerd Hammerstad i sitt leserinnlegg 3. januar.
FIKK TRIST BREV FRA ORDFØREREN: "Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd", skrev Gerd Hammerstad i sitt leserinnlegg 3. januar.

"Det første som skjer i Nordre Follo er brev i postkassen, om at hjemmeboende syke og uføre skal begynne å betale 500 kroner i måneden for et sikkerhetsalarm-armbånd", skrev Hammerstad i sitt leserinnlegg 3. januar.

Det viser seg nå at kommunen har sendt ut brev med feil informasjon til brukerne av trygghetsalarm. Ordfører Hanne Opdan beklager på det sterkeste og lover at feilen skal rettes opp.

Rådmann Gro Herheim bekrefter overfor Oppegård Avis at det skal sendes ut et nytt brev til brukerne med oppdatert informasjon.

– Det er ingen som skal miste trygghetsalarmen på grunn av økonomi. Trygghetsalarmen skal være tilgjengelig for alle som trenger det, og de med lavest inntekt får fortsatt gratis trygghetsalarm, understreker ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Ikke gratis for alle

I tidligere Ski kommune har trygghetsalarmen vært gratis for alle de siste årene mens i Oppegård har trygghetsalarmen vært en betalt tjeneste.

– I budsjettet var det ikke handlingsrom til gratis trygghetsalarm for alle i Nordre Follo.

Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune

I desember 2019, da budsjettet for Nordre Follo ble behandlet i kommunestyret, ble det vedtatt at fra 1. januar 2020 skal trygghetsalarmen være gratis for de med lavest inntekt.

– I budsjettet var det ikke handlingsrom til gratis trygghetsalarm for alle i Nordre Follo. Endringene vil være at de som har inntekt over 2G og som har fått trygghetsalarm gratis i Ski nå må betale mens de med lavest inntekt som har betalt til Oppegård kommune nå vil få trygghetsalarm gratis, forklarer Opdan.               

Digital kompetanse

– Vår politisk plattform er styrende og vi vil prioritere gratis trygghetsalarm så snart det er økonomisk mulig.

Hanne Opdan (Ap), ordfører i Nordre Follo

Ordføreren sier kommunen vil være pådrivere for å ta i bruk velferdsteknologi og jobbe aktivt med å øke digital kompetanse hos eldre.

– Vi vil legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom økt satsing på hjemmetjenestene og gode digitale verktøy, sier Opdan.

SEKS SAMARBEIDSPARTIER: Flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i fjor høst. På bildet kan du se Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).
SEKS SAMARBEIDSPARTIER: Flertallskonstellasjonen signerte samarbeidsavtalen i fjor høst. På bildet kan du se Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).

Hun sier at som oftest er det enkle tiltak og endringer i hjemmet, alene eller sammen med ny teknologi, som vil gjøre brukerne tryggere hjemme og underlette behovet for institusjonsplass for den enkelte. 

Stilling som ergoterapeut

Ordføreren sier flertallspartiene i Nordre Follo prioriterer oppvekst, klima/miljø og eldre. 

– Vår politisk plattform er styrende og vi vil prioritere gratis trygghetsalarm så snart det er økonomisk mulig, understreker ordføreren.

Hun sier videre at stillingen som ergoterapeut (red. anm.: en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet, og jobber med å fremme helse ved hjelp av terapeutisk bruk av arbeidsutstyr, egenomsorg og aktiviteter) har blitt lagt tilbake.

– Det er nettopp fordi det er viktig med trening og forebygging for at innbyggerne skal ha frihet til kunne bo lenger hjemme, sier Opdan.

Hun nevner flere andre vedtak fra kommunestyret i desember:

  • Vi vil prioritere matglede og få en plan før sommerferien på hvordan vi kan styrke matglede (bedre mat og godt  kosthold) på institusjoner i hele kommunen.
  • Treningsgrupper Aktiv på dagtid og 60+ skal bevares og videreutvikles for Nordre Follo.
  • Velferdsteknologi og GPS skal innarbeides i tjenestene for å styrke selvstendighet og bevegelsesfrihet.
  • Brukermedvirkning skal tas på alvor, måles, registreres og benyttes i planleggingen og videreutviklingen av tjenestene.
  • Vi ønsker å tilby kostnadseffektive og treffsikre tilbud som speiler innbyggernes behov.
  • Dagsenter-tilbud.
  • Nye omsorgsbygg er under planlegging for å supplere behovet innen omsorgen for eldre innbyggere, innbyggere med nedsatt funksjonsevne og innenfor psykisk helse og avhengighet.

Les også: Er det de uføre som skal betale prisen for sammenslåingen?