Sønsterudveien

FORTVILET: – Jeg var helt forvilet da jeg oppdaget de høye kantene ved fotgjengerfeltene. Jeg hadde da ingen andre muligheter til å komme på den andre siden av veien enn å kjøre rullestol i bilfeltet. Med så mye trafikk i Sønsterudveien, følte jeg at jeg kunne bli påkjørt, sier Nermina Kadic.
FORTVILET: – Jeg var helt forvilet da jeg oppdaget de høye kantene ved fotgjengerfeltene. Jeg hadde da ingen andre muligheter til å komme på den andre siden av veien enn å kjøre rullestol i bilfeltet. Med så mye trafikk i Sønsterudveien, følte jeg at jeg kunne bli påkjørt, sier Nermina Kadic.

Måtte kjøre med rullestol i bilfeltet

– Som bruker av elektrisk rullestol hadde jeg ingen andre muligheter til å komme på den andre siden av Sønsterudveien enn å kjøre med rullestol i bilfeltet, sier Nermina Kadic (50) fra Sofiemyr.

Publisert

Nermina Kadic bor i Sønsterudveien på Sofiemyr. I flere dager følte hun seg så fortvilet over de allerede etablerte tiltakene i Sønsterudveien at hun valgte å kontakte Oppegård Avis for å få hjelp.

STOR UTFORDRING: Nermina Kadic var fortvilet da hun oppdaget de høye kantene ved alle fotgjengerovergangsfeltene. De høye kantene gjør det umulig for henne å komme over veien ved fotgjengerfeltet.
STOR UTFORDRING: Nermina Kadic var fortvilet da hun oppdaget de høye kantene ved alle fotgjengerovergangsfeltene. De høye kantene gjør det umulig for henne å komme over veien ved fotgjengerfeltet.

– Alle de nye fotgjengerovergangsfeltene i Sønsterudveien har nå fått høy kant langs veien. Hvordan kan jeg med elektrisk rullestol, komme på andre siden av veien? sier 50-åringen oppgitt.

Kadic påpeker at problemstillingen gjelder flere brukere enn bare rullestolbrukere som henne.

– Jeg var helt fortvilet da jeg oppdaget dette. Jeg hadde da ingen andre muligheter til å komme på den andre siden av veien enn å kjøre rullestol i bilfeltet. Med så mye trafikk i Sønsterudveien, følte jeg at jeg kunne bli påkjørt. Det var rett og slett trafikkfarlig, sier hun.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

– Hvor er miljøvennlighet med disse tiltakene?

Kadic har bodd i Sønsterudveien i 14 år. Hun reagerer på at Statens vegvesen (SVV) påstår at det har blitt mindre trafikk her enn for seks år siden.

– Jeg opplever det motsatte. Det har blitt mye mer støy som følge av stadig økende trafikk i Sønsterudveien, med flere trailere, busser og biler. Det er mange som kjører for fort her, og vi ser mange forbikjøringer og farlige trafikksituasjoner hver eneste dag, sier 50-åringen.

Hun sier det er helt håpløst at SVV gjennomfører tiltak som koster flere millioner kroner på noe hun mener vil forverre situasjonen ytterligere, både med tanke på trafikksikkerheten og støyen.

– Og med tanke på alle kjøretøy, inkludert bussene, som står på tomgang unødvendig, hvor er miljøvennlighet ved disse tiltakene? lurer hun på.

Utbedret etter henvendelsen fra Oppegård Avis

UTBEDRET: Onsdag kveld ble det lagt på litt asfalt ved de høye kantene.
UTBEDRET: Onsdag kveld ble det lagt på litt asfalt ved de høye kantene.

Mandag 16. desember kontaktet Oppegård Avis byggeleder Fredrik J. Nyland i SVV i forbindelse med saken. Etter denne henvendelsen ble det satt i gang med utbedringene på stedet.

– Årsaken til at det er en forhøyning ved de fire gangfeltene er fordi det skal bygges opphøyde gangfelt ved disse krysningspunktene. I den forbindelse må det etableres kantstein på begge sider før det blir etablert opphøyde gangfelt, sier Nyland.

Han påpeker at dette vil bli et godt fartsreduserende tiltak i Sønsterudveien.

– Beklageligvis har det dessverre tatt for lang tid før vi har fått laget en nedkilling ved disse gangfeltene. Dette har entreprenøren (red. amm: Vaktmesterkompaniet AS) utbedret onsdag 18. desember, sier Nyland og sender oss et bilde som dokumentasjon på de gjennomførte tiltakene.

   Dette gjenstår i Sønsterudveien:

  • Alle busslommene (med unntak av de to busslommene ved Sofiemyr senter) skal fjernes og erstattes med kantstopp.
  • På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det etableres nye leskur.
  • Det skal bygges fire opphøyde gangfelt på strekningen (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten).
  • Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.
  • Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Derfor ble prosjektet forsinket

Prosjektet i Sønsterudveien skulle opprinnelig ferdigstilles innen 4. desember. Senere ble prosjektets ferdigstillelse utsatt til 31. desember. Nå, en drøy uke før fristen, utsettes prosjektet ytterligere. Godt under halvparten av prosjektet er gjennomført.

– Prosjektet blir ferdig på den ene siden av veien denne uken, sier byggelederen i SVV.

NYTT LESKUR I FRØYAS VEI: På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det etableres nye leskur. Arbeidet med å skifte leskurene på den ene siden av veien har startet denne uken.
NYTT LESKUR I FRØYAS VEI: På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det etableres nye leskur. Arbeidet med å skifte leskurene på den ene siden av veien har startet denne uken.

Han sier arbeidene på den nordlige delen av Sønsterudveien har vært tidkrevende.

– Det er fordi fortau på hele strekningen har en god del avkjørseler hvor det har blitt foretatt mindre justeringer. Dette er en av årsakene til at prosjektet har blitt forsinket, sier han.

15 arbeidsskift i 2020

– Arbeidene på den sørlige siden av Sønsterudveien vil mest sannsynlig starte opp igjen 6. januar dersom været tillater dette. Anleggslederen hos entreprenøren har da estimert 15 arbeidsskift på den sørlige delen av Sønsterudveien, sier Nyland.

Han vil ikke konkretisere hvilken dato er ferdigstillelsen av prosjektet planlagt til.

Les også: – Feil type kantstein i Sønsterudveien

– Benyttes hovedsakelig i busslommer

På spørsmål om hvorfor det ikke brukes kasselkantstein (red. anm.: avrundet kantstein) ved alle holdeplassene på strekningen, men kun ved busslommene ved Sofiemyr senter, svarer han følgende:

– Kasselkantstein benyttes hovedsakelig i busslommer som har en total lengde på over 50 meter på oppstillingsplassen. Utformingen på de to busslommene ved Sofiemyr senter gjør det derfor mulig å etablere kasselkantstein uten at dette medfører store endringer i utforming av disse busslommene. Det er en fordel med kasselkantstein for bussene når de skal manøvrere bussen inn fra veien og inn i busslommen når det er etablert denne typen stein, forklarer Nyland.

Les også: Utsettes ytterligere