UNGDOMSSKOLE BLIR BARNESKOLE: Opprinnelig var Fram-prosjektet tenkt å huse en stor ungdomsskole og nye hallflater. Nå ser det ut til å bli i dette området, hvor du i dag finner blant annet brytehuset på Sofiemyr.
UNGDOMSSKOLE BLIR BARNESKOLE: Opprinnelig var Fram-prosjektet tenkt å huse en stor ungdomsskole og nye hallflater. Nå ser det ut til å bli i dette området, hvor du i dag finner blant annet brytehuset på Sofiemyr.

Ett steg nærmere ny barneskole på Sofiemyr

Flertallet i kommunestyret har gått bort fra det første vedtaket om på bygge nytt i etapper på den eksisterende tomten. Nå er Fram tilbake – som barneskole.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i vår ble det kjent at kommunedirektøren ønsket å utrede et nytt alternativ til plassering av den nye barneskolen på Sofiemyr.

I fjor var gleden blant barn og foresatte stor da flertallet i kommunestyret gikk inn for ny skole på den eksisterende skoletomten, med skole i drift. Den nye skolen skulle etter planen bygges etappevis og som modulbygg.

Det nye innspillet fra kommunedirektøren kom som resultat av en såkalt konseptvalgutredning, utarbeidet av Norconsult i samarbeid med kommunens prosjektledelse. Nå handler det om å legge den nye barneskolen på Fram-tomta, altså området hvor det gamle flertallet i Oppegård kommune ville realisere gigantprosjektet med ungdomsskole og idrettshallflater samtidig. Fram-prosjektet ble bremset av det nye flertallet i Nordre Follo.

Ny lekkasje

Tidligere har Høyre gått ut og kritisert det første vedtaket om å bygge skolen i etapper.

Den eksisterende barneskolen på Sofiemyr er i laber forfatning. Samme dag som kommunestyret hadde saken på bordet, ble det oppdaget en ny lekkasje i taket på skolens administrasjonsfløy. Skolens nye rektor Lene Hammergren Stensli tok umiddelbart grep og fikk startet tetningsarbeidet. I en melding til foresatte onsdag ble det opplyst at arbeidene skulle være ferdigstilt torsdag denne uken.

INNFLYTTINGSKLART: De nye modulene på Sofiemyr er snart til innflytting og vil være et kjærkomment supplement til den nedslitte Sofiemyr-skolen.
INNFLYTTINGSKLART: De nye modulene på Sofiemyr er snart til innflytting og vil være et kjærkomment supplement til den nedslitte Sofiemyr-skolen.

Nærmest samtidig med at taket ble tettet på skolen, debatterte altså politikerne i det digitale kommunestyremøtet. Høyres Knut Oppegaard var den første som fikk ordet.

Ønsket Fram

– Vi er heldige som har en kommunedirektør som våkent har sett de uheldige sidene med vedtaket ved å bygge ny Sofiemyr skole på eksiterende plassering, med full drift på skolen. Jeg skal avstå fra karakteristikker om dette vedtaket, men nøye meg med å minne om at Høyre stemte imot.

– Forslaget om å bygge ny Sofiemyr skole på alternativ tomt er en klar forbedring fra det opprinnelige vedtaket. Det åpner også for at eksisterende skoletomt kan legges ut til boligformål i tråd med gjeldende regulering. Noe vi verdsetter. Det som er synd er at den nye plasseringen vil komme i konflikt med Fram-prosjektet, som Høyre fortsatt mener bør realiseres, sa Knut Oppegaard, som fremmet følgende alternative forslag:

Punkt nr: 1

"Fram prosjektet" med ny ungdomsskole og flerbrukshall gjennomføres slik det ble vedtatt av Oppegård kommunestyre i 2019.

Punkt nr: 2

Eksisterende KVU for «Fram prosjektet» revideres med oppdaterte kostnadsanalyser, og utvides med en utredning om etablering av ny Sofiemyr barneskole på Fløysbonntomten.

– Kveldens gladsak

Flere lokalpolitikere kastet seg inn i debatten, blant dem varaordfører og MDG-gruppeleder Hans Martin Enger:

– Dette er kveldens gladsak. Det har noe å si hvem man stemmer på. Da vi gikk inn i den nye kommunen, hadde vi noen store utfordringer. En av de var den med for mange store ambisjoner om ting det måtte investeres i. Høyest på den listen raget Fram-prosjektet, som hadde steget til omtrent en milliard. Det var en kjempeutfordring som vi måtte håndtere. En annen av de store utfordringene var den fysiske tilstanden på skolen på Sofiemyr. Med vedtaket vi gjorde i fjor bytta vi om på rekkefølgen slik at vi skulle bygge nye skole så fort som mulig. Det nye forslaget er en forbedring og et bra steg å ta videre. Nå ser vi også veien videre for å løse ungdomsskolesituasjonen. Dette er veldig god samfunnsutvikling, sa Hans Martin Enger.

Høyres Thomas Sjøvold ba om replikk på innlegget til Enger:

– Enger sier man får det man stemmer på, men det er viktig å understreke at innbyggerne i Nordre Follo har stemt på partier som har lovet å realisere Fram. Noe av det vi ikke får når vi ikke bygger Fram, er at vi ikke får idrettshallflatene som er sårt trengt i den nordre delen av kommunen våre. Så er det alltid viktig at når vi snakker om tall og penger, må vi også snakke om de potensielle inntektene. Disse er store ved realiseringen av Fram. Vi får være ærlig i hele regnestykket. Ikke bare fremheve kostnaden, men også inntektene som ligger i prosjektet, sa Sjøvold.

Dette innlegget fikk Hans Martin Enger mulighet til å svare på, men han takket nei.

Etterlyste Ekornrud

Høyres Halvor Stormoen kom også på banen, og ønsket å få svar på hvorfor ikke skoletomten på Ekornrud fortsatt var med i saken.

FRISK DEBATT: Halvor Stormoen (H) etterlyste hvorfor skoletomta på Ekornrud har "forsvunnet".
FRISK DEBATT: Halvor Stormoen (H) etterlyste hvorfor skoletomta på Ekornrud har "forsvunnet".

– Vi glemmer et stort historisk bilde, som var pekt på av ganske mange innbyggere, sa Stormoen.

Han henviste til at i folkemøter tilbake i 2012 hadde det vært presentert et annet alternativ for skole på Sofiemyr. Dette var skoletomta på Ekornrud.

– Den er med i siste kommuneplan, og det rare er at den ikke er utkvittert. At man kan se velgerne i øynene og si at det ikke går. Ingen nevner dette med et ord, sa Stormoen i møtet.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen ga ordet videre til Siri Haugnes fra administrasjonen. Hun viste til at det var vedtak om å bygge ny skole på Sofiemyr, mens den fortsatt var i drift. Ekornrud-tomta var noe som ikke var vurdert som aktuelt. Hun viste også til at den ligger i utkanten av skolekretsen. Om den skulle vært vurdert, ville det forsinket arbeidet med skolen.

Dette ble vedtatt

Forslaget fra Høyre og Knut Oppegaard falt under voteringen. Flertallet samlet seg om innstillingen fra kommunedirektøren:

Punkt nr: 1

I medhold av investeringsreglementet for Nordre Follo kommune, vedtatt 12.12.2019, og KVU-rapport av mars 2021, gir Kommunestyret kommunedirektøren mandat til å gå videre til forprosjekt med alternativ 3, ny plassbygget barneskole på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.

Punkt nr: 2

Skolen skal dimensjoneres for 4 paralleller for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole.

Punkt nr: 3

Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise i fase 1 med opsjon på å gå videre med samspill i fase 2.

Går alt etter planen vil den nye barneskolen på Sofiemyr stå klar i 2023.