HÅPER PÅ STØRRE VAKSINELEVERANSER: – I april og mai er det håp om større tilgang på vaksiner, ettersom også Johnson & Johnson nå er godkjent i Norge, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune
HÅPER PÅ STØRRE VAKSINELEVERANSER: – I april og mai er det håp om større tilgang på vaksiner, ettersom også Johnson & Johnson nå er godkjent i Norge, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune

600 Pfizer-doser til to risikogrupper

– I løpet av påsken kan alle mellom 75 og 84 år ha fått vaksine, selv med stans i AstraZeneca, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune, er det mulig at alle innbyggere i risikogruppe tre, altså de mellom 75 og 84 år, vil være vaksinert i løpet av påskeuken.

Har du registrert deg i Helseboka?

  • Husk at alle innbyggere over 65 år skal vaksineres av helsepersonell i kommunen, og kan nå registrere seg i appen Helseboka.
  • Yngre personer (risikogruppene 4B, 5, 6 og 7) med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege.
  • Når det gjelder personer som er yngre enn 65 år som ikke tilhører risikogruppene, skal disse vaksineres av kommunen og må registrere seg i Helseboka.
  • Les mer på kommunens hjemmeside.

Etter påskeuken vil kommunen starte med å vaksinere innbyggerne som tilhører risikogruppe fire.

Risikogruppe fire er todelt og består av:

  • Alle mellom 65 og 74 år.
  • De med høyest risiko i aldersgruppen 18 til 64 år.

– Ikke aktuelt med dose to av AstraZeneca

Norge stanset bruk av AstraZeneca torsdag forrige uke. Før dette fikk cirka 1100 innbyggere i Nordre Follo første dose med denne vaksinen, hvorav cirka 539 enkeltdoser gikk til prioritert helsepersonell og 561 enkeltdoser gikk til risikogruppe fem (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Ingen innbyggere i Nordre Follo har blitt fullvaksinert med AstraZeneca.

Når det gjelder de 1100 som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen i Nordre Follo, følger kommunen følgende anbefalinger fra FHI:

– I utgangspunktet skulle de som allerede er vaksinert med første dose av AstraZeneca, ha fått andre dose ni til tolv uker etter første dose. Det blir nok ikke aktuelt. Det er ikke anbefalt å gi en annen type vaksine som dose to, sier Biermann.

Hun påpeker at vaksinen har veldig god virkning også etter første dose.

Les også: – Oppsøk legehjelp så snart som mulig

Vaksinerer kun med Pfizer

Det er kun vaksiner av typen Pfizer som er aktuelle nå, ifølge kommunen.

– Denne uken får vi rundt 600 enkeltdoser. Neste uke får vi en leveranse tilsvarende 1100 til 1200 enkeltdoser. Totalt i løpet av de to ukene har vi da vaksinert cirka 1800 personer, tilsvarende nesten 80 prosent av alle innbyggere i risikogruppe tre (totalt 3.626 innbyggere i denne risikogruppen), sier Biermann.

Vaksinasjonssteder nå er som i forrige uke: i Kolben kulturhus og i underetasjen på Ski storsenter. Vaksinedose én og to vil bli satt på samme sted.

– I april og mai er det håp om større tilgang på vaksiner, ettersom også Johnson & Johnson nå er godkjent i Norge, påpeker Biermann.

VAKSINERING DENNE UKEN: Denne uken får kommunen rundt 600 enkeltdoser med Pfizer-vaksine. Disse dosene blir fordelt mellom innbyggerne i risikogrupper tre og fem. Kilde: Nordre Follo kommune.
VAKSINERING DENNE UKEN: Denne uken får kommunen rundt 600 enkeltdoser med Pfizer-vaksine. Disse dosene blir fordelt mellom innbyggerne i risikogrupper tre og fem. Kilde: Nordre Follo kommune.

Cirka 6 prosent er fullvaksinert

Ifølge nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, som gir oversikt over hvilke vaksiner kommunene har, og den totale vaksinasjonsdekningen i Norge, har det blitt satt inn totalt 7.148 enkeltdoser i Nordre Follo per 18. mars hvorav:

  • Antall innbyggere som fikk kun dose én: 4.375
  • Antall innbyggere som fikk andre dose/antall fullvaksinerte: 2.773 (tilsvarer 6,12 prosent av befolkningen over 18 år).

Videre kan du se at når det gjelder fullvaksinerte, har innbyggerne i risikogruppe tre (75-84 år) fått flest doser, etterfulgt av de aller eldste innbyggerne (85+).

STATUS PÅ VAKSINERING I NORDRE FOLLO ETTER ALDER: Tabellen viser antall vaksinerte i Nordre Follo fordelt på alder. Kilde: SYSVAK, FHI
STATUS PÅ VAKSINERING I NORDRE FOLLO ETTER ALDER: Tabellen viser antall vaksinerte i Nordre Follo fordelt på alder. Kilde: SYSVAK, FHI

Nedenfor kan du se at nesten dobbelt så mange kvinner som menn fikk har blitt vaksinert i Nordre Follo:

KVINNER FIKK FLEST DOSER: Statistikken viser at kvinner fikk dobbelt så mange doser som menn. Kilde: SYSVAK, FHI
KVINNER FIKK FLEST DOSER: Statistikken viser at kvinner fikk dobbelt så mange doser som menn. Kilde: SYSVAK, FHI

Fortsett med å følge smittevernreglene etter vaksinering

Kommunen skriver på sin hjemmeside at de ikke ennå vet hvor godt vaksinene hindrer smittespredning.

– På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler. De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger. Det er også karanteneplikt selv om du er vaksinert, skriver kommunen.

Bivirkninger

– Vi har fått veldig lite tilbakemeldinger om bivirkninger, kun to som avviker fra det som er normalt. De går på mage (tarm) og en unormalt stor lokal reaksjon etter stikk, sier konstituert kommuneoverlege.

Les også: AstraZeneca-vaksinen: Dette må du være oppmerksom på

Ingen spesielle bivirkninger ut over det som er vanlig er heller ikke meldt fra helsepersonell til kommunen, ifølge Biermann.

Kommunen oppfordrer alle til å melde bivirkninger etter vaksinering via helsenorge.no, men minner også på at som privatperson er det viktig at du tar kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Her finner du lenken til skjema for å melde bivirkninger etter vaksinering (for privatpersoner).

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem ✔️

2. Alder 85 år og eldre ✔️

3. Alder 75-84 år (vaksinering av denne gruppen vil pågå til og med påskeuken)

4A. Alder 65-74 år og 4B) personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. VAKSINERING STARTER ETTER PÅSKEUKEN

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (vaksinering pågår)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

  • Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.
  • Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.
Powered by Labrador CMS