Oljeutslipp til Tussetjern

FØLER SEG URETTFERDIG BEHANDLET: – Vi tar miljøansvar, men skal slås den dagen vi finner ut hvem som er ansvarlig for den aktuelle forurensningen, sier daglig leder for Regnbuen Gjenvinning AS, Bjørn Arvid Prytz. Foto: Yana Stubberudlien
FØLER SEG URETTFERDIG BEHANDLET: – Vi tar miljøansvar, men skal slås den dagen vi finner ut hvem som er ansvarlig for den aktuelle forurensningen, sier daglig leder for Regnbuen Gjenvinning AS, Bjørn Arvid Prytz. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi føler oss som den store syndebukken

Daglig leder Bjørn Arvid Prytz ved Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus mener gjenvinningselskapet har blitt urettferdig behandlet av Nordre Follo kommune.

Publisert Sist oppdatert
KOMMUNENS KULVERT PÅ LANGHUS: Flere forurensede stoffer, som siger nedover fra industrifeltet på Fugleåsen, avrenning fra hovedveien og bekken som renner forbi det lille industrifeltet nær Follo Ren IKS på Sofiemyr, samler seg i denne kulverten på Langhus. Det er BAP Eiendom som eier området nær kulverten og den såkalte Automat 1-stasjonen. Foto: Yana Stubberudlien.
KOMMUNENS KULVERT PÅ LANGHUS: Flere forurensede stoffer, som siger nedover fra industrifeltet på Fugleåsen, avrenning fra hovedveien og bekken som renner forbi det lille industrifeltet nær Follo Ren IKS på Sofiemyr, samler seg i denne kulverten på Langhus. Det er BAP Eiendom som eier området nær kulverten og den såkalte Automat 1-stasjonen. Foto: Yana Stubberudlien.

Det er fortsatt funn av olje i Tussetjern etter en omfattende oljelekkasje fredag 3. juli, og det kan være snakk om flere forurensningskilder til den pågående forurensningen, inkludert kommunen selv.

"Akkurat nå er det en god blanding med tilsig av forurensede stoffer som kommer inn i kulverten på Langhus fra alle rør som tyder på uspesifisert forurensning, men som bekrefter at det fortsatt er forurensningsproblematikk på stedet", står det i den siste rapporten fra 7. september.

Rapporten er skrevet at saneringsselskapet Miljøvakta AS, som ble hyret inn av ansvarlig forurenser (Regnbuen Gjenvinning AS og morselskapet Follo Truckutleie AS) for en måned siden for å rydde opp og sanere oljesølet.

Skal i avhør hos politiet

Nordre Follo kommune var tidlig ute med en beskjed om at oljelekkasjen var fra en oljeutskiller på gjenvinningstasjonen til Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus, og at lekkasjen skjedde etter et kraftig regnvær fredag 3. juli.

I ettertid har Miljøvaktas daglige befaringer til forskjellige punkter rundt Regnbuen Gjenvinning og omegn vist at det dukker opp oljefilm i kulverten ved den såkalte Automat 1-stasjonen på Langhus som eies av Nordre Follo kommune.

– Som følge av denne saken ble selskapet vårt politianmeldt av Nordre Follo kommune. Vi har nå fått innkalling til avhør hos politiet i Moss den 16. september. Vi føler oss som den store syndebukken som fikk skylden for alt. I løpet av denne måneden måtte vi også bruke rundt 1 million kroner på ulike tiltak, både i regi av Miljøvakta AS og med våre egne ressurser, men nå viser det seg at mesteparten av forurensningen kommer fra kommunen selv, sier daglig leder for Regnbuen Gjenvinning AS, BAP Eiendom og Follo Truckutleie AS, Bjørn Arvid Prytz (75), som bor på Kråkstad.

FAMILIEBEDRIFT: Det var faren til Bjørn Arvid Prytz (75), som startet Regnbuen Gjenvinning i 1937. Senere ble selskapet overtatt av 75-åringen fra Kråkstad og hans bror. Foto: Yana Stubberudlien
FAMILIEBEDRIFT: Det var faren til Bjørn Arvid Prytz (75), som startet Regnbuen Gjenvinning i 1937. Senere ble selskapet overtatt av 75-åringen fra Kråkstad og hans bror. Foto: Yana Stubberudlien

Siver nedover fra industrifeltet

Miljøvakta har bidratt med ukentlige rapporter om funn og tiltak på stedet. Forrige uke ble det avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost.

I den siste rapporten fra mandag 7. september skriver Miljøvakta at det er tydelig at forurensende stoffer, med innhold av girolje, kompost og andre petroleumsprodukter, kommer sivende nedover og inn til BAP Eiendom AS (red. anm.: aksjeselskapet, eies av Bjørn Arvid Prytz, eier området nær kommunens kulvert og Automat 1 foran bensinstasjonen på Langhus) fra kilder som er fra primært industrifeltet på Fugleåsen, avrenning fra hovedveien og bekken som renner forbi det lille industrifeltet nær Follo Ren IKS (red. anm: interkommunalt selskap som eies av Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommuner) på Sofiemyr.

Kart med tomtegrenser som viser BAP Eiendoms tomt i midten og hovedvei med kulverten til Nordre Follo Kommune på østsiden.
Kart med tomtegrenser som viser BAP Eiendoms tomt i midten og hovedvei med kulverten til Nordre Follo Kommune på østsiden.

Dette tilsiget samler seg i kulverten (red. anm.: den ligger sør for bensinstasjonen rett ved innkjøringen til Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus) før de forurensede stoffene renner videre nedover i overvannsrør mot tomten til BAP Eiendom og videre til Regnbuen Gjenvinning.

Funn av olje fra overvannet

Miljøvakta sitter på flere bilder som viser forurensning i kulverten, gjerne på dager med regnvær som drar dette med seg, og viser oppsamling av tynne blålige oljefilmer i kulverten som over tid absorberes av lensene.

Det foreligger også analysesvar fra prøver tatt ved et utløpsrør fra Fugleåsen industrifelt. Her ble det påvist petroleumshydrokarboner (oljeprodukter) som stammer fra overvannet som renner ned til en bekk ved kommunens pumpestasjon på Langhus, og siger ned mot kommunens kulvert ved Automat 1-stasjonen.

Kompost og girolje

Det ble også tatt en vannprøve fra selve kulverten som slår ut på små mengder hydrokarboner, men blir identifisert som kompostprodukter. Det er identifisert både pristan og fytan (red. anm.: dårlig nedbrytbare karbonkjeder som ofte finnes i oljeprodukter), som viser at olje som har ligget her ikke har blitt brutt ned i nevneverdig grad (red. anm.: Her refereres det til den nyere forurensningen).

Den siste analysen som er tatt av det oppdemmede oljevannet i den andre kulverten har påvist funn av girolje.

Uspesifisert forurensning ennå

Ifølge rapporten skal det nå legges ut ekstra lenser ved alle innløpsrørene til kulverten på Langhus for å kunne samle opp nok forurensende stoffer til en prøve.

Målet ved dette er å kunne skille ut alle typer forurensninger og finne ut hvor de forurensede stoffene kommer fra før de renner videre inn i kulverten og under tomten til BAP Eiendom.

– Vi tar miljøansvar, men skal slås den dagen vi finner ut hvem som er ansvarlig for den aktuelle forurensningen. Vi vet også om flere steder som er forurenset, som ikke har noe med vår virksomhet å gjøre, sier Bjørn Arvid Prytz.

Les også: Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Powered by Labrador CMS